ترجمه‌های ملکی اصلــ (١)

بازدید
١٩
تاریخ
٢ سال پیش
متن
Does your school give instruction in Latin?
دیدگاه
٤

ایا مدرسه شما شمارا در یادگیری زبان خارجی یاری میکند ؟