برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بختیاری ها یکی از ایلات بزرگ لر و لرستان هستند. کرد هیچ ربطی به بختیاری نداره. این مطلب کاملا اشتباهه. چرا پانکردها را میذارید نظر بدن!!!! بختیاری ها ... ١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

2 کلهر(کلر) اصالتا از نژاد لر هستند که متاسفانه توسط تبلیغات جعلی پانکردها کرد پندار شدند و با شعار کلهرستان از بدنه ی لر جدا شدند ولی طبق اسناد موجود ... ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

3 کاسی ها یک شاخه از تمدن بزرگ و کهن عیلامیان بودن که در لرستان و خوزستان و ایلام و بختیاری و یاسوج امروزی سکونت داشتن دقیقا سکونتگاه امروزی مردم شریف ... ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

4 نام ایلام از نام تمدن بزرگ و کهن عیلام (ایلامیان یا عیلامیان) گرفته شده. طبق آثار کشف شده و بررسی های انجام شده عیلامی ها و کاسی ها اجداد تمام مردم ل ... ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

5 عیلامی ها یا عیلامیان و کاسی ها یکی از تمدن های بزرگ و کهن ایران قبل از ورود آریایی ها می باشد که در استان های امروزی ایلام و کرمانشاه و لرستان و خوز ... ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

6 عیلامیان و کاسی ها نام یکی از تمدن های بزرگ و غنی ایران است که قبل از ورود آریایی ها در ایران حضور داشتند محدوده ی سرزمینشان از استان امروزی ایلام و ... ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

7 ایلام یا لرستان پشت کوه سرزمین مادری مردم لر است لرها در این دیار قدمتی چندرصد ساله دارن. در استان ایلام اثری از فرهنگ و زبان کردی دیده نمی شود و در ... ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

8 طوایف و ایلات لر زبان و لر تبار استان ایلام(لرستان پشت کوه):بازگیر ، شوهان ، کایدخورده ، کاووسی ، دیناروند ، بیرانوند ، سلورزی ، هندمینی ، حسنوند ، ... ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

9 طایفه بازگیر یکی از طوایف لر زبان و لر تبار در استان لرستان و ایلام و کرمانشاه است. اصالت این طایفه به لرستان بر میگرده که امروز به جز لرستان در است ... ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

10 طایفه رشنوادی یکی از تیره های طایفه لر زبان و لرتبار رشنو در استان لرستان و خوزستان و ایلام است. در ایلام(لرستان پشت کوه) طوایف زیادی از قوم لر سکونت ... ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

11 ایلات و طوایف لر در استان ایلام(لرستان پشت کوه):کایدخورده ، شوهان ، هندمینی ، بیرانوند ، پاپی ، حسنوند ، دیناروند ، کاووسی ، سلورزی ، قیاسوند ، زین ... ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

12 طایفه سلورزی نام یکی از طوایف لر زبان و لر تبار در استان ایلام(لرستان پشت کوه) است.
این طایفه به همراه ایلات و طوایف :کایدخورده ، شوهان ، هندمینی ...
١٤٠٠/٠٢/١٢
|

13 هندمینی نام یکی از طوایف لرزبان و لرتبار در استان ایلام است.
ایلات و طایفه های لر در استان ایلام:
هندمینی،شوهان،کایدخورده،بیرانوند،سلورزی،حسنون ...
١٤٠٠/٠٢/١١
|

14 طایفه جلیلوند اصالتا از لرهای بختیاری می باشند که در گذشته از لرستان به کرمانشاه مهاجرت کردند ١٤٠٠/٠٢/١١
|

15 طایفه گراوند یکی از طوایف ایل بختیاری می باشد که در گذشته از سرزمین بختیاری به کوهدشت کوچ کردند. گراوندها اصالتا لر بختیاری می باشند که امروزه بخش زی ... ١٤٠٠/٠٢/١١
|

16 طایفه فولادوند یکی از طوایف اصلی لر بختیاری می باشد از ایل میوند که در شهرستان های الیگودرز و دورود و ازنا ساکن هستند در گذشته بخشی از این طایفه به ن ... ١٤٠٠/٠٢/١١
|

17 یکی از طوایف لرهای شوهان می باشد. ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

18 صفرلکی نام یکی از طوایف لرهای شوهان می باشد در استان ایلام. ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

19 نام یکی از طوایف ایل شوهان می باشد
ایل شوهان یکی از ایلات لر در استان ایلام(لرستان پشت کوه) می باشد.
١٤٠٠/٠١/٠٦
|

20 نام یکی از طوایف ایل شوهان می باشد
ایل شوهان یکی از ایلات لر در استان ایلام می باشد.
١٤٠٠/٠١/٠٦
|

21 نام یکی از طوایف ایل لر شوهان می باشد ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

22 ایلام استانی لر نشین است در غرب و تقریبا جنوب غربی کشور ایران که در رشته کوه زاگرس واقع شده است .
نام پیشین ایلام ، لرستان پشت کوه بوده زیرا س ...
١٣٩٩/١٢/١٩
|

23 ایلام استانی لر نشین است در غرب کشور ایران .
نام پیشین ایلام ، لرستان پشت کوه بوده زیرا سرزمین مردم لر بوده است که در زمان پهلوی نام آن از لرست ...
١٣٩٩/١٢/١٩
|

24 شوهان ها یکی از ایلات قوم لر در استان های ایلام و لرستان و خوزستان هستند.
همچنین بخشی از شوهان ها در استان کرمانشاه و کشور عراق ساکن هستند،
این ...
١٣٩٩/١١/٢٢
|

25 ایل کاهدخورده با ایل شوهان دارای ریشه مشترک هستند و اصالتا از لرهای بختیاری هستند ولی زبان اکنونشون لری فیلی است. ١٣٩٩/١١/١٧
|

26 ایل شوهان از ایلات بزرگ ساکن استان ایلام(در شهرستان های ایلام ، مهران ، دهلران و دهستان شوهان در شهرستان ملکشاهی) است.
این ایل شامل طایفه‌های؛ کل ...
١٣٩٩/١١/١٧
|