امیر محمدی

امیر محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهکلهر١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٧کلهر ( کلر ) اصالتا از نژاد لر هستند که متاسفانه توسط تبلیغات جعلی پانکردها کرد پندار شدند و با شعار کلهرستان از بدنه ی لر جدا شدند ولی طبق اسناد موج ... گزارش
14 | 5
کاسی١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٧کاسی ها یک شاخه از تمدن بزرگ و کهن عیلامیان بودن که در لرستان و خوزستان و ایلام و بختیاری و یاسوج امروزی سکونت داشتن دقیقا سکونتگاه امروزی مردم شریف ... گزارش
5 | 1
عیلام ایلام٢٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٦نام ایلام از نام تمدن بزرگ و کهن عیلام ( ایلامیان یا عیلامیان ) گرفته شده. طبق آثار کشف شده و بررسی های انجام شده عیلامی ها و کاسی ها اجداد تمام مردم ... گزارش
5 | 1
عیلام١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٦عیلامی ها یا عیلامیان و کاسی ها یکی از تمدن های بزرگ و کهن ایران قبل از ورود آریایی ها می باشد که در استان های امروزی ایلام و کرمانشاه و لرستان و خوز ... گزارش
12 | 0
عیلامیان١٦:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٦عیلامیان و کاسی ها نام یکی از تمدن های بزرگ و غنی ایران است که قبل از ورود آریایی ها در ایران حضور داشتند محدوده ی سرزمینشان از استان امروزی ایلام و ... گزارش
7 | 1
ایلام١٦:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٦ایلام یا لرستان پشت کوه سرزمین مادری مردم لر است لرها در این دیار قدمتی چندرصد ساله دارن. در استان ایلام اثری از فرهنگ و زبان کردی دیده نمی شود و در ... گزارش
12 | 2
شوهان٠١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٦طوایف و ایلات لر زبان و لر تبار استان ایلام ( لرستان پشت کوه ) :بازگیر ، شوهان ، کایدخورده ، کاووسی ، دیناروند ، بیرانوند ، سلورزی ، هندمینی ، حسنوند ... گزارش
9 | 5
بازگیر٠٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٦طایفه بازگیر یکی از طوایف لر زبان و لر تبار در استان لرستان و ایلام و کرمانشاه است. اصالت این طایفه به لرستان بر میگرده که امروز به جز لرستان در استا ... گزارش
0 | 0
رشنو٢٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٢طایفه رشنوادی یکی از تیره های طایفه لر زبان و لرتبار رشنو در استان لرستان و خوزستان و ایلام است. در ایلام ( لرستان پشت کوه ) طوایف زیادی از قوم لر سک ... گزارش
12 | 1
ایل شوهان٠١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٢ایلات و طوایف لر در استان ایلام ( لرستان پشت کوه ) :کایدخورده ، شوهان ، هندمینی ، بیرانوند ، پاپی ، حسنوند ، دیناروند ، کاووسی ، سلورزی ، قیاسوند ، ز ... گزارش
14 | 1
سلورزی٠٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٢طایفه سلورزی نام یکی از طوایف لر زبان و لر تبار در استان ایلام ( لرستان پشت کوه ) است. این طایفه به همراه ایلات و طوایف :کایدخورده ، شوهان ، هندمینی ... گزارش
5 | 1
هندمینی١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١١هندمینی نام یکی از طوایف لرزبان و لرتبار در استان ایلام است. ایلات و طایفه های لر در استان ایلام: هندمینی، شوهان، کایدخورده، بیرانوند، سلورزی، حسنون ... گزارش
7 | 1
جلیلوند١٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١١طایفه جلیلوند اصالتا از لرهای بختیاری می باشند که در گذشته از لرستان به کرمانشاه مهاجرت کردندگزارش
5 | 1
گراوند١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١١طایفه گراوند یکی از طوایف ایل بختیاری می باشد که در گذشته از سرزمین بختیاری به کوهدشت کوچ کردند. گراوندها اصالتا لر بختیاری می باشند که امروزه بخش زی ... گزارش
16 | 1
طایفه قائد خانجمالی فولادوند١٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١١طایفه فولادوند یکی از طوایف اصلی لر بختیاری می باشد از ایل میوند که در شهرستان های الیگودرز و دورود و ازنا ساکن هستند در گذشته بخشی از این طایفه به ن ... گزارش
12 | 1
بلوچ٢١:١٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٦یکی از طوایف لرهای شوهان می باشد.گزارش
7 | 1
صفرلکی٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٦صفرلکی نام یکی از طوایف لرهای شوهان می باشد در استان ایلام.گزارش
7 | 0
کلای وند٢١:١٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٦نام یکی از طوایف ایل شوهان می باشد ایل شوهان یکی از ایلات لر در استان ایلام ( لرستان پشت کوه ) می باشد.گزارش
5 | 0
قیطول٢١:١١ - ١٤٠٠/٠١/٠٦نام یکی از طوایف ایل شوهان می باشد ایل شوهان یکی از ایلات لر در استان ایلام می باشد.گزارش
5 | 1
کرهر٢١:١٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٦نام یکی از طوایف ایل لر شوهان می باشدگزارش
7 | 1
معنی ایلام١٨:٢٥ - ١٣٩٩/١٢/١٩ایلام استانی لر نشین است در غرب و تقریبا جنوب غربی کشور ایران که در رشته کوه زاگرس واقع شده است . نام پیشین ایلام ، لرستان پشت کوه بوده زیرا سرزمین ... گزارش
0 | 0
ایلام١٨:١٤ - ١٣٩٩/١٢/١٩ایلام استانی لر نشین است در غرب کشور ایران . نام پیشین ایلام ، لرستان پشت کوه بوده زیرا سرزمین مردم لر بوده است که در زمان پهلوی نام آن از لرستان پ ... گزارش
16 | 3
لر شوهان١٣:١٩ - ١٣٩٩/١١/٢٢شوهان ها یکی از ایلات قوم لر در استان های ایلام و لرستان و خوزستان هستند. همچنین بخشی از شوهان ها در استان کرمانشاه و کشور عراق ساکن هستند، این ایل ... گزارش
23 | 0
کایدخورده١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١١/١٧ایل کاهدخورده با ایل شوهان دارای ریشه مشترک هستند و اصالتا از لرهای بختیاری هستند ولی زبان اکنونشون لری فیلی است.گزارش
12 | 38
ایل لر شوهان١٤:٥٩ - ١٣٩٩/١١/١٧ایل شوهان از ایلات بزرگ ساکن استان ایلام ( در شهرستان های ایلام ، مهران ، دهلران و دهستان شوهان در شهرستان ملکشاهی ) است. این ایل شامل طایفه های؛ کل ... گزارش
5 | 0