منو
امیررضا پورکاظم

امیررضا پورکاظم

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
١٤٤
رتبه کل
٧,٩٢١
رتبه کل
لایک
١٧
لایک
دیس‌لایک
١٣
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧,٧٨٢
لایک
لایک
١٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The teacher told the students to sit erect in their seats.
دیدگاه
٤

معلم به دانش اموزان گفت که در صندلی هایشان صاف بنشیندد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Avarice had been the driving force of his life, and he had sacrificed family and friends in order to achieve his wealth.
دیدگاه
٣

حرص و طمع نیروی محرکه زندگی اش بود و برای رسیدن به مال و ثروتش، خانواده و دوستانش را قربانی کرده بود

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He was kept in appalling conditions in prison.
دیدگاه
٣

او در شرایط های خیلی بد و وحشتناکی ، در زندان نگهداری میشد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
She managed to divest herself of responsibility.
دیدگاه
١

او تصمیم گرفت که خود را از مسولیت ها رها کند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Employees are paid salaries commensurate with those of teachers.
دیدگاه
٠

حقوق کارمندان متناسب با ( حقوق ) معلمان پرداخت میشود.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.