برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پمپ بنزین (استرالیایی) ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

2 نوشتن کامنت های توهین آمیز یا بی ربط در فضای مجازی جهت دیده ‌شدن ١٣٩٩/١٢/١٢
|

3 Bust ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

4 Prey on someone's mind
فکر کسی را مشغول کردن
١٣٩٩/٠٩/٢٣
|