برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

amin hoseinpour

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اسم برگ جمع کن هستش که شبیه به چنگک بزرگه ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

2 روشن کردن مثلا families light candles ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

3 نمايشگاه شهربازی ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

4 ماه از سال میلادی و در جمله به معنای ممکن -میشه مثال :ممکن -میشه-امکان داره -فلان چیز رو بگیرم ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

5 کمتر از ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

6 به معنای صدف
جالبه اگه سرچ کنید یکی از بزرگترين شرکت های نفتی اسمش شل هستش که عکس صدف داره
١٣٩٩/١٠/١٩
|

7 غذا های محلی ١٣٩٩/١٠/١٩
|

8 چقدر برای اسامی غیر قابل شمارش ١٣٩٩/١٠/١٩
|

9 به نظر خوب میاد
١٣٩٩/١٠/١٩
|

10 جابجایی یا حامل (اب حامل مریضی است) ١٣٩٩/١٠/١٨
|

11 همان چیز ١٣٩٩/١٠/١٨
|

12 چند کار را با هم انجام دادن ١٣٩٩/١٠/١٨
|

13 اگر معمولی و تنها بياد زیاد نیسن ولی اگه what's up بگن در جواب میشه خبری نیست چیز خواصی نیست ١٣٩٩/١٠/١٧
|

14 ان چیه ١٣٩٩/١٠/١٥
|

15 مچاله کردن ١٣٩٩/١٠/١٤
|

16 فک دریایی ١٣٩٩/١٠/١٤
|

17 مرغ ماهی خوار ١٣٩٩/١٠/١٤
|

18 پر کاربرد ترین معنا تا یا چند لایکردن کاغذ و چیز های مختلف هستش ١٣٩٩/١٠/١٤
|

19 پیش نویس-طرح ١٣٩٩/١٠/١٤
|

20 جدول زمانی خط زمانی ١٣٩٩/١٠/١٤
|

21 غیر زنده ١٣٩٩/١٠/١٣
|

22 مجسمه و اثار سنگی چوبی و... ١٣٩٩/١٠/١٣
|

23 در حوزه انشا به معنی مقدمه-معرفه ١٣٩٩/١٠/١٢
|

24 غواصی با کپسول اکسیژن ١٣٩٩/١٠/١٢
|

25 تو انگلیسی یعنی وقتی که میخوای چیزی رو به بهترین شکل بگی.
مثلا...
بهترین میشهsupelative ولی بهتر میشه comparative
١٣٩٩/١٠/١٢
|

26 به عقب- رفتن برگشتن ١٣٩٩/١٠/١٢
|

27 برگشتن ١٣٩٩/١٠/١١
|

28 شاخ حیوانات مانند بز -بوفالو و.... ١٣٩٩/١٠/١١
|

29 اتفاق ١٣٩٩/١٠/١٠
|

30 تا کجا -چه قدر ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

31 توصیه کردن پیشنهاد کردن ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

32 خوردن نهار -نهار خوردن ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

33 پاره کردن - پاره شدن -پارگی-اشک - اشک ریختن ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

34 برای شخصی به کار میره که در صبح یا طول روز عملکر و کارایی بهتری برای انجام کار داره همین مسله برای شب هم صدق میکنه مثلا ادم شب زنده دار ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

35 خندان خوشحال شاد ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

36 soda
coca
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

37 گروه بخش دسته
١٣٩٩/١٠/٠١
|

38 رهای و خلاصی ولی پرکاربرد ترین و روتین ترین معنی نجات و نجات یافتن هستش ١٣٩٩/١٠/٠١
|

39 بیشتر یک اصلاح به معنی به هیچ وج یا هرگز یا اصلا میده ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

40 موال- مستراح -دس به اب ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

41 منابع-ذخایر ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

42 شامل-شامل بودن ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

43 فقط ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

44 بلوت ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

45 پایین افتادن ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

46 ماموران با کارگر حفاظتی ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

47 گذشته come
١٣٩٩/٠٩/١٩
|

48 گذشته fly ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

49 گذشته steal به معنای دزدیده شده- دزدیدن ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

50 عدد تک رقمی (نه عدد فرد اشتباه نکنید) ١٣٩٩/٠٩/١٨
|