منو
الا

الا

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٥,١٢٢
لایک
٥٤٩
لایک
دیس‌لایک
١٨٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٦٣٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,١٢٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٣٢
لایک
لایک
٥٤٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٩

یاکند

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٠

ماجرا

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٦

جویا

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٧

تتانس

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢١

اهمال

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.