دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣٠,٨٢٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٠
لایک
لایک
١٣,٩٢٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤,٢٢١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٥

در افغانستان، به ارایشگر سلمان یا سلمانی گویند.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

در افغانستان، به آرایشگر سلمان یا سلمانی گویند.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٢

در افغانستان به آرایشگر ، سلمان یا سلمانی گویند.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨

در افغانستان به آذر ماه ، برج قوس گویند

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٢

در افغانستان به آدر ماه ، برج قوس گویند

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.