دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢٩,٢٧٥
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٩
لایک
لایک
١٣,٧٦٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤,٢٠٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

در افغانستان، به ارایشگر سلمان یا سلمانی گویند.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

در افغانستان، به آرایشگر سلمان یا سلمانی گویند.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢

در افغانستان به آرایشگر ، سلمان یا سلمانی گویند.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

در افغانستان به آذر ماه ، برج قوس گویند

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢

در افغانستان به آدر ماه ، برج قوس گویند

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.