برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یه اصلاح که برای کنایه استفاده میشه:
"اگه درست یادم بیاد"
"یادم نمیاد شما رو دیده باشم"
"شما رو یادم نمیاد"
"به جا نمیارم"
١٣٩٩/١٢/٢٣
|

2 تاثیر گذاشتن ١٣٩٩/١١/٠٧
|

3 فاش کردن ١٣٩٩/١١/٠٧
|

4 تا اون زمان ، تا اون موقع ١٣٩٩/١١/٠٤
|

5 عواقب ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

6 به معنی ترسیدن و وحشت داشتن از چیزی ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

7 عواقب ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

8 نافرمانی کردن ١٣٩٩/١٠/١٨
|

9 فوق العاده ١٣٩٩/١٠/١٦
|

10 نوعی نوشیدنی الکلی است که با آب میوه مخلوط است ١٣٩٩/١٠/١٤
|

11 Racing slick نوی لاستیک صاف جهت مسابقات فرمول یک ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

12 این یه اصطلاحه و برای کسی که دست و پا چلفتی هستش یا خودش رو دست کم میگیره استفاده میشه... ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

13 حواست باشه ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

14 Admit it
قبول کن
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

15 As if you care
انگار برات مهمه
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

16 I'd like a bit of privacy
میخوام یه کم تنها باشم
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

17 کاملا مشخصه ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

18 کاملا روشنه ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

19 فقط از اینجا برو ، فقط گورت رو گم کن ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

20 None of your business
به تو ربطی نداره
١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

21 He's still hooked up to the ECG machine
اون هنوز به دستگاه نوار قلب وصله
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

22 We couldn't afford our current
ما نمیتونیم از عهده مخارج فعلی مون بر بیایم
١٣٩٩/٠٩/٢١
|

23 خیلی ها ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

24 بی فایده ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

25 Just don't go out on a limb for me
فقط به خاطر من از پا در نیا
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

26 اون گند زده
She's screwed
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

27 Skin erosion
خارش پوست
١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

28 Skin erosion
خارش پوست
١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

29 در بحث پزشکی معنی "التهاب" هم میده ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

30 به معنی "دلیل" چیزی بودن ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

31 مورد لطف قرار گرفتن ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

32 در زبان استرالیایی یعنی
"روز به خیر"
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

33 معنی فعال شدن هم میده
مثل جمله Drop sensor is alarming
که یعنی سنسور هشدار دهنده فعال شده
١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

34 پر ادعا ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

35 جار و جنجال راه انداختن ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

36 گاهی معنی خفیف هم میده ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

37 خدای من ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

38 Just letting off a bit of steam
یعنی فقط یه کم از کوره در رفتم
١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

39 رابطه محترمانه ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|