برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ظفرابادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یک کاتتر کوچک و قابل انعطاف که در داخل عروق محیطی بیمار جهت تزریق وریدی و مایع درمانی قرار داده می شود.پس از قرار دادن انژیوکت نیز می توان برای گرفتن ... ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

2 ایمن بودن ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

3 زمان بردن طولانی شدن ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

4 پرستار ١٣٩٩/٠٥/١٧
|