دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٠٤٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦١٦
لایک
لایک
٦٦٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٨٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١

درباره زمین تمام زمین

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١

نوعی دستگاه دستگاه تنفس مخصوص

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٨

پایه اولیه

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه

باهوش

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٥

و بعد از آن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.