برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا ایزدی

سلام.
من علیرضا ایزدی هستم و افتخار این را دارم که وازه هایی را که من گذاشته ام با دقت بخوانید و با مطالب مفید من دانش خود را زیاد کنید.
من قول خواهم داد که تعداد وازه های پیشنهادیم حداقل به صد برسد.
یادتان باشد که این وازه ها رایگان هستند.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درباره زمین
تمام زمین
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

2 نوعی دستگاه دستگاه تنفس مخصوص ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

3 و بعد از آن ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

4 باهوش ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

5 پایه اولیه ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

6 سکنه ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

7 شمارش ورزش ها ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

8 دو بعدی <کیغیت خوب>
دو بعدی تنها یک طرف چیزی را نشان می دهد
اما سه بعدی تمامی طرف های چیزی را نشان می دهد.
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

9 سه بعدی <کیغیت عالی>
دو بعدی تنها یک طرف چیزی را نشان می دهد
اما سه بعدی تمامی طرف های چیزی را نشان می دهد.
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

10 سه گیگ<سرعت اینترنت بد نیست >
این علامت نشان دادن این است که سرعت اینترنت گرفته شده بد نیست اما بهتر از آن 4G و 5Gاست.
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

11 آه نه! ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

12 هی هی هی هی ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

13 بزرگ شدن ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

14 انقراض شدن ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

15 برداشتن<به معنایی> ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

16 وب ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

17 بهترینم ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

18 دختر آفتابی
درخشان
١٣٩٦/٠٩/٠١
|

19 برگرفته از علی و رضا
ایزدی {ایزد}به معنای خدا.
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

20 شکست حقیقی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

21 عکس برداری عصبی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

22 forge ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

23 بزرگ وسیع ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

24 شعر و یاشعر داستانی. ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

25 خجالتی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

26 جزیره{کشوری }به نام تونگا ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

27 پخته شدن
پختنی شدن
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

28 درود بر آذر بایجان ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

29 اون ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

30 خداوند یگانه ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

31 مکث مکث
یواشکی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

32 انجام دادن {کاری} ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

33 شادی کردن ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

34 بیماری ها ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

35 {ضرب المثلی به معنای اینکه فردی {عروس} وقتی نمی تواند برقصد{کاری انجام دهد}الکی بهانه می آورد}. ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

36 یک بسیت ریال.
دو تومان.
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

37 {از این کلمه برای اینکه به طرف بفهمانیم که:{{حرفت را فهمیدم}} ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

38 {چیزی را {جسمی را}داشتن ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

39 آیا ما داریم؟ ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

40 آیا ما داریم؟ ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

41 ما داریم هیچ غذایی؟ ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

42 ما داریم هیچ {چیزی} ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

43 گوش هایت را ببند. ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

44 باغچه{باغ}زیبا ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

45 احتیاط کن ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

46 من درحال زندگی کردن هستم. ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

47 کلمه ای که موقع ترسیدن {و فرار}گفته می شود. ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

48 هیچ اشکالی نداره
یا مشکلی نخواهد بود.
١٣٩٦/٠٨/١٣
|

49 هیچ وقت و یا به هیچ عنوان ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

50 بدو بیا ١٣٩٦/٠٨/١٣
|