منو
علیرضا آصفی

علیرضا آصفی

عضو از ١٠ ماه پیش
امتیاز کل
٥,٣٦٤
لایک
٥٤٣
لایک
دیس‌لایک
٣٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٦٠٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٣٦٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٠٢
لایک
لایک
٥٤٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
١٧

یک برنامه تبلیغاتی برای ترغیب کردن مشتریان به استفاده بیشتر از محصولات

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
١٢

به جاده زدن

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
١٠

حرفشم نزن خودک پرداخت میکنم

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٩

شروع به درد کردن درد گرفتن

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٩

To share a difference in cost 50 - 50 بین چیزی را گرفتن حدوسط چیزی را گرفتن نه این نه اون نه حرف من نه حرف شما

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
As a pianist he has few rivals.
دیدگاه
٤

او به عنوان یک پیانیست رقبای کمی دارد

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
There was a distant resemblance between them.
دیدگاه

شباهت کمی میان آنها وجود داشت

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.