منو
علی

علی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٢٣٢
لایک
٢٥
لایک
دیس‌لایک
٩
دیس‌لایک
رتبه کل
٥,٨٩٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٣٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥,٨٩٤
لایک
لایک
٢٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٣

پذیرفتنی

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Don't worry. He will be all right.
دیدگاه
٣

نگرانی ندارد حالش خوب میشه

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.