برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی ب

دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 با کیفیت بالا
مخفف کلمه HD
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

2 شوریده ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

3 مجنون ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

4 تقسیم کردن چیزی ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

5 ورشکست شده
کسی که چک بی محل کشیده
بدهکار به بانک
١٣٩٨/١١/١٤
|

6 واریز کردن
پس انداز
١٣٩٨/١١/١٤
|

7 برداشت پول ١٣٩٨/١١/١٤
|

8 چک بی محل کشیدن
با حساب خالی چک کشیدن
١٣٩٨/١١/١٤
|

9 عوارض ١٣٩٨/١١/١٤
|

10 مهماندار ١٣٩٨/١١/١٤
|

11 هواپیمای مسافربری ١٣٩٨/١١/١٤
|

12 در هواپیما:فضای بین دو صندلی ١٣٩٨/١١/١٤
|

13 دست انداز هوایی ١٣٩٨/١١/١٤
|

14 بدون عوارض ١٣٩٨/١١/١٤
|

15 چرخ دستی،یا سبد خرید
چرخ دستی در فرودگاه ها برای حمل بار
١٣٩٨/١١/١٤
|

16 تسمه نقاله فرودگاه ١٣٩٨/١١/١٤
|

17 پذیرش،میز پذیرش ١٣٩٨/١١/١٤
|

18 بار اضافی ١٣٩٨/١١/١٤
|

19 اطلاعات ١٣٩٨/١١/١٤
|