علی سمندی زاده

علی سمندی زاده کارشناسی ارشد مهندسی عمران - دانش آموز زبان انگلیسی سطح متوسط به پیشرفته - کارشناس عمران شهری ( راه و ابنیه )

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmullioned window١٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠١پنجره جرزدار سنگیگزارش
0 | 0
time effective١٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٧به موقع ، موثر در زمان مقررگزارش
0 | 0
phase١١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤فازبندی کردن، مرحله ای کردنگزارش
2 | 0
face up to sth٠٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٣مجبور به پذیرش شدن چیزی She is going to have to face up to the fact that he is not going to marry her. اون مجبور خواهد شد بپذیرد که اون باهاش ازدوا ... گزارش
0 | 0
host family٠٨:١١ - ١٤٠٠/٠٨/٢١خانواده ای است که فردی غریبه را که عموما اهل کشوری دیگری است و دارای فرهنگ متفاوتی نیز می باشد، به منزل خود دعوت کرده و بدون دریافت هیچ پولی یا با در ... گزارش
0 | 0
valuation١٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٩ارزیابی، ارزش یابیگزارش
0 | 0
whale sighting٠٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٦( تور ) تماشای نهنگ هاگزارش
0 | 0
ride around٠٩:١٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٥راندن یک وسیله نقلیه یا سوار شدن بر یک حیوان در مسیر پیچ و خم یا به حالت بدون مقصد. چرخ زدن با ماشی یا حیوانگزارش
0 | 0
make a complaint١٤:٣١ - ١٤٠٠/٠٨/١٣گله کردن انتقاد کردن شکایت کردنگزارش
0 | 0
tape deck١٤:٢٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٣دستگاه ضبط و پخش صوتیگزارش
0 | 0
draw the line١٤:١١ - ١٤٠٠/٠٨/١٣حذف کردنگزارش
0 | 0
double work١٤:٠٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٣دوباره کاری double the work We don't want to leave it so late that it's double the work ما نمیخوایم اون و رها کنیم چرا که دوباره کاری میشه.گزارش
0 | 0
premise٠٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٣1. مایملک، املاک و دارایی 2. اساس مطلب، لب کلامگزارش
0 | 1
school leaver٠٨:٢٩ - ١٤٠٠/٠٨/١٣فارغ التحصیل دبیرستان، دیپلمهگزارش
0 | 0
pyrite٠٨:١٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٣fool's gold شبهه طلا، طلای ابلهگزارش
0 | 0
convenor٠٨:٠٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٣نماینده مستقرگزارش
0 | 0
be taken with٠٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٢believing something to be deserving of respect or admiration مستحق احترام دانستن The committee was very taken with your proposals. شورا پروپوزال های ... گزارش
0 | 0
sports١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٠ورزشی ( صفت ) ورزش ها ( اسم )گزارش
0 | 0
actual employer١٥:١٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٠کارفرمای اصلی ( در مقابل کارفرمای واسط )گزارش
0 | 0
meet a need١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٨/٠٣تامین کردن نیازگزارش
2 | 0
par١٤:١٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩عرف، متوسط، میانگینگزارش
0 | 0
breeding١٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨مولد mature breeding birds are very expensive = پرنده های مولد بالغ خیلی گران هستند.گزارش
2 | 0
association١٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧هیات The Football Association = هیات فوتبالگزارش
0 | 0
sachet١١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢کیسه تک وعده ای ( نمک یا شکر یا مربایا عسل )گزارش
0 | 0
nonconsensual٠٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٩Stealthing is illegal in many countries because it is regarded as non - consensual sex. کاندوم قاپی ( وقتی مرد کاندوم را حین عمل جنسی برمیدارد ) در ... گزارش
0 | 0
stealthing٠٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٩برداشتن عمدی کاندوم ( توسط مرد ) در حین عمل جنسی که قبلا توافق شده با کاندوم انجام شود. ( کاندوم قاپی ) ( - &گزارش
2 | 0
burgeon١٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٦به سرعت رشد کردن، سریعا شکوفا شدنگزارش
2 | 0
pallet٠٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٦pallet سازه چوبی مسطح برای استقرار اجسام سنگین و حمل توسط جرثقیل چنگگ دارگزارش
2 | 0
marked١٨:١٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٥آشکار، واضحگزارش
0 | 0
interest groups١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٥گروههای با طرز فکری خاص که سعی بر تحت تاثیر قراردادن دولت دارد. There's too much lobbying by special interest groups.گزارش
0 | 0
united front١٧:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٥جلوه همدلی، سیمای موافق present a united front = ظاهری یکپارچه به نمایش گذاشتنگزارش
0 | 0
chipping١٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٧/١٢a small piece of stone, put in road surfaces or under railway tracks سنگریزه ( شن یا ماسه مانند یا شبیه بالاست ) ( که در راهسازی و راه آهن کاربرد دار ... گزارش
2 | 0
spa bath١٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٤جکوزی، jaccuziگزارش
0 | 0
insurmountable٢٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦لاینحل، حل نشدنی insolubleگزارش
12 | 0
self sabotage٠٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨تردید در موفقیت having doubts and fears that stop you achieving something. It’s no surprise Carla had feelings of self - sabotage – having doubts an ... گزارش
5 | 1
do away with١١:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤your system will totally do away with the need for storing detergent. سیستم شما ( طراحی جدید ماشین لباسشویی ) نیاز به نگهداری مایع لباسشویی را به طو ... گزارش
2 | 0
منسوخ کردن٠٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٩do away withگزارش
2 | 0
fight or flight١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٣stress responses: the ‘fight or flight’ mechanism your body uses to regain inner balance. واکنشهای عصبی یعنی یک مکانیزم ستیز یا گریز که بدن شما برای ... گزارش
2 | 0
swing into action١٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٠سریعاً دست به کار شدن The emergency services swung into action as soon as the news of the explosion reached them. سرویسهای خدماتی اورژانس به محض دری ... گزارش
5 | 0
walking a tightrope٠٨:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧being in a different situation which requires carefully considering what to do. I often describe rapport - building in a relationship as like walkin ... گزارش
5 | 0
tightrope walker٠٧:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧بند بازگزارش
2 | 0
emi١٤:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩equated monthly installment اقساط ماهانهگزارش
5 | 0
emi١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩abbreviation of "Equated Monthly Installment. " اجاره ماهانهگزارش
2 | 0
حریم خصوصی١٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦One of the main advantages of living in a house is the amount of privacy compared to an apartment یکی از مهمترین مزایای زندگی کردن در خانه ( ویلایی ) ... گزارش
2 | 0
visually impaired١٩:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤آسیب دیده بیناییگزارش
2 | 0
stereotypes١٩:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤It’s challenging stereotypes around blindness.گزارش
0 | 1
the wey to go١٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠the best method for doing a particular thing بهترین روش برای انجام کاری مشخص In the end NASA agreed that trusting people to do their jobs was the way ... گزارش
0 | 0
get the bug١٩:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/١٧suddenly developed a strong enthusiasm for something علاقه شدید به چیزی پیدا کردن bug: a very strong enthusiasm for something suddenly developed a s ... گزارش
5 | 0
بونکر٠٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٧cement truckگزارش
0 | 0
be lost for words٠٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٣شنیدن یا دیدن چیزی که زبان آدم را بند می آورد Nelson Mandela: "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk ... گزارش
0 | 0