دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٨٣٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٤٧
لایک
لایک
٤٩٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
١

بی اندازه - بیکران - بیشمار - بی حساب - ارزشمند

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

تحول دیجیتال

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

افت و خیز

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

expound

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

Devour

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.