منو
علی نیک سرشت

علی نیک سرشت

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٤,٥٣٠
لایک
٤٦٢
لایک
دیس‌لایک
٤٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٦٩٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٥٣٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٩٧
لایک
لایک
٤٦٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٣

اساسی - بنیادین - ژرف

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

شبکه ی شطرنجی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

پیکربندی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

هوش عاطفی - هوش احساسی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

اساس و بنیان - بخش اصلی - هسته - مرکز - شاکله

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.