علی هادی

علی هادی استاد علی هادی با دو دهه تجربه و بیش از یک میلیون دنبال کننده مرجع آموزش زبان کشور می باشند. ده ها هزار زبان آموز از سراسر کشور و همچنین خارج از کشور در کارنامه درخشان ایشان می باشد. همچنین ایشان بنیانگذار انتشارات زبان کلید موفقیت در سال ۱۳۹۲ هستند که با تولید دوره های غیرحضوری صد در صد تالیف شده در دپارتمان زبان های مختلف منطبق با روان شناسی یادگیری فارسی زبانان موجب بهره مندی نتیجه بخش هزاران زبان آموز با این پکیج ها شدند. اکنون پکیج های استاد هادی امتحان خود را در موفقیت زبان آموزان پس داده است و هزاران زبان آموز تحت نظارت استاد علی هادی در کوتاه ترین زمان ممکن به اوج رسیده اند شما هم می توانید. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت استاد علی هادی انتشارات کلید موفقیت مراجعه نمایید.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهoverjoyed١٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٠غرق خوشحالی شدنگزارش
9 | 1
i treasure it١٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢برای آن ارزش زیادی قائل هستمگزارش
5 | 1
spiritual vibes١٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢حال و هوای معنویگزارش
7 | 1
an array١٥:٠٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥یک صفگزارش
7 | 1
gel١٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥به صورت فعل یکی از معانی اش خصوصا در انگلیسی آمریکایی؛ همکاری و کار کردن با دیگران استگزارش
37 | 1
connectivity١٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥ارتباط، اتصالگزارش
7 | 1
have an edge others١٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥کمی نسبت به دیگران بهتر بودن، مزیت داشتن به دیگرانگزارش
2 | 0
loads of fun١٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣کلی چیزهای سرگرم کنندهگزارش
5 | 1
loads of people١٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣تعداد زیادی از مردم، جمعیت زیادگزارش
12 | 1
hygiene conscious١٤:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٨فردی که تمیزی دوست داردگزارش
14 | 1
carmine١٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٨رنگ ارغوانیگزارش
2 | 1
plum cake١٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٨به کیکی که با میوه خشک یا تازه درست می شود و آن میتواند انگور، کشمش، آلو، پوست پرتقال و . . . باشد.گزارش
2 | 1
chopping١٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٧خرد کردن ( مواد غذایی در آشپزی )گزارش
9 | 0
i happen١٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٧برام اتفاق افتاده . . .گزارش
5 | 0
irresistable٢٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/١٦به شدت جذاب به طوری که در مقابل آن نمیتوان مقاومت نمودگزارش
41 | 0
meet a deadline٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٦به اتمام رساندن به موقع کاری we are hoping to meet the July deadline ما امیدوار جولای کار را به اتمام برسانیمگزارش
16 | 1
costlier١٨:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٦هزینه برتر، گران ترگزارش
12 | 0
plying١٨:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٦در مورد وسایل نقلیه به معنی آمد وشد کردن، رفت و آمد داشتن Buses plying in the city اتوبوس های در حال رفت و آمد در شهرگزارش
9 | 0
selfie١٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٦عکس سلفی I love selfies من عاشق عکس سلفی هستمگزارش
9 | 1
blooming١٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٦شکوفه زدنگزارش
12 | 0
i am on my own١٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٨/١٦روی پای خود بودنگزارش
7 | 0
great deal١٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٦کلی چیز I learnt a great deal from her من کلی چیز از او یاد گرفتم.گزارش
21 | 1
whale of time١٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٨/١٦ایام خوش و لذت بخشگزارش
23 | 0
green fingered٠٩:٥٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٢مهارت در باغبانی داشتنگزارش
37 | 0
badly made١٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦مخالف well - made چیز بی کیفیت و بدساختگزارش
2 | 0
seeds of hope١٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از بارقه های امید ( بذر امید )گزارش
5 | 0
efforts are bearing fruit١٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از نتیجه بخش بودن تلاش هاگزارش
7 | 0
friendship is blossoming١٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از بودن یک رابطه دوستی در شاداب ترین حالات ممکنگزارش
2 | 0
romance is blossoming١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از بودن یک رابطه عشقی در شاداب ترین حالات ممکنگزارش
2 | 1
thorny issue١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از مشکلی بغرنج، پیچیده و گاه خطرناکگزارش
9 | 0
gets off to a rocky start١٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از شروع سختی را پشت سر گذاشتنگزارش
5 | 1
spark controversy١٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از شروع جنجال و مشاجرهگزارش
2 | 0
kindle enthusiasm١٢:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از ایجاد اشتیاق کردنگزارش
2 | 0
kindle interest١٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از ایجاد علاقه کردنگزارش
2 | 0
tempers flared١٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از کوره در رفتن و عصبی شدنگزارش
30 | 0
fiery temper١٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از انسانی که زود جوش می آورد و عصبی میشودگزارش
21 | 0
heated debate١٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤گفتگوی جنجالیگزارش
23 | 1
people trickled١٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از حرکت گروه کمی از مردمگزارش
5 | 1
people poured١٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از حرکت گروهی تعداد زیادی از مردمگزارش
7 | 0
people streamed١٢:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از حرکت گروهی تعداد زیادی از مردمگزارش
7 | 1
conversation is flowing١٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از ادامه دار بودن و روبه پیشرفت بودن گفتگوگزارش
5 | 1
ideas are flowing١١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از پیشرفت سریع ایده هاگزارش
5 | 1
dark times١١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از ایام ناخوشی و پر از مشکل و دردسرگزارش
7 | 0
dark days١١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤استعاره از ایام ناخوشی و پر از مشکل و دردسرگزارش
12 | 0
face expression darkens١١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤صورتش غم یا عصبانیت را نشان میدهدگزارش
5 | 1
eyes expression darkens١١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤چشم هاش غم یا عصبانیت را نشان میدهدگزارش
2 | 1
lighten the mood١١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤حال و هوای خود یا کسی را بهتر و شادتر کردن ( تغییر وضعیت از حالتی گرفته و غمگین به حالتی شاداب تر )گزارش
28 | 1
face light up١١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤علایم خوشحالی و شادی در صورتگزارش
9 | 1
eyes are shining with delight١١:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤برق خوشحالی را در چشم ها دیدنگزارش
2 | 1
eyes light up١١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤برق خوشحالی و شادی در چشمهاگزارش
9 | 1