برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی هادی

علی هادی استاد علی هادی با دو دهه تجربه و بیش از یک میلیون دنبال کننده مرجع آموزش زبان کشور می باشند. ده ها هزار زبان آموز از سراسر کشور و همچنین خارج از کشور در کارنامه درخشان ایشان می باشد. همچنین ایشان بنیانگذار انتشارات زبان کلید موفقیت در سال ۱۳۹۲ هستند که با تولید دوره های غیرحضوری صد در صد تالیف شده در دپارتمان زبان های مختلف منطبق با روان شناسی یادگیری فارسی زبانان موجب بهره مندی نتیجه بخش هزاران زبان آموز با این پکیج ها شدند.اکنون پکیج های استاد هادی امتحان خود را در موفقیت زبان آموزان پس داده است و هزاران زبان آموز تحت نظارت استاد علی هادی در کوتاه ترین زمان ممکن به اوج رسیده اند شما هم می توانید.برای اطلاعات بیشتر به وبسایت استاد علی هادی انتشارات کلید موفقیت مراجعه نمایید.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 استعاره از بارقه های امید (بذر امید) ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

2 استعاره از نتیجه بخش بودن تلاش ها ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

3 استعاره از بودن یک رابطه دوستی در شاداب ترین حالات ممکن ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

4 استعاره از بودن یک رابطه عشقی در شاداب ترین حالات ممکن ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

5 استعاره از مشکلی بغرنج،پیچیده و گاه خطرناک ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

6 استعاره از شروع سختی را پشت سر گذاشتن ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

7 استعاره از شروع جنجال و مشاجره ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

8 استعاره از ایجاد اشتیاق کردن ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

9 استعاره از ایجاد علاقه کردن ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

10 استعاره از کوره در رفتن و عصبی شدن ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

11 استعاره از انسانی که زود جوش می آورد و عصبی میشود ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

12 گفتگوی جنجالی ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

13 استعاره از حرکت گروه کمی از مردم ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

14 استعاره از حرکت گروهی تعداد زیادی از مردم ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

15 استعاره از حرکت گروهی تعداد زیادی از مردم ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

16 استعاره از ادامه دار بودن و روبه پیشرفت بودن گفتگو ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

17 استعاره از پیشرفت سریع ایده ها ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

18 استعاره از ایام ناخوشی و پر از مشکل و دردسر ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

19 استعاره از ایام ناخوشی و پر از مشکل و دردسر ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

20 چشم هاش غم یا عصبانیت را نشان میدهد ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

21 صورتش غم یا عصبانیت را نشان میدهد ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

22 حال و هوای خود یا کسی را بهتر و شادتر کردن (تغییر وضعیت از حالتی گرفته و غمگین به حالتی شاداب تر) ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

23 برق خوشحالی را در چشم ها دیدن ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

24 برق خوشحالی و شادی در چشمها ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

25 علایم خوشحالی و شادی در صورت ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

26 حرف های خوب زدن ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

27 ارزیابی و نقد مثبت ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

28 کوتاه آمدن ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

29 حمایت پرشور و قوی ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

30 احترام و تحسین به کسی داشتن ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

31 موافقت از روی بی میلی و اکراه ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

32 پاسخ انتقاد را دادن ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

33 تعریف و تایید وحمایت کردن ( در برابر انتقاد کردن) ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

34 موافق و اوکی بودن ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

35 انتقاد تند وتیز ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

36 مورد علاقه ترین ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

37 هوادار همیشگی ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

38 اثبات کردن ادعا ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

39 قضاوت منطقی ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

40 مجدد فکر کردن دو دل بودن (در مورد تصمیمات گذشته) ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

41 مردد ماندن ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

42 تصمیم الله بختکی!! و شانسی ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

43 مسئله ای را به طور جامع و عمیق مورد بحث قراردادن ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

44 به حس درونى خود اعتماد كردن ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

45 تمام جوانب را در نظر گرفتن ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

46 شک آزار دهنده و مداوم ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

47 شک آزار دهنده و مداوم ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

48 شک آزار دهنده و مداوم ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

49 ایجاد مفروضات ( منظور از فرض کردن مفروضات پایه ای و بنیادی است که اساس جهان بینی ما رو تشکیل میدهد و بعدا منجر به نتیجه گیری ها غلط یا صحیح می شود) ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

50 اعتقاد کورکورانه ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|