دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٢٧٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٩٥
لایک
لایک
٩٤٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

( برق ) _گودال محل عبور ( کابل )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

افشان؛, رشته ای Stranded cable سیم یا کابل افشان

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

خرید چیزی و نگه داشتن آن برای مدت خاص به امید افزایش قیمت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

دزدکی نگاه کردن، قایمکی نگاه کردن، نگاه قایمکی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢١

به اشوب وادشتن، شخص یا گروهی راتحریک به اشوب کردن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
An inquiry was set up to determine the cause of the accident.
دیدگاه
٥

برای یافتن علت تصادف تحقیق به عمل امد.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Life on a farm is a far cry from what I've been used to.
دیدگاه
٠

زندگی در مزرعه با اون زندگی که قبلا عادت کرده بودم خیلی فرق میکنه

تاریخ
٣ سال پیش
متن
This flat is a far cry from the house they had before.
دیدگاه
٠

این اپارتمان انها با اون خونه ای که که قبلا داشتن خیلی فرق داره.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.