برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Ali Rafighi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هرکی یه حرفی میزن(یکی قبول داره یکی قبول نداره) ١٤٠٠/٠٤/٢٨
|

2 در بدترین حالت ، دیگه تهِ تهش ١٤٠٠/٠٤/٢٨
|

3
قلباً به چیزی علاقه نداشتن
١٤٠٠/٠٤/٢٨
|

4 دلسرد شده ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

5 متعلقات ، دارایی ها ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

6 آزرده خاطر کردن ، رنج دادن ، موجب رنجش شدن ، اذیت کردن و ... ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

7 کاملا متفاوت بودن ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

8 شیر فهم کردن کسی ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

9 وقتی صحبت از... میشه ١٤٠٠/٠٤/١١
|

10 کثیف،نامرتب،بهم ریخته ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|

11 تقسیم کردن،دنگ دنگی کردن ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|

12 دستگاه دروغ سنج،آشکار ساز دروغ،سنسور تشخیص دروغ ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|

13 پشت پا زدن، زیر پایی گرفتن ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|

14 احمقانه رفتار کردن ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|

15 خوب پیش نرفتن اوضاع ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|

16 دلسوزی و نگرانی درباره کسی ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|

17 درکل ، بطور کلی،در اغلب موارد،غالباً ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

18 در دراز مدت،در طولانی مدت ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

19 بدون تردید، بی شک، بدون شک، بی گمان، بلا شک ،یقیناً ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

20 عکاس،تصویر بردار ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

21 نوعی موسیقی
Type of music
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

22 محصول ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

23 تراکت(آگهی کاغذی) ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

24 تبلیغات روی بدنه اتوبوس ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

25 زیر نویس تبلیغاتی ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

26 تبلیغاتی رویِ ماشین ها ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

27 دگرگونی و انقلاب در چیزی ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

28 به همین سبب، به همین جهت،از این رو ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

29 مضارع مستمر ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

30 داشتی چیکار میکردی؟(هنگام احوال پرسی به معنای چه خبرا) ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

31 نهایتاً تا ...(زمان) ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

32 داری شوخی میکنی،شوخیت گرفته؟(اظهار تعجب از چیزی) ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

33 بد نیست(میشه گفت خوبه) ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

34 من هم همینطور ،برای من هم اینگونه است ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

35 موافقم ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

36 خودت ببین(نتیجه انجام کاری) ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

37 A false warning about sth dangerous ١٣٩٩/١١/٢٠
|

38 Reduce the amount of sth that you eat,spend,use ١٣٩٩/١١/٢٠
|

39 یه چیزی سرِ هم کردن(در مورد چیزی که نمیدانیم) ١٣٩٩/١١/١٩
|

40 اعلام حضور کردن(فرودگاه،هتل) ١٣٩٩/١١/١٩
|