منو
علی حیدر

علی حیدر

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٣٥,٠٠٦
لایک
٣,٦٤٦
لایک
دیس‌لایک
٧٣٢
دیس‌لایک
رتبه کل
١٠٩
رتبه کل
درباره‌ی من:
# واژگان _ حقوقی .

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٥,٠٠٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٠٩
لایک
لایک
٣,٦٤٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٣٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٧

رضایت و توافق متقابل دو نفر یا دو طرف به منظور ایجاد اثر حقوقی.

دیدگاه
٤٠

نفیاً = رد نمودن ادعا اثباتاً= قبول نمودن ادعا یعنی همان رد کردن یا قبول کردن مورد ادعا است.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٤

اعتبار حالت سابق

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٧

عقودی مسامحه ای است که قصد کمک و احسان وجود دارد مانند عقود غیر معوض ) است. درست بر عکس عقود مغابنه ای : عقودی که قصد سودجویی وجود دارد. مانند غالب م ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٨

اباحه یا اذن در انتفاع ، منتفع حقی بر انتفاع پیدا نمی نماید بلکه انتفاع بر او مباح می شود و تا زمانی که این اذن یا اباحه وجود داشته باشد تصرف برای مت ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I found his argument pretty convincing.
دیدگاه
٢٢

من استدلال او را بسیار قانع کننده دیدم.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He maliciously damaged a car with a baseball bat.
دیدگاه
١٦

او از روی عمد یا بی مبالاتی با یک چوب بیس بال به ماشین آسیب وارد آورد .

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.