علی حیدر

علی حیدر # واژگان _ حقوقی .

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاجرائیه١٧:١٢ - ١٤٠٢/٠١/٠٣اجرائیه، فرم چاپی است که برای اجرای حکم و با تقاضای محکوم له صادر می گردد. داخل برگ اجراییه دادگاه حکم قاضی نوشته شده است، که متناسب با حکم دادگاه فر ... گزارش
2 | 0
مسکوکات١٦:٥٦ - ١٤٠٢/٠١/٠٣مسکوکات اسم جمع مسکوک است. مسکوکات طلا به سکه هایی گفته می شود که زیر نظر بانک مرکزی هر کشوری ساخته می شوند. خود مسکوک نیز یعنی همان سکه های فلزی که ... گزارش
2 | 0
سکه قلب١٦:٥٢ - ١٤٠٢/٠١/٠٣منظور از سکه قلب این است که شخصی اقدام به ساختن سکه نماید . براساس مواد ۵۱۸ تا ۵۲۰ تعزیرات قانونگذار به جرم انگاری � ساختن سکه تقلبی � یا به عبارتی ق ... گزارش
2 | 0
اوراق مشارکت١٦:٤٨ - ١٤٠٢/٠١/٠٣اوراق مشارکت نوعی اوراق بهادار است که یکی از ابزارهای بدهی بازار مالی محسوب می شود و جهت تامین مالی پروژه های عمرانی و اقتصادی دولتی و شرکتهای خصوصی ... گزارش
0 | 0
مجازات تتمیمی٠١:٢٤ - ١٤٠٢/٠١/٠٢شرایط مجازات تتمیمی : مجازات تتمیمی برای سال ها در نظام حقوقی ما وجود داشته است برای همین باید مجازات تتمیمی را دارای شرایطی دانست که به این شرح است: ... گزارش
0 | 0
شرایط مجازات تتمیمی٠١:٢٢ - ١٤٠٢/٠١/٠٢مجازات تتمیمی برای سال ها در نظام حقوقی ما وجود داشته است برای همین باید مجازات تتمیمی را دارای شرایطی دانست که به این شرح است: 1 - اختیاری است. 2 ... گزارش
0 | 0
کیفیات مخففه قضایی٠٢:٠٢ - ١٤٠١/١٢/٢٨تخفیف در مجازات قانونی به معنای تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است. عوامل تخفیفی که توسط قانون گذار پیش بینی شده اند تحت عنوان “معاذیر قانونی ... گزارش
0 | 0
معاذیر قانونی٠٢:٠٠ - ١٤٠١/١٢/٢٨تخفیف در مجازات قانونی به معنای تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است. ( ( ( عوامل تخفیفی که توسط قانون گذار پیش بینی شده اند تحت عنوان “معاذیر ... گزارش
7 | 0
تخفیف مجازات٠١:٥٩ - ١٤٠١/١٢/٢٨تخفیف مجازات از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای تقلیل دادن مجازات تعزیری یا بازدارنده به جهتی از جهات مخففه قانونی است. برخی از جهات مخففه قانونی ع ... گزارش
0 | 0
تعدد جرم٠١:٥١ - ١٤٠١/١٢/٢٨تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام های متعدد پیشین خود، به محکومیت قطعی رسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تح ... گزارش
0 | 0
تعلیق مجازات٠١:٤٧ - ١٤٠١/١٢/٢٨تعلیق مجازات به این معناست که دادگاه صادر کننده حکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از حکم و مجازات تعیین شده را برای مدت یک تا پنج سال و با توجه به شرا ... گزارش
0 | 0
تعزیرات منصوص شرعی٠٠:١٣ - ١٤٠١/١٢/٢٧به موجب نظریه مشورتی قوه قضاییه ( نظریه شماره 1406/92/7 مصوب 1396/07/22 ) ، تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک ع ... گزارش
2 | 0
همچنین١٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠١بازهم، علاوه براین، نیز، هم، همچنینگزارش
39 | 1
شرکت١٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠١مشترکگزارش
5 | 1
ضمان درک١٩:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٣١ضمانت جبران ثمن یا مثمن را ضمان عُهده ( ضمان دَرَک ) گویند. منبع : دانشنامه اسلامی .گزارش
14 | 0
تعزیر١٨:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠در فقه بر کیفری اطلاق می‏شود که برخلاف حد، شارع مقدّس اندازه‏ای برای آن تعیین نکرده است.گزارش
14 | 1
دلالت اقتضاء١٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/١٧برای صحت و درستی کلام باید امری را در تقدیردر نظر بگیریم .گزارش
7 | 0
دلالت تنبیه و ایماء١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٧یعنی کلام دارای قیدی است ، که آن قید ، علت حکم است .گزارش
7 | 0
عرض حال١٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٦درخواست .گزارش
9 | 1
القاء کردن٠٩:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩القاء ( اِ ) [ ع . ] ( مص م . ) ۱ - یاد دادن . ۲ - افکندن، انداختن .گزارش
7 | 1
همچون٠٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩مثل ، مانند .گزارش
16 | 0
موضوع حکم٠٩:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩در قضایای شرعی، مثل: الخمر حرام، موضوع حکم، خمر خارجی یا عنوان خمریت، و متعلق حکم، شرب خمر ( فعل مکلف در خارج ) ، و حکم آن، حرمت است.گزارش
5 | 0
شرط١٦:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢١تفاوت شرط با قید چیست ؟ قید محکم تر از شرط است . و در واقع لازمه قطعی یک شی است . و با انتفای آن مقید هم از بین میرود . یعنی عقد منفسخ نیشود . اما عد ... گزارش
7 | 1
لازمه١٦:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢١معنی: شرط قبلی، پیش نیاز، لازمه، شرط لازم، لازمه امری، پیش بایست معانی دیگر: ضروری، لازمه ی واجد شرایط بودن Prerequisiteگزارش
9 | 1
لازمه١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢١واجب، لازم، ضروری، آنچه لازم و واجب باشدگزارش
7 | 1
داشت١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢١داشت = نگهداریگزارش
14 | 1
تاثیر١٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢١ایز، پی، جای پا، ردپا، رد، نشان، نشانه، تأثیر، خاصیت، فایده، واکنش، تالیف، تصنیف، نوشته، رگه، فعل، نقش، حاصل، نتیجه، معلول برابر پارسی: نشان، نشانه، ... گزارش
14 | 1
زراعت١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢١. تخم گیاه را زیر خاک کردن که سبز شود.گزارش
7 | 1
غبن٠٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٧غبن در اصطلاح فقها : تملیک مال دیگری ، به زیادتر از قیمت واقعی در صورت جهل طرف . معنی تملیک : مالی را به ملک ( چیرگی ، تسلط ) در آوردن است .گزارش
32 | 1
قید٠٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٧شرطگزارش
9 | 1
کلی فی الذمه١٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦مطابق قانون مدنی ایران, از آثار تسلیم مبیع می توان به انتقال مالکیت ( ضمان معاوضی ) در مبیع کلی اشاره کرد. لذا ( بنابراین ) در بیع کلی فی الذمه به لح ... گزارش
60 | 5
شرط صفت٠٩:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٦شرط راجع به کیفیت و کمیت مورد معامله را شرط صفت گویند . چرا گاهی در عقود از شرط صفت استفاده میکنیم ؟ زیرا گاهی اوقات مقدار یا وصف مورد معامله مشخص ن ... گزارش
7 | 0
شرط نمودن٠٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٦پیمان نمودن .گزارش
5 | 0
ضمایر اشاره٠٩:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٦ضمایر اشاره به نزدیک ( ( این ، همین ) ) ضمایر اشاره به دور ( ( آن ، همان ) )گزارش
2 | 1
دعوی استرداد١٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩دعوایی است که موضوع آن ، استرداد اموال امانی موجود نزد تاجر ورشکسته است . دعاوی استرداد شامل : 1 ) استرداد عین اموال امانی 2 ) استرداد اوراق تجاری ... گزارش
9 | 1
منفسخ١٤:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨انفساخ ( منفسخ ) : انفساخ به هم خوردن خود به خودی است که در اثر عارضه ، حالت یا وضعیتی در یکی از طرفین ایجاد میشود ( مانند : فوت ، جنون وحجر طرفین در ... گزارش
46 | 1
مستعیر١٤:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨عقدی است بین دو طرف که مطابق آن، یکی مال خود را به دیگری می سپارد تا از آن استفاده کند؛ مانند عاریه دادن لباس یا اتومبیل سواری. به عاریه دهنده، مُعیر ... گزارش
37 | 1
وضع١٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨/vaz'iyyat/ مترادف وضعیت: چگونگی، حالت، کیفیت، موقع، موقعیت برابر پارسی: چگونگی، جایگاه، چند و چونی، سروسامان، نهش گزارش
9 | 1
مغارسه١٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨درختکاریگزارش
9 | 1
عرف بلد١١:١١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨منظور از عرف بلد در ماده 342 قانون مدنی ، عرف محل وقوع عقد بیع یا تابع اراده طرفین عقد است .گزارش
30 | 1
طبیعت١١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨وضعیتگزارش
2 | 1
مالیت داشتن مبیع١٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨یعنی باید دارای ارزش معاوضه باشد .گزارش
2 | 1
ملک١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨استیلاءگزارش
2 | 1
تملیک١٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨مالی را به ملک دیگری در آوردن را تَملیک گویند و از آن در بابهای عقود نظیر تجارت، قرض، رهن، صلح، مضاربه و هبه سخن رفته است. ملک : استیلاء ، چیرگی و س ... گزارش
16 | 1
برابر١٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧برابر، مساوی، معادل، پیش، جلو، روبرو، رویارو، نزد، ضد، مخالف، نقیض، قبال، محاذی، موازاتگزارش
5 | 1
کیفیت١٨:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧حال، وضع، وضعیت گزارش
5 | 2
مفهوم١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧دانسته شده از فهم شده ازگزارش
7 | 1
احصا١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧شمردن و تعیین کردن .گزارش
9 | 1
اشاعه١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧اشاعه در مقابل افراز ( قابل تقسیم به کار میرود . و مشاع در مقابل مفروز . لازم بذکر است مال مورداشاعه را مشاع میگویند .گزارش
14 | 1
مفروز١٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧اشاعه در مقابل افراز ( قابل تقسیم به کار میرود . و مشاع در مقابل مفروز . لازم بذکر است مال مورداشاعه را مشاع میگویندگزارش
14 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهmaliciously٠٨:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩
• He maliciously damaged a car with a baseball bat.
او از روی عمد یا بی مبالاتی با یک چوب بیس بال به ماشین آسیب وارد آورد .
41 | 1
convincing١٧:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/١٩
• I found his argument pretty convincing.
من استدلال او را بسیار قانع کننده دیدم.
53 | 1