برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی حیدر

به یاد علی انصاریان ، خنده ها و شوخی های همیشگی اش


# واژگان _ حقوقی .

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مبلغی که مالک هرگاه ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید ، میتواند از مستأجر در یافت دارد . ١٣٩٩/١٢/١٥
|

2 شروط ضمن عقد راه‌حلی است برای جبران مشكلاتی كه ممكن است در آینده در زندگی مشترك خانوادگی بروز كند. بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد لازم است ک ... ١٣٩٩/١٢/١١
|

3 قانون گذار در دو مورد قانون اذن در نکاح را برای ازدواج پیش بینی کرده است؛ یکی در مورد لزوم اذن ولی برای نکاح دختر باکره و دیگری در مورد رضایت همسر او ... ١٣٩٩/١٢/١١
|

4 فراهم سازی . ١٣٩٩/١٢/١١
|

5 انگیزه. ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

6 برگردانده شده به سوی او . ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

7 تأمین

در لغت به معنی قرار دادن در امن و آسایش است در اصطلاح به معنی وثیقه و تضمین است و قرار تأمین قراری است که در حقیقت وثیقه ای برای متقاضی ...
١٣٩٩/١٢/٠٨
|

8 در عرف حقوقی ، قرارداد لازمی است . که برای طرفین ،یا یکی از آنها. و یا شخص ثالث، که توسط متعاقدین حق فسخ ،پیش بینی شده باشد . ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

9 اجرائیه ی دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکومٌ علیه به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده میشود تا ظرف مهلت مشخص آن را اجرا ... ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

10 وصف تجریدی سند تجاری بدین معناست که عمل حقوقی صدور سند تجاری، قبولی، ضمانت و ظهرنویسی آن برای امضا کنندگان سند ایجاد تعهد می کند و در صورتی که سند تج ... ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

11 مقصود از جهت معامله ، غرض و هدف و انگیزه اصلی وتعیین کننده ای است که طرف معامله را به انعقاد عقد واداشته است . ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

12 ماهیت رد ، ایقاع است . ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

13 مالکیت ما فی الذمه یعنی اینکه دو عنوان طلبکار. و بدهکار، در یک نفر جمع شوند . بدین معنا که یک نفر هم از خودش طلبکار و هم به خودش بدهکار است .
*مال ...
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

14 تصویر _ عکس_ تمثال . ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

15 مقصود از وصف اساسی مورد معامله یا همان خود موضوع معامله ، وصفی است که آنقدر مهم است که طرف به خاطر آن( وصف ) ، قصد معامله میکند به طوریکه اگر بداند آ ... ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

16 در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را عوض نامند.-مالی که باید زیان زننده برای جبران خسارت به آسیب دیده بدهد. ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

17 بخش مهمي‌از هر سازمان كه پرونده هاي كاركنان و امور مربوط به آنان از قبيل رسيدگي به حقوق، ترفيع پايه، تعيين و اعلام محل خدمت، مرخصي ها و كارهايي از اي ... ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

18 فردي را كه در غياب رئيس يا مسؤول هر سازمان و مؤسسه عهده دار تمام يا قسمتي از اختيارات وي مي‌شود، قائم مقام مي‌نامند.

١٣٩٩/١٢/٠٣
|

19 شروع و بررسي و تجزيه و تحليل كارهاي انجام شده دربارة برنامه‌اي ويژه را كه همراه با پيشنهاد براي تصميم مقتضي به ردة بالاتر مي‌فرستند، ”گردش كار” مي‌نا ... ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

20 به مجموعه‌اي هماهنگ و موزون كه سلسله مراتب، هدف و وظايف و ارتباطات معيني دارا باشد، تشكيلات گفته مي‌شود. ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

21 واژه‌اي است عربي و در لغت به معناي حاشيه و مرز، در برابر انضباط متن نامه و كتاب و در اصطلاح اداري مترادف با ”پي نوشت” و ”حاشيه” است. ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

22 دبيرخانه، واحد اداري مشخصي است كه ادارة امور دفتري را براساس روشهاي تدوين شده برعهده دارد. وظيفة مهم دبيرخانه، نظارت برنامه‌هاي رسيده و ثبت و توزيع ن ... ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

23 ارجح ترين فرد در رسيدگي به حساب و كتاب پولي و هزينه هاي هر مؤسسه را ”ذي حساب” و حوزة مربوط به وي را ”ذي حسابي” مي‌گويند. ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

24 دورنگار معادلي است كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي براي واژة فاكس اروپايي تصويب و پيشنهاد كرده است. دو معادل ديگر اين واژه ”نمابر” و ”دورنويس” است. دور ... ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

25 واژه‌اي عربي و اسم مفعول و به معناي ”پيروي شده” يا ”تبعيت شده و اطاعت شده” در برابر ”تابع” است كه همراه كلمه هايي چون : اداره، وزارت، دولت، كشور و ري ... ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

26 در اصطلاح نقد کردن هم میگویند . ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

27 اعلام، به معناي ”آگاهانيدن” و ”آگاه كردن” و ”شناساندن” است و با افعال ”مي‌دارد” و ”مي‌نمايد” و ”مي‌كند” و ”مي‌شود” و ”مي‌گردد” به‌كار مي‌رود. ”اعلام ... ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

28 به سبب تعهد، منشاء تعهد نیز گویند . ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

29 تفاوت چک با سایر اسناد این است که چک در حکم لازم الاجراء میباشد . در حالی که سایر اسناد فاقد چنین وصفی میباشند . ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

30 اعتراض عدم تأدیه در سفته ، واخواست نام دارد . ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

31 تصدیق نامه پس از نکول برات موسوم است به ( پروتست ) یا همان واخواست نکول . ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

32 پروتست . ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

33 اشتباه مؤثر در صحت عقد چه نوع اشتباهاتی است .
1 ) اشتباه در خود موضوع معامله : یعنی اشتباه در وصف اساسی مورد معامله است .
2 ) اشتباه در شخصیت ...
١٣٩٩/١٢/٠٣
|

34 اشتباه در موضوع عقد است . که اشتباه در موضوع عقد، موجب عدم انعقاد عقد و بطلان آن است . زیرا این اشتباه نیز موجب عدم تطابق میان ایجاب و قبول است و مان ... ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

35 موجب عقد دیگری را در نظر دارد. اما قابل عقد دیگری را قبول میکند . مثلا موجب میگوید خانه ام را فروختم و قابل میگوید اجاره کردم . در این مورد نه عقد بی ... ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

36 آنچه اتفاق افتاده قصد نشده است . و آنچه که قصد شده است اتفاق نیفتاده است . و در واقع عبارت مذکور بیانگر اشتباه در قصد و اراده میباشد . ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

37 خالصه
مال غیرمنقول که دولت آنرا مانند یک مالک خصوصی مالک است (در مقابل ملکی که جزء مشترکات عمومی است مانند زمین خیابان و پارک شهر و میدانهای عموم ...
١٣٩٩/١٢/٠٣
|

38 وارد ساختن . داخل کردن . ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

39 چکی است که دو خط موازی در متن آن کشیده شود . و وجود این دو خط نشان از بسته بودن چک میباشد.
در چک بسته وجه آن فقط به یک بانک یا یک مرکز چک های پستی ...
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

40 منظور از چک های بانکی ، چک هایی است که صادر کننده و پرداخت کننده آن ، یکی است . مثل :چک مسافرتی و چک تضمین شده . و تفاوت چک های بانکی با چک عادی این ... ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

41 چکی است که توسط بانک صادر و وجه چک در هر یک از شعب بانک صادر کننده ا توسط نمایندگان یا کارگزاران آن پرداخت میشود .
نام دیگر و مصطلح ) (زبان زد ). ...
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

42 چکی است که توسط بانک صادر و وجه چک در هر یک از شعب بانک صادر کننده ا توسط نمایندگان یا کارگزاران آن پرداخت میشود .
نام دیگر و مصطلح. ( چک مسافرتی ...
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

43 ارز _ بها _ قیمت . ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

44 چک های تضمین شده در بین کسبه و در عرف ، به چک رمزدار معروف است .
تعریف چک تضمین شده :
چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری ...
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

45 چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود .
چک تضمین شده ، چک های بانکی نام دارند .
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

46 همانند چک عادی بوده ،و صرفا توسط بانک وجه آن تأیید میشود . که چک تأیید شده در قانون صدور چک از آن یاد شده است .
سوال) کدام نوع چک در بین مردم و ب ...
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

47 قانون تجارت در خصوص چک عادی ، سخن گفته است . چک عادی است که ، اشخاص به عهده بانکها و به حساب جاری خود صادر میکنند .
در چک عادی دارنده تضمینی جزء ا ...
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

48 ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار ، صرف نظر کند .
و ابراء عمل حقوقی تبعی است یعنی ؛ اعتبار ونفوذ ابراء تابع وجود دین است . پس اگر ...
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

49 در معامله به آن کسی که معامله میکند ، فضول میگویند . ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

50 معادل همان واخواست در سایر اسناد میباشد . ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 maliciously
• He maliciously damaged a car with a baseball bat.
• او از روی عمد یا بی مبالاتی با یک چوب بیس بال به ماشین آسیب وارد آورد .
١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

2 convincing
• I found his argument pretty convincing.
• من استدلال او را بسیار قانع کننده دیدم.
١٣٩٩/٠٥/١٩
|