برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی حیدر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ارایه کردن ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

2 خواستار شد . ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

3 اگر در فعل کسی به لحاظ حکم وضعی، تردید شد که آیا آن را صحیح انجام می‌دهد یا نه، باید عمل او را بر صحت حمل کرد؛ مثلًا اگر معامله‌ای، چون خرید و فروش، ... ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

4 اعتبار حالت سابق ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

5 از قبل تعیین شده . ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

6 خسارت پولی ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

7 موارد طبیعی ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

8 supervening illegality
عدم مشروعیت قهری
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

9 قهری ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

10 چک بی محل ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

11 مسئول فروش ١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

12 رای جمع کن
فروشنده
١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

13 The confidental relationship
روابط محرمانه
١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

14 رسیدن ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

15 جهل به قانون رافع مسئولیت نیست . ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

16 طرف لطمه دیده . ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

17 دست نخورده ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

18 غیر مقتضی ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

19 مهر و موم عبارت است از فهرست برداری از همه اموال، دارایی، حساب های بانکی، وجوه نقد، ماشین آلات، مواد اولیه و کالاها و قطعات در خط تولید، همه انواع مو ... ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

20 وقف هنگامی محقق میشود که مالک با شرایط مقرر در قانون، مالی را به موجب قرارداد وقف از ملکیت خود خارج ساخته ، منافع آن را به یک کار نیک تخصیص دهد و آن ... ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

21 شخصی که از طرف واقف برای اداره وقف معین میشود . و یا به عبارت دیگر متولی کسی است که به موجب مفاد وقف نامه و مقررات قانون مدنی واجد این سمت میباشد . ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

22 بستانكارن عادی كه به غرما مشهور شده اند و به نسبت طلب خود حصه می برند . ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

23 صلح محاباتی عقد معوضی است که به طور عمدی تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده است .
مانند صلح در مقام فروش یک خانه در برابر یک شاخه نبات.
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

24 عزل یعنی اعمال اراده و حاکمیت برای زوال صفت اعطا شده به غیر.

انعزال به معنی زوال قهری وکالت، قیمومت و یا وصایت و مانند آن است. در انعزال، اراد ...
١٣٩٩/٠٨/٢١
|

25 آواری خاص : خسارت فیزیکی و خساراتی است که بر وزن و مقدار (کمیت ) کالا محمول در حین حمل وارد میگردد .
فحوای مواد 380 . 381 . 391 . 393 قانون تجارت ...
١٣٩٩/٠٨/٢١
|

26 Model
Type
١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

27 Complete
مثال strict entitlement = حق کامل
١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

28 سقط جنین ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

29 ساقط شدن قهری است. ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

30 منظور از عرصه زمینی است که ساختمان (ویلایی، مجتمع کم واحد، برج، مجتمع تجاری و...) بر روی آن احداث شده و منظور از اعیان همان ساختمان می باشد که بر روی ... ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

31 منظور از <<کلاله>> خویشان در خط اطراف و به ویژه برادران و خواهران و فرزندان آنها هستند. <<اخوه >> نیز به همین معنا است . توضیح 2 ماده 897 از شرح جامع ... ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

32 صوری ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

33 منقضی شدن ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

34 پیش پرداخت ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

35 آزادی زود رس ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

36 اول راه توسعه ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

37 محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض واخواهی نام دارد. ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

38 سلطه ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

39 اصل قانونی بودن جرم ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

40 اصل قانونی بودن مجازات. ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

41 اصل نسبی بودن قرارداد. ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

42 شرط حل و فصل اختلاف ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

43 حل و فصل ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

44 بیرون رفتن ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

45 انتقال اموال ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

46 اتلاف _ انتقال ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

47 ارسال کالا ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

48 حکم مختومه کردن دعوی ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

49 تنفر ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

50 از روی سوء نیت _ از روی نادرستی. ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 maliciously
• He maliciously damaged a car with a baseball bat.
• او از روی عمد یا بی مبالاتی با یک چوب بیس بال به ماشین آسیب وارد آورد .
١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

2 convincing
• I found his argument pretty convincing.
• من استدلال او را بسیار قانع کننده دیدم.
١٣٩٩/٠٥/١٩
|