منو
علی حیدر
ویژه

علی حیدر

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٣٥,٨٢٢
رتبه کل
١١٢
رتبه کل
لایک
٣,٧٢٩
لایک
دیس‌لایک
٧٤١
دیس‌لایک
درباره‌ی من:
# واژگان _ حقوقی .

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٥,٨٢٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١١١
لایک
لایک
٣,٧٢٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٤١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٨

رضایت و توافق متقابل دو نفر یا دو طرف به منظور ایجاد اثر حقوقی.

دیدگاه
٤٠

نفیاً = رد نمودن ادعا اثباتاً= قبول نمودن ادعا یعنی همان رد کردن یا قبول کردن مورد ادعا است.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٥

اعتبار حالت سابق

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٧

عقودی مسامحه ای است که قصد کمک و احسان وجود دارد مانند عقود غیر معوض ) است. درست بر عکس عقود مغابنه ای : عقودی که قصد سودجویی وجود دارد. مانند غالب م ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٤

در مواردی در بعضی از عقود قبض شرط لزوم است؛ یعنی عقد با ایجاب و قبول واقع می شود بدون قبض ولی مادام که قبض صورت نگرفته عقد جایز ولی وقتی قبض صورت میگ ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I found his argument pretty convincing.
دیدگاه
٢٢

من استدلال او را بسیار قانع کننده دیدم.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
He maliciously damaged a car with a baseball bat.
دیدگاه
١٦

او از روی عمد یا بی مبالاتی با یک چوب بیس بال به ماشین آسیب وارد آورد .

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.