برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Ali

Ali

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مُنَقّیات : پاکسازی کننده ها ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

2 ✔ بَخورات : دود دادن ، هرچه بوی دود آن گرفته شود از صمغها و چیزهای خوشبو
✔ بُخورات یا اِنکِباب : نگاه داشتن عضو به بخار آب یا ادویه ای که جوشیده ...
١٣٩٩/٠٩/١٤
|

3 اخدَعِین : دو رگی است که در دو طرف پشت گردن واقع شده است ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

4 کمر ، چهاربند ، بین الوِرکین ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

5 هامه به قسمت بالای هر شیء اطلاق می شود ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

6 دُبُر : عقب ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

7 قُبُل : جلو ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

8 راهرو خانه ، در عرف : پذیرایی خانه ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

9 عوامل مختلف تغییر دهنده ١٣٩٩/٠٨/٠١
|