آریانا یوسفی پور

آریانا یوسفی پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاریانا٢٣:٤٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٧آریانا اسمی است که جغرافی دانان یونانی به بخشی از سرزمین ایران داده بودند و آریانا نام ایران قدیم بود و اسمی دخترونه ایست گزارش
32 | 1
شایان٢٣:٣٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٧شایان اسمی بسیار زیبایی است و پسرونه هستش و اسم پسرخاله ی من شایان و من عاشقانه دوسش دارم. گزارش
25 | 1