آیدین آذری

آیدین آذری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهزبرک٠٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٥زبرک ( zebrak ) : در برخی نواحی ایران به ویژه شیراز به بیماری سرخک گفته می شود.گزارش
0 | 0
mitsuba٢٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥میتسوبا، جعفری ژاپنیگزارش
0 | 0
roman a clef١٩:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤رمان کلیددار ( رمانی که در آن افراد یا رویدادهای واقعی به شکل مبدّل و تغییریافته نشان داده می شوند؛ مثلاً با استفاده از نام های ساختگی )گزارش
0 | 0
rebetika٢٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢ربتیکا ( یک سبک از موسیقی عامه پسند یونانی که با سازهای زهی مانند ویولن و بوزوکی به همراه ترانه هایی با مضامین شهری نواخته می شود )گزارش
0 | 0
anarcho capitalist٠٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٥آنارکو کاپیتالیست، پیرو نظریه آنارکو کاپیتالیسم ( جایگزینی دولت متمرکز با نظام مالکیت خصوصی )گزارش
0 | 0
astrogator٠٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٤/١٥1. ناوبر فضایی، اخترناوبر، ناوبر سفینه فضایی و هر وسیله فضانوردی دیگر 2. ناو فضایی، اخترناو، سفینه فضایی و هر وسیله فضانوردی دیگرگزارش
0 | 0
festina lente١٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/١٣آرام بشتاب ( برگرفته از زبان لاتین به معنای آنکه در هنگام شتاب و پیشرفت هم جانب آرامش و احتیاط را حفظ کنید. )گزارش
0 | 0
noctambulist٠٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٣شب گرد، خوابگردگزارش
0 | 0
tap to pay١٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٠ضربه و پرداخت ( سیستم پرداخت وجه از طریق کارت اعتباری، کارت نقدی، گوشی هوشمند و غیره با استفاده از فناوری غیرلمسی )گزارش
2 | 0
schlimazel٢١:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩1. آدم بدشانس، آدم نحس، آدم بدبیار، بدطالع، بداقبال، بدبخت، تیره بخت، سیاه بخت 2. بدشانسی، بدبیاری، نحسی ( برگرفته از زبان ییدیش )گزارش
0 | 0
padloper١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨پادلوپر ( لاک پشت کوچک بومی آفریقای جنوبی ) ، لاک پشت کیپ ( Cape tortoise )گزارش
0 | 0
chin chin٠٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥چین چین ( نوعی اسنک که در غرب آفریقا به ویژه نیجریه از تکه های خمیر سرخ شده در روغن فراوان درست می شود )گزارش
0 | 0