دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٨٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤,١٤٢
لایک
لایک
٥٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٤٠
رتبه
رتبه در بپرس
٥٢٣
لایک
لایک
١١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٨ ساعت پیش
دیدگاه
٠

( اسم، عمدتاً در روانشناسی ) پدیده ادراک خاطره پنهان یا ناخودآگاه به عنوان تفکر یا ایده اولیه؛ به خاطر آوردن نهان یا ناخودآگاه این واژه مرکب از پیشون ...

تاریخ
١٣ ساعت پیش
دیدگاه
٠

( اسم، عامیانه ) جوک پدرانه: لطیفه ای که یک پدر بگوید یا از نوعی باشد که مرتبط با پدران است، به ویژه لطیفه پیش پا افتاده، مفتضحانه یا غیر اصلی؛ ( امر ...

تاریخ
٢ روز پیش
دیدگاه
٠

( اسم، بیشتر با نگاه منفی و تنزل دهنده ) حمایت جهت دار در مواجهه با یک معضل سیاسی یا اجتماعی با استفاده از اینترنت از طریق رسانه های اجتماعی، دادخواه ...

تاریخ
٣ روز پیش
دیدگاه
٠

( اسم، اکنون عامیانه ) عرق زیاد؛ ( مجازا ) هراس، آشفتگی ذهن بیشتر به شکل in a muck sweat و into a muck sweat استفاده می شود. فرم ها: mucke sweat, mu ...

تاریخ
٤ روز پیش
دیدگاه
٠

( اسم، در الکترونیک، امروزه بیشتر تاریخی ) وبولاتور: ابزاری برای تولید سیگنال که فرکانس آن بین دو حد به طور پیوسته تغییر می کند و معمولا برای تراز کر ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

١ رأی
٢ پاسخ
١٠٣ بازدید

موسی درق.......

١ هفته پیش
٠ رأی

رجوع کنید به مدخل موسی درق در  دیکشنری آبادیس

١ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٧٢ بازدید

Why are you trollin' like a bitch? Ain't you tired? Tryna strike a chord and it's probably a minor جمله دوم درمورد چی داره حرف میزنه؟ به چه چیزی اشاره داره؟ ممنون از پاسخگویی تون

١ ماه پیش
١ رأی

چرا مثل یه هرزه تور پهن می کنی؟ خسته نشدی؟ سعی می کنی تلنگر بزنی و شاید  لا مینور باشه troll یعنی دام گستردن، تور پهن کردن، دون پاشیدن و غیره که همان فریب کاری کردن است tryna کوتاه شده عبارت try ...

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٨٤ بازدید

The tree is named after the Countess of Chinchon from Peru

٥ ماه پیش
٢ رأی

در واژه نامه آکسفورد معنای عبارت name someone/thing after به صورت زیر آمده است: call someone or something by the same name as همچنین آمده که در آمریکا بجای after از for هم استفاده می شود. کُنتِس (countess) مؤنثِ کُنت (count) و از جمله القاب نجیب‌زادگان است. بر این اساس ترجمه‌ی عبارت The tree is named after the Countess  می شود: این درخت را به نام  کُنتِس ... نامگذاری کرده اند.

٥ ماه پیش
٥ رأی
تیک ٤ پاسخ
٤٣٧ بازدید

ضرب المثل رایجی که در زبان انگلیسی  اشاره به انجام کار بیهوده داشته باشه که بسیاری از ما خواسته یا ناخواسته به انجام آن اقدام می نماییم. 

١٠ ماه پیش
٨ رأی

1. carry, bring, or take sand to the beach 2. sell, send, carry, bring, or take coals to Newcastle 3. send, carry, bring, or take owls to Athens 4. sell ice, snow or freezers to Eskimos   توجه: ...

١٠ ماه پیش