ایدا کریمی

ایدا کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhardship١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠Hardship سختی گرفتاری مشقت مشکلگزارش
2 | 0
alien١٦:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠Alien بیگانه اجنبی موجود فضایگزارش
14 | 0
among١٦:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠Among در زمره ی از جمله ی در میانگزارش
5 | 0
describe١٦:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠Describe توضیح دادن شرح دادن توصیف کردنگزارش
2 | 1
ever١٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠🌻Ever🌻 همیشه همواره ( بعد از صفت عالی ) => تاکنون ، تا بحالگزارش
0 | 1
fail١٥:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠📚Fail📚 شکست خوردن ناکام شدن موفق نشدن درگزارش
9 | 1
grade١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠🌸Grade🌸 نمره امتیاز رتبهگزارش
5 | 1
instead١٥:٤١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠💛Instead💛 به جای در عوضگزارش
2 | 1
هناک١٤:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠وجود دارد، هستگزارش
18 | 2
terrible٠٦:٢٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠Terrible ترسناک وحشتناک خیلی بد افتضاح 💛💛💛💛💛گزارش
14 | 1
project٠٦:٠٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠برنامه طرح ایده پروژه تحقیق پژوهشگزارش
12 | 0
noise٠٦:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠Noise پارازیت سرو صدا همهمه هیاهو 💛💛💛💛گزارش
5 | 1
nervous٠٥:٥٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 Nervous 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 نگران مضطرب عصبی 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸گزارش
7 | 1
laugh٠٥:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠Laugh صدای خنده خنده قهقههگزارش
9 | 1
kill٠٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠Kill کشتن به قتل رساندن هلاک کردنگزارش
0 | 2
create٠٥:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠💟Create💟 💙خلق کردن💙 💙افریدن💙 💙بوجود اوردن💙 💙ابداع کردن💙 💙ساختن 💙 💙درست کردن💙 💙She created an igloo from blocks og snow💙 💙او با بلوک ... گزارش
14 | 1
chemical٠٥:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠Chamical= ماده شیمیایی ⚘The scientist mixed the chamical دانشمندان مواد شیمیایی را با هم ترکیب کردند. ⚘گزارش
25 | 1