منو
سید محمد هادی 🤓

سید محمد هادی 🤓

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
لایک
٢
لایک
دیس‌لایک
١٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
She is a sad case.
دیدگاه
-١٠

او ( دارای یک ) پرونده غم انگیز است

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.