برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

افشین خسروترازک

افشین خسروترازک کیپاپر و کی درامر
وانس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فرار بزرگ ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

2 محاکمه کردن ١٤٠٠/٠١/٢١
|

3 عاشق پیشه ١٣٩٩/١١/٢١
|

4 سینما ١٣٩٩/١٠/١٥
|

5 جذاب تر ١٣٩٩/١٠/١٣
|

6 سالن مدرسه، سالن اجتماعات مدرسه ١٣٩٩/١٠/١١
|

7 خودت رو جمع کن، خودت رو جمع و جور کن ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

8 غیرقابل توصیف ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

9 جوانب احتیاط ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

10 شفاف سازی ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

11 اینو داشته باش ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

12 ظاهرا ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

13 اجازه نمیدم ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

14 جمع بندی
مثلا جمع بندی یه بحث
١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

15 درمان پوست ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

16 فصل بار ان، فصل بارندگی، روزهای بارندگی، فصلی با بیشترین میزان بارندگی ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

17 بیماری های مقاربتی ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

18 فروش کالاها با قیمت های کاهش یافته توسط مغازه ای که قصد دارد کسب و کار خود را متوقف و تعطیل کند ١٣٩٩/٠٨/١٣
|

19 قلق چیزی رو به دست آوردن ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

20 حرفه ای ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

21 نابغه ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

22 آلاچیق ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

23 مرغ ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

24 توافق شفاهی ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

25 در ورودی ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

26 روغن کنجد ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

27 دور انداختن ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

28 بالغ شده ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

29 بسه! تمومش کن! آروم باش! ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

30 مدل مو ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

31 به هم زدن رابطه ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

32 توهین نباشه ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

33 مهمان ناخوانده عروسی ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

34 کنار جنگل ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

35 مشکلی نیست، چیزی نیست ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

36 رمان نویس، داستان نویس ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

37 کادو فروشی، فروشگاه کادو، فروشگاه هدیه ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

38 گشتن ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

39 کنار دریاچه ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

40 تخم گذاشتن ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|