دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٨,١٦١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٢٢
لایک
لایک
٢,٠٣٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٠٦٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٦

مکان

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٩

سختی و آسانی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٦

رو به رو کردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥

پا فشاری کردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٣

بشاش

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.