منو
امیر اکبرپور

امیر اکبرپور

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٤,٤٦٠
لایک
٤٦٤
لایک
دیس‌لایک
٩٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٧٠٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٤٦٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧٠٨
لایک
لایک
٤٦٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩١

حاکی بودن از، حکایت کردن از

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٤

بر مبنای چیزی استوار بودن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤١

نمود

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٦

به این صورت نیست، به این منوال نیست

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٩

بر این ایده استوار است که از این قرار است که

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.