منو
شیدو

شیدو

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٩٦
لایک
١٠
لایک
دیس‌لایک
٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٨,٦٠٣
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨,٥٩٧
لایک
لایک
١٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاه
١

Jade and stone burned together تر و خشک باهم سوختن

دیدگاه
١

Not heeding what others say مهم نیست کی چی میگه من کار خودمو میکنم

دیدگاه
١

Spring up like mushrooms مثل قارچ سبز شدن ( پی در پی، تمامی نداشتن ) The enemy soldiers are springing up like mushrooms, we must retreat

دیدگاه
١

Hold oneself aloof from sth or sb خود را با کسی یا چیزی قاطی نکردن I tell you hold yourself from those bunch of punks, you are a good boy

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

make out a good case دلیل قانع کننده ای آوردن My wife made out a good case for me that why I should insure our house against fire

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.