برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ایرانی مسلمان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حقی که به معلم در برابر آموزش می دهند ١٤٠٠/٠١/١٥
|

2 در ضمن نکته ی دیگری که باید بگویم این است که هر زبانی بالاخره کمی و کسری داردو ما که می بینیم زبان فارسی زبان کامل و آسانی است به خاطر اسلام است.اگر ... ١٤٠٠/٠١/١٥
|

3 نام من همان (م.ه.ش) است که متاسفانه مرورگرم به نوعی پاک شد حالا این اسم جدیدم است. ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

4 مگر آیا فقط نگرانی ما از زبان عربی است؟درست است که واژگان بسیاری از عرب ها به زبانمان راه یافته اما عربی نه تنها باعث پسرفت زبان فارسی نشد بلکه باعث ... ١٣٩٩/١٠/٢٥
|