ملیکا قاسمی

ملیکا قاسمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهoutstretched١٤:٤٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤کش و قوس دادن خستگی در کردن گزارش
2 | 1
operation١٤:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤عمل جراحی جراحی کردن گزارش
2 | 1
دختر کفشدوزکی٢٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢نام یک انیمیشن هست که توی فرانسه ساخته شده و مربوط به دو نوجوان هست به نام مارینت و آدرین که این دو از پاریس محافظت میکنن و ابر قهرمان هستن گروه سنی ... گزارش
34 | 4
کت نوار٢٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢کت به معنای گربه نوار یک کلمه فرانسوی هست که در فارسی یعنی سیاه پس کمه کت نوار میشه گربه سیاه و همچنین یکی از شخصیت های ماجرا جویی در پاریس هست که د ... گزارش
14 | 1
meanwhile١٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠١در یک لحظه هم زمان در همین حال During the timeگزارش
7 | 1
horror١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠١ترسناک وحشتناک گزارش
0 | 1
handicapped١٣:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠١معلول ذهنی یا جسمی گزارش
9 | 0
ground floor١٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠١همکف طبقه اولگزارش
2 | 1
gentle١٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠١مهربان آرام نجیبگزارش
7 | 1
furry١٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠١خز پوست بسیار نرم و خز دار حیوانات پشمالو ( این کلمه برای حیوانات به کار می رود )گزارش
9 | 0
frighten١٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠١ترساندن Make some one afraid of somethingگزارش
5 | 0
fix on١٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠١خیره شدن به چیزی محوِچیزی شدن گزارش
12 | 1
entertain١٣:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠١سرگرم کردن amuse peopleگزارش
5 | 0
defence١٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠١محافظت در برابر حمله دفاع کردنگزارش
5 | 0
dare١٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠١شجاع بودن دلیر بودن قوی بودن Be brave enoughگزارش
9 | 0
cruel١٣:١١ - ١٣٩٩/٠٩/٠١ظالم بی رحم سنگدل ستمگرگزارش
9 | 0