برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نیماشکری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جایگزین خریدار - قائم مقام خریدار ١٣٩٩/١١/٣٠
|

2 تصرف ١٣٩٩/١١/٣٠
|

3 stalking به طور قطع یک جرم با عنوان مجرمانه می باشد و با توجه به بخشی از توصیف ویکی پدیا در خصوص این لغت و متن دوم از درس متون حقوقی آزمون ارشد 98 ته ... ١٣٩٩/١١/٣٠
|