دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٠٦,٤٦٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٢
لایک
لایک
٣١,٧٠٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥,٣٧٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
١

پرندگان مهاجر

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٣

مشاور حقوقی

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٢

⚠️ دوستان دقت کنید که املای درست این کلمه counsellor و یا counselor می باشد

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

شیک و پیک کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.