دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,١١٥
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦١٢
لایک
لایک
٦٤٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

right away _ immediately

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

according to the customs or usual practices associated with a particular society, place, or set of circumstances

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

no way don't mention it

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

چنتا حالت داره exclamation of surprise or frustration triggered by someone else's actions میفهمی ؟ متوجه میشی ؟ Whoa, do you mind? Shut the door, I ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

Bound by administrative customs Regularly and regularly, according to the rules مثال: no need to be so formal please call me terri

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.