برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1547 100 1
شبکه مترجمین ایران

گونه (کالبدشناسی)

گونه (کالبدشناسی) در دانشنامه ویکی پدیا

گونه (کالبدشناسی)
گونه یا لپ در کالبدشناسی انسان، به بخشی از صورت که در زیر حفره چشم ها، بین بینی و گوش ها، و بالای استخوان فک فوقانی قرار دارد گفته می شود.
گری، آناتومی گری
قانون در طب
گونه دارای دو نوع حرکت است، یکی از دو حالت آن تابع حرکت آرواره زیرین است و حرکت دیگر با حرکت لب مشترک است. در حرکتی که تابع اندام دیگر است، حرکت دهنده، ماهیچه آن اندام است و در حرکتی که به طور مشترک با لب انجام می گیرد، حرکت دهنده ماهیچه هایی است که گونه و لب در آن ها مشترکند. ماهیچه جنباننده گونه در هر گونه یک ماهیچه پهن است که بنام ماهیچه گونه (ماهیچه شیپوری) نامیده می شود.
هریک از دو ماهیچه گونه از چهار جزء ترکیب یافته است، زیرا تارها از چهار موضع به ماهیچه آمده اند یکی از این اجزای چهارگانه از تَرقُوه آمده است و انتهای آن در قسمت پایین به کناره هر دو لب پیوسته است (ماهیچه خنده) و با حالت مورب، دهان را به سوی پایین می کشاند. خاستگاه جزء دوم (ماهیچه نازک گردن) از دو سوی جناغ سینه و ترقوه است و تار این جزء به طور مورب راه می پیماید. بخشی که از سمت راست می آید با بخش سمت چپ تقاطع می یابد و آنگاه به قسمت پایینی کناره چپ لب می چسبد و بخش سمت چپی به بخش پایینی کناره راست می پیوندد وقتی این تار (ماهیچه حلقوی دهان) منقبض می شود، دهان را تنگ می کند و در واقع کار آن برای دهان مشابه کار بند کیسه برای کیسه است. خاستگاه جزء سوم (ماهیچه نازک گردن) از کتف و نزدیک زائده غرابی است و به بالای بخش دیگری که به آن مربوط است، و آن به ماهیچه ها می رسد، می پیوندد، و به وسیله آن گرایش یکنواخت لب به هر دو طرف انجام می پذیرد.
خاستگاه جزو چهارم (ماهیچه گونه ای بزرگ و کوچک) کناره های گردن است و از نزدیک هر دو گوش عبور می کند و با اجزای گونه می پیوندد و حرکت نمایانی به گونه می دهد. در این حالت لب به پیروی از گونه حرکت می کند. در برخی اشخاص این جزء چهارم به بیخ گوش بسیار نزدیک است و به گوش چسبیده است و آن را به حرکت درمی آورد.
عکس گونه (کالبدشناسی)


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

گونه (کالبدشناسی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گونه (کالبدشناسی)   • مفهوم گونه (کالبدشناسی)   • تعریف گونه (کالبدشناسی)   • معرفی گونه (کالبدشناسی)   • گونه (کالبدشناسی) چیست   • گونه (کالبدشناسی) یعنی چی   • گونه (کالبدشناسی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گونه کالبدشناسی

کلمه : گونه (کالبدشناسی)
اشتباه تایپی : ',ki (;hgfnakhsd)
عکس گونه (کالبدشناسی) : در گوگل

آیا معنی گونه (کالبدشناسی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )