برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1666 100 1
شبکه مترجمین ایران

کیهان شناسی

کیهان شناسی در دانشنامه اسلامی

قرآن و کیهان شناسی، اثر سید عیسی مسترحمی (متولد 1358ش) است که در آن، مباحث مرتبط با نجوم و آغاز و پیدایش جهان و زمین و آسمان را از منظر قرآنی به صورت مستند و تحلیلی بررسی کرده و به صورت دقیق و جزئی و با ذکر مثال های متعدد توضیح داده است.
اثر حاضر، از مقدمه دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی و مقدمه نویسنده و متن اصلی کتاب (شامل چهار فصل: 1. کلیات؛ 2. آغاز و پیدایش جهان؛ 3. زمین؛ 4. آسمان) تشکیل شده است.
زبان و ادبیات این اثر، متناسب با نسل حاضر، روان و زیباست. نویسنده از منابع قابل توجهی (194 کتاب)، از آثار معتبر عربی و فارسی اندیشمندان قدیم و جدید برای تولید اثر حاضر بهره برده است.
شیوه نویسنده در این اثر، آموزشی و کاربردی است و مخاطبانش جوانان و پژوهشگران هستند و به همین جهت، نخست، مباحث کلی را مطرح کرده و بعد با ارائه مثال های فراوان به توضیح مصادیق و تطبیق آن اصول بر موارد جزئی و مشخص بر اساس آیات قرآن کریم پرداخته است.
در باره محتوای این اثر چند نکته گفتنی است:

کیهان شناسی در دانشنامه ویکی پدیا

کیهان شناسی
کیهان شناسی (به انگلیسی: Cosmology) مطالعه سرآغاز، تکامل و سرانجام نهایی جهان است. کیهان شناسی فیزیکی عبارت است از مطالعه آکادمیک و علمی سرآغاز، تکامل، ساختارهای بزرگ مقیاس و دینامیک جهان و سرانجام نهایی جهان می پردازد و همچنین در پی کشف قوانین علمی حاکم بر این حقایق می باشد. کیهان شناسی مذهبی (یا اساطیری) عبارت است از پیکره ای از باورها که برآمده از متون و رسوم تاریخی، اساطیری، دینی و قومیتی در مورد خلقت و فرجام شناسی می باشند.
کیهان شناسی اسلامی اشاره به کیهان شناسی در جهان اسلام دارد. این کیهان شناسی عمدتاً برگرفته از آمیزه های قرآن، حدیث و سنت و منابع کنونی اسلامی و پیشا-اسلامی می باشد. در قرآن از هفت آسمان و گیتی پهناوری که به دست خدا محافظت می شود اشاره شده است.
کیهان شناسی پلاسما (به انگلیسی: Plasma cosmology)، کیهان شناسی غیر استانداردی با این انگارهٔ مرکزی است که دینامیک گازهای یونیزه شده و پلاسما نقش مهمی را-اگر نقش غالب نداشته باشند- در فیزیک جهان خارج از منظومه شمسی بازی می کنند. این مطلب با اجماع عمومی کیهان شناسان و اخترفیزیک دانان که به شدت از تحت تأثیر قرار گرفتن اجرام سماوی و ساختار جهان از گرانش و تئوری نسبیت عام اینشتین و مکانیک کوانتومی حمایت می کنند متناقض است. این کیهان شناسی می تواند برای توضیح منشأ، ساختار و تکامل جهان در مقیاس کیهانی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این که این مدل مورد پذیرش اکثر دانشمندان واقع نشده است، ولی در مشاهدات اخترفیزیک مبتنی بر کیهان شناسی پلاسما پیش بینی هایش به تازگی دارای موفقیت هایی هم بوده اند.
تعدادی از مفاهیم مربوط به کیهان شناسی پلاسما از هانس آلفون منشأ گرفته است که در سال ۱۹۷۰ جایزه نوبل فیزیک را در مگنتو هیدرودینامیک دریافت کرد و سخنرانی جایزه نوبل خود را با موضوع مدل جهان پلاسما درباره شکل گیری منظومه شمسی و فیزیک فضا ارائه نمود. . آلفون پیشنهاد ک ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کیهان شناسی در دانشنامه آزاد پارسی

کیهان شناسی (cosmology)
شاخه ای از اخترشناسی، برای بررسی ساختار و تحول عالم به مثابۀ یک کلّ. کیهان شناسان «الگوهای عالم» را به صورت ریاضی مدون می سازند و خواص بزرگ مقیاس آن ها را با خواص عالمِ قابل مشاهده مقایسه می کنند. کیهان شناسی نوین، در دهۀ ۱۹۲۰، با کشف عالمِ در حال انبساط آغاز شد. این کشف نشان می داد عالم با انفجاری موسوم به مِهبانگپیدا شده است. دیدگاه دیگر، یا نظریۀ حالت پایا که اکنون رد شده است، مدعی بود که عالم خاستگاه یا سرآغازی ندارد و علت انبساط آن آفرینش بی وقفۀ مادۀ جدید است. نتایجی که از نظریه های حالت پایدار و مِهبانگ به دست می آیند بسیار متفاوت اند. مثلاً، اگر نظریۀ حالت پایدار صحیح باشد، نسبت شمار کهکشان ها به واحد حجم با افزایش فاصله بی تغییر می ماند؛ اما اگر نظریۀ تکاملی درست باشد، با افزایش فاصله، نسبت یاد شده افزایش خواهد یافت و بنابراین هرچه به دورتر نگاه کنیم، به سبب محدودیت سرعت نور، گویی در حال نگاه کردن به زمان گذشته ایم و عالم را در حالی می بینیم که رفته رفته فشرده تر می شود. تازه ترین شمارش منابع رادیویی ضعیف نشان داده است که نسبت تعداد این منابع به واحد حجم، با افزایش فاصله، زیاد می شود. این امر الگوی تکاملی را تأیید می کند. به علاوه، براساس نظریۀ حالت پایدار، آمیختگی کهکشان های نو و کهنه در فواصل کم و زیاد همانند است، در حالی که براساس نظریه های تکاملی، با افزایش فاصله، نسبت اجسام جوان روبه فزونی خواهد گذاشت. با این که ماهیت اختروَش ها هنوز معیّن نیست، اجسام جوانی به نظر می رسند و فقط در انتقال به سرخ به فراوانی یافت می شوند، بنابراین به زمان های بسیار دور برمی گردند. پرتعدادبودن آن ها دلیل بطلان نظریۀ حالت پایدار است. تابش زمینۀ کیهانی گواه دیگری بر نظریۀ مِهبانگ است. این تابش نخستین بار در ۱۹۶۵ مشاهده شد و می توان آن را مانند تابش پیش بینی پذیری از پی آمدهای مِهبانگ تعبیر کرد. اگر این تشخیص پذیرفتنی باشد، می توان از دمای فعلی تابش زمینه ای چنین برآورد کرد که کدام اتم ابتدایی در مراحل اولیۀ انبساط عالم موجود بوده است. بدین ترتیب نسبت ابتدایی هیدروژن به هلیوم را می توان حدس زد. این حدس کاملاً با نتایج حاصل از مشاهده مطابقت دارد. نهایتاً، تا آن جا که از داده های رصدی برمی آید، هیچ نشانی از نوعی کاهش آهنگ انبساط و در ...

کیهان شناسی در جدول کلمات

یکی از یکاهای سنجش فاصله که بیشتر در محاسبات مربوط به کیهان شناسی و نجوم به کار می رود
سال نوری

معنی کیهان شناسی به انگلیسی

cosmogony (اسم)
کیهان شناسی ، خلقت وپیدایش عالم وجود
cosmology (اسم)
کیهان شناسی ، فلسفه انتظام گیتی ، نظام عالم وجود

کیهان شناسی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدیس
کیهان شناسی شاخه ای از دانش فیزیک است که به مطالعه تکوین و تکامل کیهان می پردازد. در این علم سعی بر این است تا با اعمال قوانین فیزیکی بر کیهان که به صورت یک منظومه بسته فیزیکی در نظر گرفته می شود، تحول آن به صورت روابط ریاضی استخراج شود. کیهان شناسی دانش بررسی ساختار کلان و تاریخ کیهان است. این دانش به ویژه به جستارهای مربوط به خاستگاه جهان می پردازد.
اخترشناسی، فلسفه و دین شاخه هایی هستند که به امر کیهان شناسی می پردازند.
اصول کیهان شناسی
برای بررسی کیهان اصولی را به نام اصول کیهان شناسی فرض می کنند:
۱-جهان همگن است.
۲-جهان همسانگرد است.
۳-هیچ نقطه ای در جهان بر نقاط دیگر ارجح نیست.
بنا به شرایط اولیه و جزییاتی که در نظر گرفته می شود الگوهای متفاوتی برای سرآغاز و سرانجام کیهان پیشنهاد شده است.
آن الگوی کیهانشناختی که امروزه مورد پذیرش اکثریت جامعه علمی است به الگوی مِهبانگ گرم مشهور است.
جستارهای وابسته
عمر کیهان
کیهان زایی
کیهان شناسی فیزیکی
منابع
مشارکت کنندگان ویکی پدیا، «کیهان شناسی»، ویکی پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۲ آوریل ۲۰۰۸).
پیوند به بیرون
در ویکی انبار پرونده هایی دربارهٔ کیهان شناسی موجود است.
دانش فضایی وبگاه فارسی دانش فضایی درباره علوم و فناوری فضایی
از ویکی پدیا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کیهان شناسی   • مفهوم کیهان شناسی   • تعریف کیهان شناسی   • معرفی کیهان شناسی   • کیهان شناسی چیست   • کیهان شناسی یعنی چی   • کیهان شناسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کیهان شناسی

کلمه : کیهان شناسی
اشتباه تایپی : ;dihk akhsd
عکس کیهان شناسی : در گوگل

آیا معنی کیهان شناسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )