برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1664 100 1
شبکه مترجمین ایران

کریم خان زند

معنی کریم خان زند به فارسی

کریم خان زند
موسس خاندان پادشاهی زند ( و. ۱٠۱۹ جل. ۱۱۶۳ - ف. ۱۱۹۳ ه .ق . ) . وی فرزند ایناق از طایفه لک و از ایل زند بود . افراد ایل زند بیکی از لهجه های لری سخن میگفتند و در ده [ پری ] واقع در نزدیکی ملایر مسکن داشتند . نادر پس از پیروزی بر سرزمینهای غربی ایران و کشتار بزرگ ایل زند عده ای از افراد آن ایل را با خانواده به دره گز کوچاند و برخی از آنها - از جمله کریم خان - را در سپاه خود پذیرفت . کریم خان در جنگها رشادت و شجاعت از خود نشان داد و در لشکر کشی هندوستان و جنگهای دیگر مورد توجه نادر قرار گرفت . پس از مرگ نادرشاه کریم خان با جنگ و گریز به قلعه پری رفت و اندکی بعد بخدمت ابراهیم خان افشار در آمد . وی مدتی بعد با علیمردانخان بختیاری و ابوالفتح خان در اصفهان حکومت سه گانه تشکیل داد و آنان نوه شاه سلطان حسین را بنام شاه اسماعیل سوم بسلطنت نشاندند. در نتیجه علیمردان خان نایب السلطنه کریم خان سردار سپاه و ابوالفتح خان حاکم اصفهان شد . اما علیمردانخان عهد و پیمان خود را شکست و ابوالفتح خان را کشت و خود نیز پس از چند جنگ از کریم خان شکست خورد و قدرت بدست کریم خان افتاد . خان زند جنگهای بسیار با مخالفان و سرکشان ازجمله محمد حسن خان قاجار آزادخان افغانی احمدخان ابدالی کرد و همه را از سر راه برداشت و در ۱۱۷۸ ه.ق . شاه اسماعیل را از پادشاهی بر کنار کرد و خود بعنوان[ وکیل الرعایا ] زمام امور را بدست گرفت و تا پایان عمر همین سمت را داشت . کریم خان بر سراسر ایران بجز خراسان - که بمیل خود در اختیار شاهرخ شاهزاده افشار گذاشت - فرمان - رواییی داشت . وی شیراز را پایتخت خویش قرار داد و در آن شهر بازارها مسجدها و بناهایی ساخت . سپس شورش حسینقلی خان قاجار را خواباند و بصره را فتح کرد و از چنگ عثمانیان بیرون آورد . کریم خان بسادگی میزیست و صفات اصلی خود را در زمان حکومت نیز از دست نداد . سیاست داخلی وی ایجاد امنیت سیاسی و قضایی و برقراری آرامش بود . با آنکه خود از سواد بهره نداشت . به علم و دانش ارج بسیار مینهاد در سیاست خارجی کریم خان به برقراری و توسعه روابط بازرگانی با دول بزرگ اهتمام ورزید و طبق فرمانی به انگلیسها اجازه داد در بوشهر نمایندگی بازرگانی دایر نمایند و در خلیج فارس به تجارت پردازند . در نتیجه بر رونق بازرگانی ایران با ...

کریم خان زند در دانشنامه ویکی پدیا

کریم خان زند
کریم خان زَند (زادهٔ ۱۰۸۶ خورشیدی در روستای پری، ملایر – درگذشتهٔ ۱۱۵۷ در شیراز) فرمانروای ایران از (۱۱۶۳ تا ۱۱۹۳ ه‍.ق) و بنیان گذار دودمان زندیه بود. پس از مرگ نادر شاه افشار جانشینان او نزاع های فراوانی نمودند. کشور ایران وارد مرحله ای از عدم ثبات سیاسی و اقتصادی شدیدی گردید و به دلیل عدم قدرت دولت مرکزی خوانین و حکام نواحی طغیان نموده و در صدد کسب قدرت بیشتر و رسیدن به منصب پادشاهی برآمدند. علی قلی خان، ابراهیم خان، شاهرخ و سلیمان دوم هر کدام مدت کوتاهی سلطنت کردند. احمدشاه درانی از سرداران افغانی نادر در شرق ایران، محمدحسن خان قاجار در استرآباد و آزادخان افغان در نواحی شمال ایران در صدد تشکیل حکومت و کسب قدرت بودند. در این آشفتگی ها، کریم خان زند نیز در صدد کسب قدرت برآمد. او نواحی تویسرکان و کزاز را تصرف کرد و توانست محمد علی خان حاکم همدان و حسنعلی خان حاکم اردلان را شکست دهد و حامیانی پیدا کند. کریم خان پس از پیروزی بر دشمنان خود شهرت عظیم کسب نمود و عنوان «کریم خان» یافت. کریم خان بعد از پیروزی های متعدد و کسب شهرت با علی مردان خان بختیاری متحد شد و بنا بر پیشنهاد علی مردان خان تصمیم گرفتند به ابوالفتح خان بختیاری حاکم اصفهان و عراق که منصوب شاهرخ میرزا افشار بود، حمله کرده و او را شکست دهند. متحدین توانستند ابوالفتح را شکست دهند، اما آن ها بعد از این پیروزی پیمان اتحاد سه جانبه ای منعقد نمودند تا برای نجات ایران از هرج و مرج چاره ای بیندیشند. متحدین ابوتراب نوهٔ مادری شاه سلطان حسین را با نام شاه اسماعیل سوم بر تخت نشاندند و مناصب را بین خود تقسیم کردند. علی مردان خان به علت سن کم شاه جدید نایب السلطنه او شد و همچنین کریم خان زند سردار کل سپاه و ابوالفتح خان نیز حاکم اصفهان شد. بعد از این پیمان کریم خان عازم فتح نواحی غربی ایران شد. هنگامی که وی مشغول فتوحات بود، علی مردان خان با استفاده از غیبت وی ابوالفتح خان حاکم اصفهان را کور و مقتول نمود و عمویش باباخان بختیاری را حاکم اصفهان نمود و خود عازم دفع صالح خان حاکم شیراز شد. علی مردان خان خود را پادشاه واقعی ایران می دانست و شاه اسماعیل سوم برایش آلت دستی بیش نبود.
ایل خان
توشمال
وکیل الرعایا
کریم خان بعد از اطلاع از موضوع در یک شورای مشورتی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کریم خان زند در دانشنامه آزاد پارسی

کریم خان زند (۱۱۱۳ یا ۱۱۱۸ـ۱۱۹۳ق)
پادشاه ایران و مؤسس سلسلۀ زندیه، ملقب به وکیل، وکیل الرعایا و همچنین وکیل الدوله، پسر ایناق خان . در زمان نادرشاه به همراه طایفۀ زند به خراسان تبعید شد و پس از قتل نادرشاه به قلعه پری در اطراف ملایر بازگشت و به تدریج اقتداری یافت و در ۱۱۶۲ق مهرعلی خان تکلو حاکم همدان را شکست داد. خان بختیاری ، فردی مجهول الهویه را با نام شاه اسماعیل صفوی سوم به تخت نشاندند، اما به سبب نقض عهد علیمراد خان ، کریم خان سررشته کارها را خود در دست گرفت و با جمع آوری سپاه به جنگ علیمراد خان رفت . سپس در شیراز به حکومت رسید و شیراز را پایتخت خود کرد. وی هرگز خود را شاه نخواند و بلکه با عنوان وکیل یا وکیل الرعایا حکومت کرد. او در دوران حکومتش درنبردهای مختلف با مدعیان خود، چندین بار طعم شکست را چشید، اما سرانجام طی چند سال متوالی ، مدعیانش همچون علیمردان خان (در ۱۱۶۷ق)، محمدحسن خان قاجار (در ۱۱۷۲ق) و فتحعلی خان افشار (در ۱۱۷۸ق) کشته شدند و آزاد خان (در ۱۱۷۹ق) و حسینقلی خان جهانسوز (در ۱۱۸۲ق) مطیع او گردیدند و او توانست قدرت خود را در سراسر ایران ـ به استثنای خراسان ، که به دلخواه خودش ، تحت امر شاهرخ افشار اداره می شد ـ مستحکم سازد. کریم خان در اواخر حکومت خود، به جنگ با عثمانی پرداخت و بصره را پس از چهارده ماه محاصره تصرف کرد و برادرش صادق خان را به امارت آن جا گماشت (۱۱۹۰ق). او در حدود ۸۰سالگی فوت کرد. جسد کریم خان، در شیراز، در عمارت کلاه فرنگی دفن شد. آقا محمدخان قاجار استخوان های او را به تهران منتقل کرد و در عمارت خلوت کریم خانی دفن نمود تا هر روز با گذر از آن جا، وی را لگدکوب کند. بعدها فتحعلی شاه استخوان های او را به نجف فرستاد. کریم خان مردی شجاع ، ساده و بی تکلف بود، ولی گهگاه شدت عمل از خود نشان می داد و در اواخر عمر بر سختگیری های خود افزود. سیاست داخلی وی ایجاد امنیت و برقراری آرامش بود. از این رو در دوران وی صلح و اعتدال بر ایران حاکم شد. او به عمارت علاقه داشت و خصوصاً در شیراز بناهای ارزشمندی چون ارگ و مسجد و بازار وکیل به یادگار گذاشت . به فرمان او انگلیسیان اجازه یافتند تا علاوه بر افتتاح نمایندگی بازرگانی در بوشهر، در خلیج فارس به تجارت بپردازند. لطفعلی بیگ آذر، سلیمان بیگدلی و سیداحمد هاتف اصفهانی از شاعران دورۀ او هس ...

کریم خان زند را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آغا محمد خان قاجار   • خیابان کریم خان زند   • لطفعلی خان زند   • کریم خان زند لر   • عکس کریم خان زند   • زندگی نامه کریم خان زند   • شجره نامه کریم خان زند   • لطفعلی خان بوالهوس   • معنی کریم خان زند   • مفهوم کریم خان زند   • تعریف کریم خان زند   • معرفی کریم خان زند   • کریم خان زند چیست   • کریم خان زند یعنی چی   • کریم خان زند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کریم خان زند

کلمه : کریم خان زند
اشتباه تایپی : ;vdl ohk ckn
عکس کریم خان زند : در گوگل

آیا معنی کریم خان زند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )