برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1405 100 1

چانه

/CAne/

مترادف چانه: چنه، حنک، ذقن، زنخدان، زنخ، چونه، گلوله خمیر، سخن منثور ، پرگویی، تخفیف گیری

متضاد چانه: شعر، چامه، سخن منظوم، مکاس

معنی چانه در لغت نامه دهخدا

چانه. [ن َ / ن ِ ] (اِ) فک اسفل. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). موضع ریش برآوردن. (برهان ) (آنندراج ). محل ریش برآوردن باشد. (ناظم الاطباء). بعربی ذقن گویند. (برهان ) (آنندراج ). مَنَه. زَفَر. استخوان زنخ. (جهانگیری ) (انجمن آرا). || غبغب. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || گرداگرد دهان. (غیاث ) (ناظم الاطباء). زنخ.زنخدان. چونه (به لهجه ٔ تهرانیان و مردم بعض ولایات ایران ). چَنَه (در تداول اهالی خراسان ) :
شکر حق گوید ترا ای پیشوا
آن لب و چانه ندارم وآن نوا.
مولوی (از انجمن آرا).
|| گلوله خمیری که یک نان از آن پخته شود. (برهان ). گلوله آرد خمیرکرده بود که از آن نان پزند.(انجمن آرا) (آنندراج ) (جهانگیری ) (ناظم الاطباء). وآن را زَوالَه نیز گویند. (جهانگیری ). خمیری که برای نان پختن یا رشته بریدن گلوله کنند. گنده. چونه. || سخن منش بود. (فرهنگ اسدی ). کنایه از حرف و سخن هم هست. (برهان ) (انجمن آرا) (آنندراج ). حرف. (ناظم الاطباء). نثر در مقابل نظم :
یک شبانروز اندر آن خانه
گاه چامه سرود و گه چانه.
؟ (از فرهنگ اسدی ).
|| سخن یاوه و سخن بی جا. || جام و پیاله. || تقطیر و چکانیدگی. (ناظم الاطباء).

معنی چانه به فارسی

چانه
( اسم ) سخنن منثور مقابل چانه .
موضع ریش بر آوردن . محل ریش بر آوردن باشد . بعربی ذقن گویند . منه . زفر . استخوان زنخ . یا غبغب . یا گردا گرد دهان . یا گلول. خمیری که یک نان از آن پخته شود . یا سخن منش بود . یا سخن یاوه و سخن بی جا . یا جام و پیاله . یا تقطیر و چکانیدگی .
[chin] [حمل ونقل هوایی] ناحیه ای در زیر دماغۀ هواگَرد
کنایه از مردن . کنایه از دم در کشیدن و جان سپردن .
[chin-up] [ورزش] حرکتی که در آن ورزشکار یا چم ورز سر خود را تا بالای میل ثابت بالا می کشد به نحوی که چانۀ او بالای میل قرار گیرد
باشماق زنخ بند یا شماق خمار . چیزی از اقسام پارچ. نخی .
[pull-up] [ورزش] حرکتی که در آن ورزشکار یا چم ورز سر خود را تا بالای میل ثابت بالا می کشد به نحوی که چانۀ او با میل ثابت هم تراز شود
( مصدر ) بسیار سخن گفتن در هنگام خرید برای کم کردن یا زیاد کردن قیمت .
[bargaining] [اعتیاد] یکی از انواع رایج انکار که در آن فرد می کوشد تا با تغییر در رفتارهای اعتیادی یا مقدار مصرف الکل و مواد با به تعویق انداختن زمان ترک، همچنان به اعتیاد خود ادامه بدهد
زنخ زن . چارچارگوی . حرف مفت زن . بیهوده گو .
گلوله کردن خمیر برای نان . گلوله کردن خمیر برای پختن نان یا رشته کردن . زواله کردن خمیر . زواله گفتن خمیر .
آنکه خمیر گلوله کند پختن نان یا رشته کردن را . آنکه خمیر را چا ...

معنی چانه در فرهنگ معین

چانه
(نِ) (اِ.) استخوان زنخ ، فک اسفل . ،~ خود را خسته کردن حرف های بی نتیجه زدن .
( ~.)(اِ.) گلولة خمیر شده ، چونه .
( ~.) (اِ.) سخن منثور، مق . چامه .
( ~. اَ تَ) (مص ل .) آخرین حرکت فرد محتضَر پیش از مرگ .
( ~. تَ)(مص ل .) قدرت پرگویی داشتن ، پرگویی کردن .
( ~. زَ دَ) (مص ل .) ۱ - پرحرفی کردن . ۲ - سخن بسیار گفتن برای پایین آوردن قیمت چیزی .
(چَ کُ نِ) (اِمر.) (عا.) ۱ - فک پایین . ۲ - ریخت ، شکل ، سر و وضع .

معنی چانه در فرهنگ فارسی عمید

چانه
قسمت جلوآمدۀ آروارۀ زیرین، زنخ.
* چانه انداختن: (مصدر لازم) [عامیانه، مجاز]
* چانه جنباندن: (مصدر لازم) [عامیانه، مجاز]
* چانه زدن: (مصدر لازم) [عامیانه، مجاز]
۱. بسیار سخن گفتن، پرحرفی کردن.
۲. حرف زدن زیاد در موقع خرید و فروش برای کم کردن یا زیاد کردن قیمت.
گلولۀ خمیر به اندازه ای که یک نان از آن پخته شود، زواله.
* چانه گرفتن: (مصدر لازم) گلوله کردن خمیر به اندازۀ یک نان.

چانه در دانشنامه اسلامی

چانه
یکی از عناوینی است از آن در بابهای طهارت، صلات و حج مطرح می شود
چانه به بخش پایینی صورت در زیر دهان رامی گویند .
کاربردواحکام چانه درفقه
طهارت: حدّ شستن صورت در وضو از بالای پیشانی تا چانه است که از بالا به پایین شسته می شود و عکس آن صحیح نیست. چیدن افزونِ بر یک قبضه از موهای محاسن مستحب است؛ بدین گونه که دست خود را بر چانه می نهد و مازاد بر قبضه را می چیند. صلات: چانه جزء صورت است؛ بنابر این، پوشاندن آن در نماز بر زن واجب نیست و در پوشاندن آن از نامحرم در غیر نماز، اختلاف است. بنابر قول به وجوب پوشاندن صورت بر زن، چانه نیز باید پوشانده شود.آن مقدار از زیر چانه که معمولا با بستن روسری پوشانده می شود بنابر قول مشهور- که پوشاندن گردن را در نماز بر زن واجب می دانند- در نماز باید پوشانده شود؛ لیکن افزون بر آن در اینکه جزء صورت به شمار می رود تا پوشاندنش لازم نباشد یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، پوشاندن آن مقدار نیز در نماز واجب است. درصورت عدم امکان سجده با پیشانی در نماز، بنابر قول مشهور با یکی از دو طرف پیشانی (جبینین) و در صورت عدم امکان آن، با چانه سجده می کند. بر این قول ادعای اجماع شده است. حج: از محرمات احرام برای زن، پوشاندن صورت خود با نقاب و روبند است. در اینکه بعض صورت، مانند چانه در حکم تمام آن است تا پوشاندن آن با مقنعه حرام باشد یا نه، اختلاف است.بنابر قول دوم، پوشاندن بعض صورت مانند چانه تا زیر لب، به گونه ای که نقاب و روبند بر آن صدق نکند، جایز خواهد بود.
چانه زدن تخفیف خواستن در هنگام معامله را می گویند.
چانه زدن: تخفیف خواستن خریدار از فروشنده و زیاده خواهی فروشنده از خریدار.
کاربرد چانه زدن در فقه
از آن در باب تجارت سخن رفته است.
احکام فقهی چانه زدن
چانه زدن در معامله، مستحب، لیکن در موارد زیر مکروه است: هنگام خریدن قربانی، کفن، برده، اسباب و وسایل مورد نیاز حج و نیز در اجرت مرکب ی که برای سفر حج کرایه می شود. برخی در خرید کالا استحباب چانه زدن را نپذیرفته و ترک آن را مستحب دانسته اند.
استحباب تساوی رفتار فروشنده با خریداران
...
...

چانه در دانشنامه ویکی پدیا

چانه
در کالبدشناسی انسان، به پایین ترین بخش صورت، چانه گفته می شود.
تورفتگی میان چانه، زَنَخ نام دارد و در ادبیات به چانه زنخدان نیز گفته می شود.
چانه دو قسمت آرواره زیرین را به هم چسبانده و نگه می دارد. بر روی چانه مردان ریش می روید.
عکس چانه
چانه زنی یا به طور عامیانه تر چک و چانه زدن اصطلاحاً به معنی اصرار هر یک از دو طرف معامله در مراعات سود خویش است. سماجت فروشنده در پایین نیاوردن قیمت جنس و تقاضای مکرر خریدار در کاستن بهای آن و گفتگوی فروشنده و مشتری بر سر بهای جنس مورد معامله را چانه زنی می گویند.
muthoo, Abhinay. (1999). Bargaining Theory with applications. cambridge university press.
Martin J.Osborne,Ariel Rubinstein. (1990). Bargaining and Markets. Academic press,inc. ISBN 0-12-528632-5.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bargaining
http://en.wikipedia.org/wiki/Bargaining_problem
در اقتصاد دو دلیل اصلی برای مطالعه وضعیت های چانه زنی وجود دارد. اولین دلیل کاربردی این است که بسیاری از فعالیت های مهم و مورد علاقه بشر (فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) در قالب وضعیت های چانه زنی هستند.
در زمینه اقتصاد، مبادلات اقتصادی که بیشتر فعالیت های اقتصادی انسان ها را تشکیل می دهند، وضعیت چانه زنی هستند. در عرصه اجتماعی شرایط چانه زنی بسیاری در رابطه زوج ها با هم وجود دارد. در حیطه سیاست، به توافق رسیدن نمایندگان احزاب مختلف مجلس در مورد یک لایحه، بیانگر وضعیت چانه زنی است. دومین دلیل نظری مطالعه نظریه چانه زنی درک شرایطی است که در توسعه تئوری اقتصاد بازارها، اساسی هستند.
نظریه چانه زنی (به انگلیسی: Bargaining Theory) به مطالعه وضعیت های چانه زنی می پردازد. نظریه بازی ها ابزار مناسبی برای مطالعه این وضعیت ها که نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می کنند در اختیارمان قرار می دهد. ابتدا با یک مثال یک وضعیت چانه زنی را تعریف می کنیم. فرض کنید فرد S {\displaystyle S}  ، خانه ای دارد که ارزش ا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

چانه در جدول کلمات

چانه
زنخ, حنک
چانه زدن برای خرید
مکاس
چانه گیلانی
نک

معنی چانه به انگلیسی

haggle (اسم)
چانه
chap (اسم)
ترک ، خراش ، مرد ، شکاف ، جوانک ، مشتری ، چانه ، فک
chin (اسم)
چانه ، زنخدان ، ارواره
chaffer (فعل)
چانه زدن ، وراجی کردن ، چانه ، مبادله کردن

معنی کلمه چانه به عربی

چانه
ذقن , مساومة
صفقة , مساومة

چانه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهران
فک
حمیدرضا دادگر_فریمان
چنه، حنک، ذقن، زنخدان، زنخ، چونه، گلوله خمیر، سخن منثور، پرگویی، تخفیف گیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• چانه در جدول   • شکاف چانه   • نام دیگر چانه   • چاله روی چانه   • چال چانه نشانه چیست   • هزینه جراحی چانه   • جراحی چال چانه   • جراحی چانه دراز   • معنی چانه   • مفهوم چانه   • تعریف چانه   • معرفی چانه   • چانه چیست   • چانه یعنی چی   • چانه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چانه
کلمه : چانه
اشتباه تایپی : ]hki
آوا : CAne
نقش : اسم
عکس چانه : در گوگل

آیا معنی چانه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )