پول

/pul/

مترادف پول: اسکناس، بودجه، پیسه، تنخواه، دست مایه، دینار، سرمایه، سکه، مبلغ، مسکوک، نقد، نقدینه، وجه، پل، جسر

معنی انگلیسی:
pool, money, cash, currency, fund, green power, lucre, mammon, pelf, purse, silver, tender, dough, lolly, loot, shekels

لغت نامه دهخدا

پول. ( اِ ) از پهلوی پوهل . پُل. قنطرة. جسر. و به این معنی درزبانهای ایرانی بسیار کهنسال است. طاق و سقف گونه ای که بر رودی یا نهر و مادی بر عرض آن بندند گذشتن مردم و چارپایان را. کرپی ( در تداول مردم قزوین و ظاهراً ترکی باشد ) : و پولی ساختند و خلایق و چهارپایان بدان میگذشتند. ( ترجمه بلعمی تاریخ طبری ).
خردمند گوید که هست این جهان
یکی پول بر راه و ما همرهان.
ابوشکور بلخی.
یکی پول دیگر بباید زدن
شدن را یکی یک بباز آمدن .
فردوسی.
ترا هست محشر رسول حجاز
دهنده بپول چنیور جواز.
عنصری.
و آن پول سدیور ز همه باز عجبتر
کز هیکل او کوه شود ساحت بیدا.
عنصری.
بگذرد زود بیکساعت ازپول صراط
بجهد باز بیک جستن از کوه خراز.
منوچهری.
بروزت شیر همراه و بشب غول
نه آبت را گذر نه رود را پول.
( ویس و رامین چ کلکته ص 121 ).
بدانی که انگیزش است و شمار
همیدون بپول خنیور گذار.
اسدی.
بپول خنیور که چون تیغ تیز
گذار است و هم نامه و رستخیز.
اسدی.
چو پولی است زی آن جهان این جهان
بر او عبره ما را و ما کاروان.
اسدی.
چو پولی است این مرگ کانجام کار
برین پول دارند یکسر گذار.
اسدی.
و در زیر پول تکان بگذرد ( رود طاب ) و ریشهر را آب دهد. ( فارسنامه ابن البلخی چ اروپا ص 150 ). و پولی بر آن رود است یک نیمه شهر که ازین جانب رود است بر کوه نهاده ست. ( فارسنامه ابن البلخی ص 139 ). و از آثار او [شاپور] در عمارت جهان آن است که این شهرها و بندها و پولها که یاد کرده آید او بنا کرده است. ( فارسنامه ابن البلخی ص 72 ). و رودی عظیم که آن را نهر طاب گویند و منبع آن از حدود سمیرم است آنجا میگذرد زیر پول تکان. ( فارسنامه ابن البلخی ص 148 ). و عمارت راههاء مسلمانان و پولها و مانند این خیرات بسیار کرد. ( فارسنامه ابن البلخی ص 95 ). تا برسیدند بپولی از سنگ و قلعی ساخته. ( مجمل التواریخ والقصص ). پول نهروان... بعراق ، ابن وهرز بن به آفرید کرده است. ( فارسنامه ص 96 ).
آمدباران غم پول سلامت ببرد
بر سر یک مشت خاک تا کی باران او.
خاقانی.
راند بسی رود خون از پی حقمان و خصم بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

( اسم ) پل جسر : [ تو که پولی نمیتوانی هشت چون زند همت تو زرین خشت ?] ( جام جم ۲۲۵ ).
پاولوس پاولو

فرهنگ معین

[ یو . ] (اِ. ) آن چه که معیار ارزش مادی است و به عنوان وسیلة مبادله مورد استفاده قرار می گیرد. ، ~ چایی پولی که به عنوان انعام داده می شود. ، ~ کسی از پارو بالا رفتن ثروت بی حساب داشتن .

فرهنگ عمید

= پُل: یکی پول دیگر بباید زدن / شدن را یکی راه بازآمدن (فردوسی: ۶/۲۹۲ )، تمنای شه آنگه آید به دست / که بر روی دریا توان پول بست (نظامی۵: ۸۳۲ ).
۱. قطعۀ فلز از طلا یا نقره یا مس یا فلزات دیگر که از طرف دولت سکه زده شود.
۲. اسکناسی که توسط دولت یا بانک ناشر اسکناس چاپ و منتشر شود.
* پول خُرد: پول فلزی کم ارزش، سکه.
* پول زرد (طلا ): [مجاز] سکۀ طلا.
* پول سفید: [مقابلِ پول سیاه] [مجاز] پولی که از نقره سکه زده باشند.
* پول سیاه: [مجاز]
۱. پول فلزی بسیار کم ارزش، پشیز.
۲. پول خردی که سابقاً از مس سکه می زدند، سکۀ مسی.

گویش مازنی

/pool/ نام دهکده ای از دهستان زانوس رستاق نوشهر

واژه نامه بختیاریکا

پیل

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] پول، رایج ترین واسطه داد و ستد، وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش، ذخیره ارزش و وسیله پرداخت تعهدات می باشد.
پول، واژه ای مأخوذ از ابل، واحد تاریخی وزن در یونان، برابر یک ششم درهم. واژه پول در ایران ظاهراً از زمان اشکانیان رایج بوده است. از میان منابع موجود، نخستین بار در سفرنامه ناصرخسرو به کار رفته است، آنجا که درباره شهر اخلاط خبر می دهد: معامله آن جا به پول باشد....
← کارکرد پول
پول انواع گوناگون دارد:۱- پولِ کالایی؛۲- پول اعتباری.
← پول کالایی
در نظام فقهی ـ حقوقی اسلام، به ویژه در بخش معاملات که بر مبنای تأیید و امضای معاملات عرفی و رایج شکل گرفته، با عنوان هایی متنوع و مشابه با مفهوم پول در لابه لای ابوابی چون بیع، قرض، زکات، مضاربه، اجاره، لقطه و... از احکام فقهی آن سخن رفته است. بدیهی است که پول به شکل امروزی و مباحث وابسته به آن همچون تورم پدیده ای نو هستند که در متون فقهی قدیم به آن پرداخته نشده است. بنابراین، جست و جوی احکام مربوط به پول در فقه اسلامی، با ملاحظه سیر تاریخی پیدایش و نیز تطور نقش و جایگاه آن در معاملات میسر خواهد بود.
← اصطلاح نقد
...

[ویکی فقه] پول (قرآن). به هرگونه وسیله رایج داد و ستد کالا و خدمات پول می گویند.
زر و سیم یا هر فلز مسکوک و رایج دیگر و همچنین اسکناس پول نامیده می شود. این واژه ظاهراً در زمان اشکانیان از یونانی گرفته شده است. گذشتگان به جای پول از واژه هایی مانند سیم، زر، درم و دینار ، درهم و دینار و گاه وجه، تَنْخواه ، نقد ، فلوس ، مسکوک، آقچه ، عین ، نقدینه ، فلس و پل استفاده می کردند. از آغاز تشکیل جوامع و احساس نیاز به داد و ستد تا تشکیل پولهای اعتباری، می توان ۵ گونه متفاوت از داد و ستد را برشمرد:۱. داد و ستد در جوامع ابتدایی به صورت « پایاپای » یا « تهاتری » صورت می گرفت.۲. با گذشت زمان به تدریج برخی از کالاهای اساسی که مورد نیاز همگان بود، برای تسهیل مبادلات به عنوان واسطه عمومی مبادلات برگزیده شد. ۳. پس از این و تقریباً از سده هشتم پیش از میلاد ضرب سکه از فلزهایی مانند طلا و نقره رواج یافت. ارزش مبادله ای این پولها که به « پول کالایی » شهرت دارند، با ارزش مصرفی آنها برابر است.۴. در نقطه مقابل پولهای کالایی، پولهای نماینده و پولهای اعتباری قرار دارند که در سیر تکامل پول رواج یافتند. این نوع پولها بر اثر کم ارزش بودن مواد تشکیل دهنده آنها ارزش مصرفی ندارند و تنها به لحاظ اعتبار صادر کننده، ارزش مبادله ای دارند. پول نماینده، حواله ای کاغذی یا سکه هایی جز طلا و نقره با پشتوانه طلا و نقره است و ناشر آن، متعهد به تبدیل آنها در صورت درخواست مالک پول است.۵. تدریجاً با حذف پشتوانه فیزیکی یا ملزم نبودن به نگهداری پشتوانه برای آنها، این پولها خود دارای ارزش و مالیت شدند و با وجود این ارزش اعتباری در مبادلات مورد استفاده قرار گرفتند. پولها در سیر تاریخی تکامل خود، در سه وظیفه اساسی مشترک بودند: وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش، وسیله ذخیره ارزش.
← ظهور اسلام در نظام پولی دو فلزی
در صدر اسلام بر اثر رواج پول کالایی ، واژه «مال» هم بر داراییهای جنسی (غیر پولی) و هم بر دینار و درهم اطلاق می شده است. در قرآن نیز هر جا واژه مال یا جمع آن، اموال به کار رفته است پول را نیز شامل می شود. مفسران در ذیل آیه ۱۰۳ توبه از وجوب زکات بر مواردی از جمله دینار و درهم ، سخن گفته اند، با این حال در مورد پولهای اعتباری هیچ یک از فقها، به وجوب زکات فتوا نداده اند.
← واژه درهم در قرآن
از آنجا که پول اعتباری، ارزش مبادله ای خالص دارد و با از بین رفتن یا کاهش ارزش مبادله ای آن در پی افزایش تورم یا سقوط ناشر و...؛ بی ارزش خواهد شد، با دیگر کالاها و از جمله پول کالایی متفاوت است. در حقیقت ناشر پول اعتباری، قدرت خریدی را ایجاد می کند که برای او آقایی یا سلطه به ارمغان می آورد، در حالی که در پولهای حقیقی حق آقایی یا سلطه ایجاد نمی شود، چرا که با صرف نظر از ارزش اعتباری، همچنان ارزش مصرفی آن باقی می ماند. از این رو براساس قاعده نفی سبیل مسلمانان باید خود، به انتشار پول اقدام کنند.
← انباشتن پول
...

دانشنامه عمومی

پول در تعریف ابتدایی آن وسیله، شیء، یا چیزی ست که انسان ها برای تسهیل در تبادل خدمات و کالاها در راستای رفع نیازها و خواسته های خود از آن استفاده می کنند. به صورت کلّی هر چیزی می تواند به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرد. در گذشته های دور، کالاها معمولاً به عنوان پول مورد استفاده قرار می گرفتند و در بسیاری کشورهای جهان طلا و نقره به عنوان پول رایج بودند. در حال حاضر تقریباً تمام پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا اصطلاحاً پول بی پشتوانه است که به پولی گفته می شود که دارای ارزش ذاتی نبوده و کنترل ارزش آن در اختیار حکومت است.
در بیش تر کشورهای دنیا پول در گردش دارای دو بخش پول مسکوک و پول بانکی است که پول بانکی اکثریت مقدار پول در گردش را تشکیل می دهد.
برای پول در حالت کلی می توان سه کارکرد متفاوت از هم برشمرد. در کارکرد اول پول وسیله مبادله است. یک کشاورز می تواند گندم خود را به یک مشتری بفروشد و از او پول بگیرد و همان پول را در ازای خرید میوه به باغ دار بدهد. در این میان، پول استفاده شده توسط هر دو طرف باید به رسمیت شناخته شود و آن را معتبر تلقی کنند. هم چنین استفاده از این وسیله مبادله نباید مستلزم صرف هزینه و وقت زیاد باشد. [ ۱]
کارکرد دوم پول، شمارندگی آن است. بدین منظور، پول کمیتی گسسته را به هر کالا یا خدمت نسبت می دهد و به کمک آن می توان دریافت ارزش یک کالا یا خدمت چقدر بیشتر از کالا و خدمتی دیگر است. لازمه این کارکرد، پوشایی واحد پول برای کالاها و خدمات متفاوت است.
در نهایت کارکرد سوم پول ذخیره سازی ارزش است؛ با کمک پول، یک تولیدکننده می تواند محصول تولیدی خود را بفروشد و پول حاصل از فروش آن را در آینده خرج کند؛ آینده ای که اگر می خواست تا آن زمان صبر کند، محصول از بین می رفت و دیگر ارزشی برای فروش نداشت. ذخیره سازی ارزش نیازمند ثبات نسبی ارزش پول در گذر زمان است. هرگونه نوسان ( چه منفی و چه مثبت ) این کارکرد را تحت شعاع قرار می دهد. [ ۱]
به طور مثال می توان کارکردهای پول را در سه مورد گفته شده با چند مثال بررسی کرد:
بلیط های سینما: قابلیت شمارش دارد. ظرفیت نفد شوندگی ان کم است و از وسیله هایی مثل بلیط برای پس انداز کردن نمی توان استفادت کرد.
مسکن و زمین: چون به سرعت قابلیت خرید و فروش ندارد پس ابزار مناسبی برای معامله نیست. قابلیت شمارش ندارد زیرا ارزش ان بسیار بالا است. ( نسبت به خرید و فروش روزانه )
عکس پولعکس پولعکس پول

پول (ترانه پینک فلوید). پول ( به انگلیسی: Money ) ، ششمین آهنگ از گروه پراگرسیو راک انگلیسی پینک فلوید است که در سال ۱۹۷۳ در آلبوم نیمه تاریک ماه منتشرشد. موسیقی این آهنگ توسط راجر واترز بیسیست گروه نوشته شده است و توسط دیوید گیلمور خوانده شده است. این آهنگ اولین آهنگ از این آلبوم است که وارد ۲۰ آهنگ داغ بیلبورد می شود. آهنگ با صدای سکه و پول آغاز می شود که در اثر تکرار یک اثرصوتی است که توسط واترز ساخته شده بود، این آهنگ از جهت کسر میزان نامعمول ۴/۴ - ۷/۴ نیز مورد توجه قرارمی گیرد.
گروه آهنگ را به طور منظم در تورهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ اجرا می کرد. نسخه بازخوانی شده این آهنگ در آلبوم گردآوری شدهٔ مجموعه ای از آهنگ های عالی برای رقص قرار گرفته است. شعر این آهنگ در فیلم دیوار هم قرار گرفت؛ آنجایی که شخصیت داستان یعنی پینک در کلاس شعری می نویسد و معلم شعرش را می گیرد و بر همگان آشکار می کند و وی را به سُخره می گیرد. این آهنگ در سال ۲۰۰۵ و در روزی که اعضای گروه در کنسرت لایو ۸ گرد هم آمدند نیز به اجرا درآمد.
موزیک ویدیوی آهنگ پول، صحنه هایی از راه های مختلف برای به دست آوردن و خرج کردن پول را نشان می دهد و شامل نماهای بسته ای از چرخش سکه هم می باشد.
• دیوید گیلمور – خواننده، گیتار
ریچارد رایت – پیانو
نیک میسنپرکاشن
• راجر واترز – گیتار بیس، شعر، موزیک
دیک پری - ساکسوفون
عکس پول (ترانه پینک فلوید)

پول (ترانه جنیفر لوپز). «پول» ( به اسپانیایی: Dinero ) ترانه ای از خواننده آمریکایی جنیفر لوپز با همراهی تهیه کننده موسیقی آمریکایی دی جی خالد و رپر آمریکایی کاردی بی است. این ترانه در ۱۷ مه ۲۰۱۸ توسط Nuyorican Productions و اپیک رکوردز برای تمام پلت فرم های دانلود دیجیتال و استریمینگ منتشر شد. [ ۳] [ ۴] «پول» نامزد دریافت جایزه انتخابی ترانه لاتین در جوایز برگزیده نوجوانان ۲۰۱۸ شد[ ۵] و موزیک ویدئو رسمی آن در جوایز موزیک ویدئوی ام تی وی ۲۰۱۸ نامزد دریافت دو جایزه برای بهترین ویدئو لاتین و بهترین همکاری شد و جایزه بهترین همکاری را دریافت کرد. [ ۶]
عکس پول (ترانه جنیفر لوپز)

پول (رمان). پول ( انگلیسی: L'Argent ) رمانی است از نویسنده، روزنامه نگار و نمایش نامه نویس فرانسوی، امیل زولا، این اثر که هیجدهمین کتاب از مجموعهٔ ۲۰جلدی روگن ماکار است، در سال ۱۸۹۱ منتشر گردید، هدف زولا از انتشار این داستان نشان دادن اثرات وحشتناک از حدس و گمان جعلی، ارتقاء شرکت ها، غفلت و قصور مدیران متخلف شرکت ها و در نهایت ناتوانی قوانین مالی و اقتصاد امپراتوری فرانسه آن زمان که در پاریس تجسم یافته بود می باشد.
علی اکبر معصوم بیگی مترجم در مورد این رمان میگوید: «رمان پول هم به مساله بورس بازی، سفته بازی، گسترش سرمایه داری، سربرآوردن سرمایه در همه اطراف و اکناف فرانسه و اروپا می پردازد و حتی تا حدی به بین المللی شدن سرمایه هم توجه دارد. همه این ماجراها به گونه ای است که گویی زولا دقیقا در سال ٢٠٠٧ ظهور کرده و حباب های مالی و ترکیدنشان را دیده و حالا به نوشتن رمان «پول» پرداخته است. رمان این پرسش ها را مطرح می کند که پول چه نقشی در زندگی دارد و پدیدآورنده خوشبختی است یا بدبختی؟ تمدن ساز است یا نابودکننده روابط میان آدم ها؟ در انتها زولا پاسخی نمی دهد و قضاوت را به عهده خواننده می گذارد، چون روش او کنارایستادن و تماشای فعل و انفعالات است. او در این رمان همچنین به قضیه استعمار خاورمیانه و شرق هم توجه داشته است. زولا در این رمان به جنبه ای از زندگی اجتماعی و سیاسی فرانسه که مقارن با سربرآوردن غول سرمایه داری است توجه دارد. ازاین حیث بین آثار زولا اهمیت «پول» در پرداختن به روابط سرمایه دارانه در عصر جدید ممتاز است. »[ ۱]
داستان پول امیل زولا به واسطهٔ ماهیت و چرخهٔ زمانیِ خودش دورنمای تاریخی وسیعی را در خود جای داده که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می شود
حمله فرانسه به مکزیک در فاصله سال های ( ۱۸۶۱–۱۸۶۷ )
• ساخت و ساز کانال سوئز و افتتاح آن در سال ۱۸۶۹
جنگ اتریش و پروس به سال ۱۸۶۶
• سومین دوره از جنگ های استقلال ایتالیا به سال ۱۸۶۶
• انتشار کتاب کاپیتال در سال ۱۸۶۷ و ظهور مارکسیسم
در پایان، داستان به مرحلهٔ جنگ فرانسه و پروس در سال های ( ۱۸۷۱–۱۸۷۰ ) و سقوط امپراتوری دوم فرانسه می رسد.
این کتاب با نام پول و زندگی توسط انتشارات نگاه با ترجمهٔ علی اکبر معصوم بیگی به سال ۱۳۷۶ منتشر شد.
عکس پول (رمان)

پول (فیلم). پول ( انگلیسی: Money ) یک فیلم دلهره آور و جنایی است که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به جیمی بامبر، کلان لاتز، جسی ویلیامز، و جس وایکسلر اشاره کرد.
عکس پول (فیلم)

پول (فیلم ۱۹۲۸). «پول» ( انگلیسی: L'Argent ( 1928 film ) ) فیلمی در ژانر درام به کارگردانی مارسل لربیه است که در سال ۱۹۲۹ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ایوت گیلبر، هنری ویکتور، آلفرد ابل، و آنتونن آرتو اشاره کرد.
عکس پول (فیلم ۱۹۲۸)

پول (فیلم ۱۹۸۳). پول ( به فرانسوی: L'Argent ) فیلمی درام به کارگردانی روبر برسون و محصول سال ۱۹۸۳ است که در کشور فرانسه تولید شده است. فیلم برداشت آزادانه ای از بخش اول رمان کوتاه کوپن جعلی لئو تولستوی است. پول آخرین فیلم روبر برسون بود. فیلم پول موفق شد در جشنواره فیلم کن سال ۱۹۸۳، جایزه بهترین کارگردان را برای سازنده اش به ارمغان بیاورد. در همان سال، فیلم نوستالگیا به کارگردانی آندری تارکوفسکی هم برنده همین جایزه شد. فیلم پول در ۱۸ می ۱۹۸۳ در فرانسه منتشر شد. علاوه بر جشنواره کن، فیلم پول در جشنواره فیلم سزار سال ۱۹۸۳ هم نامزد دریافت جایزه بهترین صداگذاری شده بود.
ایوون که در پی اتهامی نادرست به زندان می افتد، در نهایت در پی پذیرش چهره ای که جامعه از او شناخته، دست به آدم کشی می زند. [ ۱]
عکس پول (فیلم ۱۹۸۳)

پول (فیلم ۱۹۹۱). پول ( انگلیسی: Money ) فیلمی در ژانر درام است که در سال ۱۹۹۱ منتشر شد.
اریک استولتس
کریستوفر پلامر
برنارد فرسون
برونو کرمر
دنی دویتو
• اف. موری آبراهام
• ژان - پیر کاستالدی
ماریو آدورف
• توماس میلیان
عکس پول (فیلم ۱۹۹۱)عکس پول (فیلم ۱۹۹۱)

پول (فیلم ۱۹۹۳). «پول» ( انگلیسی: Money ( 1993 film ) ) یک فیلم است که در سال ۱۹۹۳ منتشر شد.
عکس پول (فیلم ۱۹۹۳)

پول (نوشهر). پول شهری است از توابع بخش کجور شهرستان نوشهر در استان مازندران ایران که درمنطقه البرز مرکزی قرار دارد. پول در ابتدا روستا بود و در پاییز ۱۳۹۰ به شهر ارتقاء یافته است.
پول از شهرهای شمالی ایران، در غرب مازندران واقع است. آب و هوای پول استپی خشک با تابستان های گرم و خشک و زمستان های سرد است. سرمای زمستانی، تأثیرپذیرفته از ارتفاع بالا و توپوگرافی کوهستانی منطقه است. آب و هوای این شهر در تابستان ها خشک و گرم است؛ اگرچه حرارت به دلیل نزدیکی به کوه های بلند و وجود باغ ها در پیرامون شهر تعدیل می گردد. [ نیازمند منبع]
محدوده تاریخی کجور از شمال به دریای مازندران از غرب به رود چالوس از شرق به سولده ( نور ) و از جنوب به دره نور محدود می شود. [ ۱] منطقه کجور به همراه کلارستاق، لنگا، تنکابن، سختسر و هوسم بخشی از رویان کهن بود که بعدها رسمتدار نام گرفت. رویان کهن از نواحی غربی طبرستان محسوب می شده است. [ ۲]
این شهر نوپا در دامنه های شمالی البرز مرکزی واقع است. از لحاظ ارتباطی نیز از یک طرف به جاده چالوس و از طرف دیگر نیز به نور و آب پری منتهی مگردد. از دیگر راه های آن می توان از مسیر خاکی و جنگلی روستای ویسر به نوشهر نام برد.
بومیان شهر پول را کجوری ها تشکیل می دهند. مردم بومی شهر پول به گویش کجوری زبان طبری سخن می گویند. [ ۳] بومیان شهر پول از قومیت طبری هستند و به طوایف رحیمی، رمضانی، مشایخ، حسینی، شیخی، کیاکجوری، لهراسبی، دیوج ( دیوسالار ) ، پورزال و … تقسیم می شوند[ ۴] که به گویش کجوری زبان طبری[ ۵] سخن می گویند. [ ۶] مهاجران خواجوند نیز به گویش خواجوندی گویش می کنند. این دسته از خواجوندها از منطقه بیجار کردستان ( گروس ) به کجور مهاجرت نمودند. بزرگترین طایفه مهاجر شهر پول طایفه خزایی می باشد. [ ۷]
بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت این شهر برابر با ۳٬۱۵۰ نفر جمعیت بوده است. [ ۸]
شهر پول در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که تقریباً تمام ادارات و مراکز مهم منطقه کجور همانند شهرداری، دفتر شورای شهر، بخشداری، بیمارستان ۲۴ تختخوابه و مرکز بهداشت و درمان، آتش نشانی، پاسگاه انتظامی، دادگستری، اداره جهاد کشاورزی، اداره مخابرات، اداره آموزش و پرورش، اداره برق و نیروگاه برق، اداره پست، پست بانک، اداره ثبت احوال مرکز، پایگاه حلال احمر، کتابخانه عمومی، سالن ورزشی سرپوشیده، اداره محیط زیست، واحد منابع طبیعی، دفتر شورای بخش، مرکز ثبت اسناد کجور، پمپ بنزین و … در اینجا واقع شده اند و کارگاه های خدماتی و تعمیراتی زیادی نیز مشغول به فعالیت می باشند.
عکس پول (نوشهر)عکس پول (نوشهر)عکس پول (نوشهر)عکس پول (نوشهر)عکس پول (نوشهر)عکس پول (نوشهر)
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف

دانشنامه آزاد فارسی

پول (money)
13199500.jpg
وسیلۀ مبادلۀ قابل قبول برای خرید کالا، خدمات و تأدیه دیون. در طی تاریخ به صورت های مختلف وجود داشته است: ۱. به صورت مبادله مستقیم کالا با کالا که به آن مبادله پایاپای یا تهاتری گویند، مثل مبادله کفش با برنج؛ ۲. به صورت یک کالای خاص، مثلاً گندم، برای مبادله با هر کالای دیگر؛ ۳. استفاده از فلزی خاص، به ویژه طلا و نقره به صورت شمش یا سکه که تا قرن ۱۹ به عنوان واحد پول به کار می رفت. سکه نخستین بار در قرن ۷پ م در لیدیه واقع در آسیای صغیر اختراع شد، و در زمان داریوش هخامنشی «دریک» نامیده می شد. البته برخی اختراع آن را در هزارۀ دوم پ م به چینی ها نسبت می دهند؛ ۴. پول کاغذی که طراح آن به صورت فعلی شخصی به نام پالم استراخ، بنیانگذار بانک استکهلم، بود. یکی از اولین بانک های دنیا در ۱۶۵۰ در هلند تأسیس شد. پول کاغذی یا اسکناس البته سابقۀ دیرینه تری دارد؛ چینی ها آن را در ۸۰۰م ابداع کردند، و در دورۀ ایلخانان در ایران تحت عنوان «چاو» (که واژه چاپ هم از آن گرفته شده) به کار می رفت؛ ۵. استفاده از پول ثبتی به صورت چک و حساب جاری در بانک ها؛ ۶. به صورت پول الکترونیکی یا کارت الکترونیکی. پول امروزه چهار وظیفه یا کارکرد مهم دارد: واسطه مبادله است؛ واحد شمارش در اقتصاد است؛ ذخیره ارزش است؛ یعنی می توان با آن در آینده هم کالا و خدمات خرید؛ و وسیله پرداخت دیون معوقه است، یعنی می توان قبل از پرداخت وجه کالا از آن کالا استفاده کرد و بهای آن را بعداً پرداخت. پول اصولاً به هر صورتی که به کار رود باید بادوام، قابل حمل، یکسان و متحدالشکل و جعل و تقلب آن مشکل باشد. پول در ایران امروزه به صورت سکه های ۲۵۰ ، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ریالی و اسکناس های ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ ریالی منتشر می شود. به سپرده های حساب پس انداز و مدت دار در بانک ها شبه پول می گویند. نیز ← نقدینگی؛ چک

پول (بازی). پول (بازی)(pool)
(یا: بیلیارد امریکایی) نوعی بازی مشتق از بیلیارد که به اشکال مختلف انجام می شود. ابتدا در امریکا متداول بود، ولی در حال حاضر در اروپا هم بازی می شود. دارای گوی رنگارنگ و هر گوی دارای شماره است. گوی خنثی (سیاه) شمارۀ هشت است. رایج ترین نوع پول با هشت گوی بازی می شود. هر بازیکن باید گوی های خود را زودتر از حریف به داخل سبدها بیندازد و در آخر گوی سیاه را از دور خارج کند. شکل های دیگر بازی به صورت انداختن گوی ها به ترتیب شماره به داخل سبدها یا انداختن گوی های از پیش تعیین شده به داخل سبدهای از پیش تعیین شده است.

مترادف ها

handsel (اسم)
پیش قسط، فال، شانس، پول، هدیه، رونما، دشت اول صبح

deposit (اسم)
ته نشین، سپرده، پول، ته نشست، بیعانه، گرو

shiner (اسم)
درخشان، ستاره، واکسی، پول، چشم، ادم باهوش، واکس کفش، چشم کبود شده، ادم زرنگ، چیز درخشنده، کلاه ابریشمی، کفش چرمی برقی

money (اسم)
سیم، اسکناس، سرمایه، پول، ثروت

dough (اسم)
خمیر، پول، خمیره

specie (اسم)
سکه، پول، وابسته بس که

rhino (اسم)
کرگدن، اسب ابی، پول، قایق باربر

payment (اسم)
پرداخت، پول، وجه، قسط، تادیه، کارسازی

fee (اسم)
پرداخت، امتیاز، پاداش، مزد، پول، دستمزد، شهریه، اجرت، پردازه، پردازانه

currency (اسم)
پول رایج، انتشار، رواج، پول

purse (اسم)
دارایی، کیسه، پول، کیف پول، کیف زنانه، کیسه پول، وجوهات خزانه

denomination (اسم)
پول، مذهب، نام گذاری، تسمیه، لقب یا عنوان، واحد جنس

riches (اسم)
پول، مال، ثروت، جواهرات، ثروت زیاد، وسیله ثروتمندی

lucre (اسم)
سود، پول، مال، غرض، ربا

gold (اسم)
طلا، پول، ثروت، زر، سکه زر، رنگ زرد طلایی، اندود زرد، نخ زری، جامه زری، پول زر

lolly (اسم)
پول، اب نبات چوبدار

moolah (اسم)
پول

remittance (اسم)
پرداخت، انتقال، پول، تادیه، وجه ارسالی، فرستادن پول

pelf (اسم)
پول، مال حرام، مال دنیا، جیفه دنیا

wampum (اسم)
پول

فارسی به عربی

اجر , ثروات , حوالة مالیة , ذهب , طائفة , عجینة , کرکدن , مال , محفظة , وحل

پیشنهاد کاربران

پول. ( اِ ) از پهلوی پوهل . پُل. قنطرة. جسر. و به این معنی درزبانهای ایرانی بسیار کهنسال است. طاق و سقف گونه ای که بر رودی یا نهر و مادی بر عرض آن بندند گذشتن مردم و چارپایان را. کرپی ( در تداول مردم قزوین و ظاهراً ترکی باشد ) : و پولی ساختند و خلایق و چهارپایان بدان میگذشتند. ( ترجمه بلعمی تاریخ طبری ) .
...
[مشاهده متن کامل]

منبع. لغت نامه دهخدا
اگر واژه پول یونانی بود مثل واژه الماس در لغت نامه فارسی یونانی گفته می شد نه فارسی دوستان عزیز
منبع عکس . فرهنگ عمید

پول
چیزی است که میتواند جهان را پیشرفت دهد و همزمان مایه بسیاری از پیشرفت نکردن ها می باشد. خیلی شگفت آور است، خیلی!
بدرود!
گداخته شدن پولاد و سرخ شدن آن را پول می گویند دمیر پول اولوب یعنی آهن پول شد
واژه ی ( پول ) بنا به گفته ی معین برگرفته از واژه ی یونانی ( obolos ) می داند، و واژه ی فلوس تازی برگرفته از همین واژه می باشد، واژه ی ( دانگ ) پیشنهاد فرهنگ پهلوی می باشدکه از دیدگاه من شایسته می باشد، واژه ی ( پشیز ) پیشنهاد ( لغت فرس ) و واژه ی ( مَنغُر ) پیشنهاد برهان می باشد.
[اصطلاح تخصصی ارزهای دیجیتال]
Money
پول وسیله مبادله ای است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.
توان ادمی
Money
لغت نامه دهخدا
پول . ( اِ ) از پهلوی پوهل . پُل . قنطرة. جسر. و به این معنی درزبانهای ایرانی بسیار کهنسال است . طاق و سقف گونه ای که بر رودی یا نهر و مادی بر عرض آن بندند گذشتن مردم و چارپایان را. کرپی ( در تداول مردم قزوین و ظاهراً ترکی باشد ) : و پولی ساختند و خلایق و چهارپایان بدان میگذشتند. ( ترجمه ٔ بلعمی تاریخ طبری ) .
...
[مشاهده متن کامل]

منبع. https://vajehyab. com/dehkhoda/پول - 3?q=پول
تاسف برای کسانی که واژگان پارسی رو بیگانه سازی می کنند.

پول ممکنه بالقوّة همه چیز عوض میکنه یا عوضی میشه.
اگه فکر میکنی با پولدارشدن؛ آدم بهتر میشی وبه آدمهای خوب خواهان میپیوندی؛ کالملا خواب وتوهّم وخیال میبینی وحتی به آرزو هم نمیرسه چه بسا به تحقق وعملی شدن.
...
[مشاهده متن کامل]

وقتیکه پولدار میشی، دیگه نمیدانی با این همه پول چیکار میشه کرد وشروع به خرید وخرید وخرید وبُزدادن وانتقام و . . . وبازهم خرید مالایحتاج.
وباصدقه دادن بخشی ضئیل ( کمتر از یک در میلیون ) از پولت وفرار از دادن مالیات برای پیشرفت همشهریات ووطنت؛ خودت رو فریب وگول میزنی که کارخیر انجام دادی مانند ساخت بیمارستان ومدرسه ومسجد . . . .
آرزو پولدارشدن برای کمک به دیگران مکن وخودت ضایع نکن!
"نحن نرزقکم وایّاهم"

و معامله آنجا به "پول" باشد و رطل ( نیم من ) ایشان سیصد درم باشد. "
اینجا شاید واحد پول بوده مانند تومان، وگرنه همه در همه زمان ها با پول معامله می کنند که قدیم به آن سکه می گفته اند مانند سکه طلا سکه نقره که همه اینها پول است.
و رطل ( نیم من = 1. 5 کیلوگرم ) واحد وزن است،
درود ُ سپاس
آنطور که گفته شده واژه [پول] نخستین بار در زمان اشکانیان، از واژه " اِبُل" یونانی گرفته شده و در پهلوی پول شده است.
ابل در یونان، یکای وزن و برابر با یک ششم دراخما ( درهم ) بود.
کهنترین نوشته پارسی که در آن از پول بجای ابزار دادوستد یاد شده، سفرنامه ناسرخسرو ست،
...
[مشاهده متن کامل]

ناصرخسرو در هیجدهم جمادی الاولی 438 هَ. ق. در شهر اخلاط ( از شهرهای ارمنستان ) بود و درباره آن مینویسد: " و در این شهر اخلاط به سه زبان سخن گویند تازی و پارسی و ارمنی و ظن من آن بود که اخلاط بدین سبب نام آن شهر نهاده اند،
و معامله آنجا به "پول" باشد و رطل ( نیم من ) ایشان سیصد درم باشد. "
گاهی به چم سکه ای کم ارزش بوده:
بار حسرت میکشم از بی کسی/خاک بر سر میکنم از بی پولی/ نزاری قهستانی بیرجندی ( سده 7 )
سَر بی سِرّ، به پولی نیرزد. / آن گوینده که قوم را از ملامت بدر نبرد دو پول نیرزد. ( فیه مافیه مولوی )
اسرار ملک بین که به غول افتاده ست/ وان سکه زر بین که به پول افتاده ست /منسوب به ابوسعید ابوالخیر

دانگ= پول
نانوا نان در میانه می گذارد ومشتری پول آن دیگری گوشت ومشتری پول پس آنچه که همیشه در میان گذاشته می شود پول است. پول ( pool ) در زبان انگلیسی فعل است به معنای چیزی که در میانه قرار می گیرد. برادران شرلی
...
[مشاهده متن کامل]
در زمان صفویان این واژه را به ایران آورده اند. اصطلاح ( pool stock ) به معنای ذخیره مالی ( واژه نامه آپادیس ) گواه بر این موضوع می باشد.

به نظرم واژه فلوس در عربی به معنای پول نیز معرب همین واژه پول پلس فلس و بعد بصورت جمع فلوس در آمده است.
معنی اسکناس ، وجه دینار و . . .
واژه ی " پول " از زبان هند و اروپایی علاوه بر زبان فارسی وارد زبان عربی نیز شده است و با تغییر لهجه و معنی در زبان عربی در ریخت " مفلس " دوباره به زبان فارسی بازگشته است . و امروزه با همان شکل تغییر یافته در زبان فارسی نیز کاربرد دارد .
پهلوی:
Pul
Ster
Stir
Denār ( دینار )
Pārak ( پول خرد )
پیرس: فرهنگ فارسی به پهلوی دکتر بهرام فره وشی
مازندرانی: پیل
واژه "پول" که در زبان پارسی پهلوی آن را "پارَک" نیز می گفتند از ریشه "پاره" و "پارت" است و به معنی "تکه" می باشد.
به گفته هرودوت نخستین پول جهان بدستور کرزوس پادشاه لیدی ساخته شد و بخاطر شکل شیر و خورشید که روی آن زده میشد، آن را "شِکِل" به معنی "شیر" می نامیدند. پس از آنکه کوروش بزرگ لیدی را به شاهنشاهی هخامنشی افزود، "شکل" در سراسر قلمروی هخامنشی به کار رفت. سپس داریوش هخامنشی دستور به ضرب سکه ای از جنس تلا داد که به نام داریوش داریک ( Daric ) نام گرفت؛ هر داریک بیست برابر یک شکل ارزش داشت. "داریک" به یونان رفت و "درک" یا "درخما" گفته شد و پس از اسلام ارب ها آن را "درهم"، ارمنی ها "درم" و کوردها "دراو" گفتند.
...
[مشاهده متن کامل]

در زمان ساسانیان پول کلان ایران را "پشیچ" یا "پشیز" و پول خرد را "پارَک" می نامیدند. در شاهنشاهی عثمانی نیز نام یکای پولی "پاره" یا "پارا" نام داشت که پس از فروپاشی عثمانی این نام پارسی در شبه جزیره بالکان و یوگسلاوی همچنان به کار رفت و پس از فروپاشی یوگسلاوی برچیده شد. یکای پول خرد افگانستان هم "پول" نام دارد! در زیر واژه "پول" را در زبان های گوناگون می بینید که از واژه های پارسی "پشیز" و "پاره" گرفته شده اند:
پارسی پهلوی: paşi�
پشتو: pisi
هندی: paise
اسپانیایی: peso
انگلیسی: piece, penny
چکی: pen�ze
بلغاری: pari
تورکی: para
آذری: pul
ارمنی: p’vogh

وجه
وسیله ای برای سهولت داد و ستد که دو گونه است: سکه ( پول فلزی ) و اسکناس ( پول کاغذی )
پول کاغذی ( اسکناس ) ارزش مبلغی را که روی آن نوشته شده، ندارد و دولتها باید پشتوانه آن را که طلا می باشد، در بانک مرکزی خود داشته باشندو این موضوع توسط صندوق بین المللی پول نظارت می شود. در صورت نداشتن پشتوانه، دولتها می توانند اوراقی را به جای پول چاپ کنند که فقط مصرف داخلی دارد و برای معاملات بین المللی ارزشی ندارد. هر کشوری برای پول خودش واحدی دارد و آن واحد نیز به اجزایی تقسیم میشود. مثلاً واحد پول ایران، ریال است و دینار از اجزای آن و معادل یک صدم ریال می باشد . به عبارتی دیگر هر 100 دینار ایران معادل یک ریال ایران است. در ایران 5 دینار را شاهی می گفتند و 20 شاهی معادل یک ریال می شد. علاوه بر سکه های 1 ریالی، 2 ریالی، 5 ریالی و 10 ریالی، سکه های 5 شاهی ( 25 دیناری ) و 10 شاهی ( 50 دیناری ) نیز ضرب و اسباب خرید و فروش بشمار می رفتند. سکه 50 دیناری یا همان 10 شاهی را پنابت نیز می گفتند . در تبریز و حوالی آن 3 ریال و 10 شاهی را یک مَنات می گفتند.
...
[مشاهده متن کامل]

پول به ترکی: پول ، پارا

پروش par - vash
نُقود
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٣)

بپرس