برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1370 100 1

وعده امامت (قرآن)

وعده امامت (قرآن) در دانشنامه اسلامی

وعده امامت (قرآن)
خداوند در قرآن به مستضعفان و خاندان پیامبر صلی الله علیه وآله وعده امامت داده است.
این آیه درباره وعده الهی مبنی بر به امامت رساندن مستضعفان بنی اسرائیل است:ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طـائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحی نساءهم انه کان من المفسدین ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الورثین. قصص فرعون در زمین برتری جویی کرد، و اهل آن را به گروه های مختلفی تقسیم نمود گروهی را به ضعف و ناتوانی می کشاند، پسرانشان را سر می برید و زنانشان را (برای کنیزی و خدمت) زنده نگه می داشت او به یقین از مفسدان بود! ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم!فرعون می خواست بنی اسرائیل را تار و مار کند و قدرت و شوکتشان را درهم بشکند، اما ما می خواستیم آنها قوی و پیروز شوند.او می خواست حکومت تا ابد در دست مستکبران باشد اما ما اراده کرده بودیم که حکومت را به مستضعفان بسپاریم! و سرانجام چنین شد.در این دو آیه خداوند پرده از روی اراده و مشیت خود در مورد مستضعفان برداشته و پنج امر را در این زمینه بیان می کند که با هم پیوند و ارتباط نزدیک دارند.نخست اینکه ما می خواهیم آنها را مشمول نعمت های خود کنیم (و نرید ان نمن...) . دیگر اینکه ما می خواهیم آنها را پیشوایان نمائیم (نجعلهم ائمة).سوم اینکه ما می خواهیم آنها را وارثان حکومت جباران قرار دهیم (و نجعلهم الوارثین). چهارم اینکه ما حکومت قوی و پا بر جا به آنها می دهیم (و نمکن لهم فی الارض).و بالآخره پنجم اینکه آنچه را دشمنانشان از آن بیم داشتند و تمام نیروهای خود را بر ضد آن بسیج کرده بودند به آنها نشان دهیم (و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون).
وعده امامت به خاندان پیامبر
خداوند به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم وعده امامت در زمین داده است:ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الورثین. طبق روایات متعدد، آیه یاد شده بر اهل بیت علیهم السّلام منطبق شده است. در روایت صحیح از امام علی علیه السّلام نقل شده است که: سوگند بخدایی که دانه را شکافت و مخلوقات را هستی بخشید که دنیا بعد از آنکه در مقابل ما چموشی و سرکشی کرده است همچون شتر بد خلق که به فرزند خود م ...

ارتباط محتوایی با وعده امامت (قرآن)

وعده امامت (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی وعده امامت (قرآن)   • مفهوم وعده امامت (قرآن)   • تعریف وعده امامت (قرآن)   • معرفی وعده امامت (قرآن)   • وعده امامت (قرآن) چیست   • وعده امامت (قرآن) یعنی چی   • وعده امامت (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وعده امامت قرآن
کلمه : وعده امامت (قرآن)
اشتباه تایپی : ,uni hlhlj (rvHk)
عکس وعده امامت (قرآن) : در گوگل

آیا معنی وعده امامت (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )