برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1615 100 1
شبکه مترجمین ایران

نمک

/namak/

معنی نمک در لغت نامه دهخدا

نمک. [ ن َ م َ ] (اِ) ماده ای سپید که به آسانی سوده می گردد و در آب حل می شود و آن را در تلذیذ غذاها به کار می برند و سبخ نیز گویند. (ناظم الاطباء). ملح. ابوعون. عسجر. (منتهی الارب ). ابوصابر. ابوالمطیب. (المرصع). ماده ٔ کانی سفیدرنگ شورمزه ای که در غذا کنند. نمک طعام :
چون شود خود نمک تبه چه علاج.
خسروانی.
اندر نواحی داراگرد کوههاست از نمک سپید و سیاه و سرخ و زرد و هر رنگی و از او خوانها کنند نیکو افتد. (حدود العالم ).
به خایه نمک برپراکند زود
به حقه درآکند برسان دود.
فردوسی.
هم ساده گلی هم شکری هم نمکی
بر برگ گل سرخ چکیده نمکی.
عسجدی.
هرگز نبود شکر به شوری چو نمک
نه گاه شکر باشد چون باز کشک.
محمودی (از فرهنگ اسدی ).
گوشت ار گنده شود او را نمک درمان بود
چون نمک گنده شود او را به چه درمان کنند.
ناصرخسرو.
و هفت شبانروز در نمک آب نهند و هر روز آب و نمک تازه کنند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). چوزه ٔ مرغ خانگی... بپزند و اندکی توابل برافکنند و نمک او نمک سقنقور کنند که با زنجبیل آمیخته بود. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). گوشت نمک سود گرم و خشک باشد به سبب نمک و دیر گوارد. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
ز بس که بی نمکی کرده با من این ایام
در آب دیده ٔ گریان گداختم چو نمک.
ادیب صابر.
رخ را نمکستان کنم از اشک شور از آنک
چشمم نمک چِنَد ز لب نوشخند او.
خاقانی.
گر پیش ما به بوی بنفشه برد نمک
تیغش نمک تن است به رنگی بنفشه وار.
خاقانی.
چون بر این خوان نمک بی نمکی است
دیده از غم نمک افشان چه کنم.
خاقانی.
هم شکری تو هم نمک با تو چه نسبت آب را
چند به رغم دوستان دشمن خویش پروری.
خاقانی.
گلابم ولی دردسر می دهم
نمک خواه خود را جگر می دهم.
نظامی.
گر کبابش از نمک اندک غباری بر دل است
حاش ﷲ گر مرا زآن هیچ ...

معنی نمک به فارسی

نمک
(اسم) ۱- بطور عام جسمی است مرکب که از ترکیب یک اسید با یک فلز و یا تاثیر یک اسید بر یک باز بدست میاید و در صورت اخیر فلز باز بجای ئیدروژن اسیدمی نشیند ملح . ۲- نمک طعام.یا ترکیبات :نمک بلور.نمک ترکی . یانمک ترکی .قطعات متبلور نمک طعام که در سیستم مکعب متبلور میشوند و ضمن استخراج نمک سنگ از معدن بدست میایند. دل نمک نمک بلور.یانمک سنگ .نمک طعامی که بصورت تکه سنگ و قطعات بزرگ و کوچک از معدن استخراج شده باشد نمک کوبیده نمک سنگی . یانمک سنگی .نمک سنگ .یا سنگ طعام . نمک طعام بصورت معادن عظیمی در ته نشست ها و رسوبات در ضمن چین خوردگیها وجود دارد که بشکل نمک سنگ آنرا استخراج میکنند و همچنین در آب دریاها بمقدار فراوان موجوداست و در صورت لزوم قابل استخراج میباشد.نمک طعام در آب محلول است و از مهمترین املاحی است که در اغذیه روزانه مورد استفاده است نمک . یا نمک فرنگی. سولفات دو منیزی متبلور را گویند و بعنوان مسهل در تداوی تجویز میشود نمک فرنگی اصل سولفات دومنیزی .یا نمک فرنگی اصل .نمک فرنگی . یا نمک فرنگی مصنوعی . یا نمک قلیا. کربنات سدیم طبیعی را گویند که در صورت خلوص جسمی است سفید رنگ گویند و دارای طعم شور است و در آب گرم حل میشود و در پزشکی مورد استفاده است و برای رفع ترشی زیاد معده تجویز میشود. درشوره زارها وجود دارد و از خاکستر اشنان نیز بدست میاید . در شیشه سازی و صابون پزی نیز مصرف میشود. یا حق نمک . حق هم صحبتی و هم غذایی : ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک حق نگه دار که من میروم الله معک . ( حافظ .۲٠۴ ) یا نمک بر جگر داشتن. محنت بر محنت و عذاب پی عذاب کشیدن . یا نمک در آتش افکندن . شور و غوغا و فریاد کردن . ۳ - ملاحت آن . یا نمکها. موادی هستند مرکب از بنیان یک اسید با یک فلز که در فرمول آنها فلز جانشین ئیدرژن اسیدی شده است که بنیانش درترکیب نمک بکار رفته. نمکها در طبیعت بحالت محلول یا جامد یافت میشوند.مهمترین نمکها عبارتند از نمک طعام ( کلرورسدیم ) و سنگ آهک (کربنات کلسیم) و شوره ( نیترات پتاسیم ) و نمک فرنگی و سنگ گچ ( سولفات کلسیم ). برخی نمکها در آب محلولند و برخی نامحلولند ( اکثر محلول میباشند ). نمکهای محلول و نامحلول در آب عبارتند از : ۱ - کلرورها که نمک های اسید کلریدریک میباشند. تمام آنها محلولند بجز کلرورهای مس و ج ...

معنی نمک در فرهنگ معین

نمک
(نَ مَ) (اِ.) مادة سپیدی است که به آسانی سوده می گردد و در آب حل می شود و آن را از آب دریا و معدن به دست می آورند. ، ~ به حرام (عا.) ناسپاس ، حق ناشناس . ، ~ را خوردن و نمکدان را شکستن کنایه از: به ولی نعمت خود خیانت کردن .
( ~. پَ وَ دِ) (ص مف .) کسی که با خرج دیگری پرورش یافته باشد.
(نَ مَ) (اِمر.) ۱ - جایی که در آن نمک بسیار است ، شوره زار. ۲ - معدن نمک .
( ~.) (ص مف .) گوشت یا هر چیز دیگر که آن را در نمک خوابانده باشند.
( ~. ش ) (ص فا.) سپاس گزار، وفادار.
(نَ مَ. شُ دَ) (مص ل .)(عا.) نان و نمک کسی را خوردن و مرهون آن شخص شدن .
( ~. نَ) (حامص .) ناسپاسی .
(نَ) (ص مر.) ۱ - آن چه نمک ندارد. ۲ - آن که شکل یا حرکاتش توجه کسی را جلب نکند.
( ~ . نَ) (ص مر.) زیبا، بانمک .
(نَ. نَ مَ) (ق مر.) اندک اندک .

معنی نمک در فرهنگ فارسی عمید

نمک
جسمی سفیدرنگ، بلوری، شورمزه، و محلول در آب که در اغذیه می ریزند و با بسیاری از خوراکی ها خورده می شود که از آب دریا و از معدن به دست می آید، کلرور سدیم، نمک طعام.
نمک نشناس، ناسپاس.
کسی که نان ونمک دیگری را خورده و با خرج او پرورش یافته.
آن که نان ونمک کسی را خورده.
نمک خوار بودن، عمل نمک خواره.
نان ونمک کسی را خوردن.
ویژگی گوشت یا چیز دیگر که آن را در نمک خوابانده و با نمک پرورده باشند.
۱. کسی که قدر نان ونمکی را که از دیگران خورده بداند.
۲. وفادار.
۳. سپاسگزار.
= سولفات دومنیزی
جسمی سفیدرنگ، متبلور، و شور که در مجاورت هوا رطوبتش برطرف و شکفته می شود. در آب گرم حل می شود و در طب، شیشه گری، و صابون پزی استعمال می شود.
کسی که نان ونمک دیگری را بخورد و موظف به رعایت حق نان ونمک شود.
نمکزار.
آن که حقوق نان ونمک را رعایت نکند، نمک به حرام، ناسپاس.
۱. آنچه نمک نداشته باشد.
۲. [مجاز] کسی که صورت و کردار و رفتارش دلپسند نباشد.
...

نمک در دانشنامه ویکی پدیا

نمک
اولین ماده معدنی خوراکی و دارای تجارت جهانی، عنصر اصلی نگهداری طولانی مدت مواد غذایی، طعم دهنده طبیعی تا همین ۱۰۰ سال پیش بود. از چنان اهمیتی برخودار بود که برای تهیه و توزیع و تجارت آن مالیات وضع کرده بودند و منبع درآمد دولت ها بود. در مومیایی کردن و دادن برکت به خانه و دفع ارواح و بالا بردن قدرت جنسی و رفع ضعف ماهیچه کاربرد داشته است. قیمت بالای نمک از عناصر اصلی در استقلال هند و آمریکا بود ولی سپس ارزان شد چون : فهمیدند از چه چیزی درست شده است، توانستند از معادن استخراج انبوه کنند، علم پزشکی هم مصرف آن را محدود کرد، همچنین سس ها و طمع دهنده های دیگر به وجود آمد و روش های بسته بندی نگهداری و جابجایی مواد غذایی دگرگون گردید.
نمک خوراکی از سدیم و کلر ساخته شده و در آب محلول است، از مهم ترین املاحی است که در خوراک روزانه مورد انسان ها به کار می رود. به نمک خوراکی در شیمی سدیم کلرید نیز میگویند. نمک خوراکی به شکل معدنی در ته نشین ها و رسوب ها همچین چین خوردگی ها وجود دارد که به شکل سنگ نمک استخراج می شود. همچنین در آب دریاها به مقدار فراوان موجود است که قابل برداشت نیز می باشد.
نمک خوراکی مانند دیگر نمک ها ترکیب یونی است. عناصر این ترکیب یونی، در نمک خوراکی سدیم و کلر هستند. با ورود ناخالصی به بلور هالیت یا نمک خوراکی، این کانی به رنگ های گوناگون در می آید برای نمونه با ورود عناصر اورانیوم و کربن به رنگ سیاه در می آید. این کانی به همراه سیلویت یا نمک تلخ در محیط های تبخیری و گرم و خشک یافت می شود. مزه شور و جلای شیشه ای و سختی کم این کانی باعث شده است تا به آسانی میان گروهی از کانی های مشابه خود، شناخته شود.
نمک یکی از مواد مورد نیاز برای سوخت و ساز مواد خوراک در بدن، جابه جایی پیام های عصبی و کارکرد درست ماهیچه ها است. نمک نقش مواثری در تکامل مغز گونه انسان بازی کرده است اما ثابت شده است که خوردن زیاد نمک موجب افزایش فشار خون و پوکی استخوان می شود، به ویژه در افرادی که پیشینه خانوادگی فشار خون بالا دارند. افزایش فشار خون نیز خطر سکته مغزی و حمله قلبی را افزایش می دهد. سازمان بهداشت جهانی دست بیش مقدار مصرف روزانه مجاز نمک را پنج گرم گفته است. اغلب مواد غذایی نمک دارند. مقدار نمکی که از طریق رژیم غذایی وارد بدن ی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نمک در دانشنامه آزاد پارسی

نَمک (salt)
نَمک
نَمک
در شیمی، ترکیب تشکیل شده از یک اسید و یک باز، حاصل از جایگزینی همه یا بخشی از هیدروژن موجود در اسید با فلز یا رادیکالی الکترون دهنده. کلرید سدیم (← نمک_طعام) از نمک های رایج است. نمک ها ممکن است بر اثر واکنش شیمیایی بین یک اسید و یک باز یا بر اثر جایگزینی هیدروژن یک اسید با یک فلز (← واکنش_جایگزینی) حاصل شوند. یون ها در حالت جامد معمولاً با آرایش منظمی شکل می گیرند و تشکیل کریستال می دهند. برخی از نمک ها فقط به صورت هیدرات ها و در ترکیب با آب کریستال های پایدار تشکیل می دهند. بسیاری از نمک های معدنی به راحتی در آب حل می شوند و الکترولیتهایی تولید می کنند که رسانای الکتریسیته اند.
فرمول. از آن جا که همۀ نمک ها از لحاظ الکتریکی خنثی اند، فرمول نمک با حصول اطمینان از مساوی بودن تعداد بارهای مثبت و منفی یون ها نوشته می شود.
تهیه. از روش های گوناگونی برای تهیۀ نمک ها در آزمایشگاه استفاده می کنند. انتخاب هر روش بر اساس دسترسی به مواد آغاز کننده و محلول یا نا محلول بودن نمک حاصل صورت می گیرد:
(I) اسید + فلز، برای نمک های منیزیوم، آهن و روی
(II) اسید + باز، برای نمک های منیزیوم، آهن، روی، و کلسیم
(III) اسید + کربنات، برای نمک های همۀ فلزات
(IV) اسید + قلیا، برای نمک های سدیم، پتاسیم، و آمونیوم
(V) ترکیب مستقیم، برای سولفیدها و کلریدها
(VI) تجزیۀ دوگانه، برای نمک های نامحلول.
در روش های (I) و (III) مقدار فراوانی واکنش دهندۀ جامد به اسید اضافه می کنند تا اطمینان یابند از اسید چیزی باقی نمی ماند. جامد اضافی با تصفیه از محلول نمک جدا می شود. محلول زیر صافی نیز تا رسیدن به حجم بسیار کم می جوشد و سپس سرد و متبلور می شود. سپس، بلورهای نمک تصفیه و روی کاغذ صافی خشک می شوند. در روش (IV) از شناساگر برای شناسایی حجم اسید لازم برای خنثی سازی قلیا یا فرآیند عکس آن استفاده می کنند. پس از خنثی سازی، رنگ حاصل را با کربن فعال حذف می کنند یا آزمایش را بار دیگر و بدون شناساگر تکرار می کنند. محلول حاصل تا رسیدن حجم کم می جوشد و خنک می شود تا نمک متبلور گردد. سپس بلورها را از صافی می گذرانند و مانند روش (I) و (III) خشک می کنند. در روش (V) نمک در یک مرحله تولید می شود و نیازی به خشک کردن نیست. در روش (VI) دو محلول را مخل ...

نمک در جدول کلمات

نمک
ملح
نمک ها
املاح
نمک اسید استیک
استات
نمک اسید کربنیک
کربنات
نمک متبلور
زاگ
نمک نشناس
نانکور
ترکیب جوهر نمک و آهن
پرکلروردوفر
نوعی غذای آماده که از گوشت چرخ کرده به همراه چربی حیوانی | نمک | ادویه و گاهی اوقات گیاهان معطر تهیه می شود
سوسیس
هالوژن نمک طعام
ید
هر یک از نمک های اسید سیتریک
نیترات

معنی نمک به انگلیسی

salt (اسم)
نمک طعام ، نمک ، نمکدان ، نمکزار ، نمک میوه ، نمک های طبی

نمک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری به معنی
Nemek
رضا
نمکی :
۱. خوش چهره و تو دل برو
۲. نان خشکی بخر در کو چه و خیابان
۳. غذایی که با نمک فراوان خورده شود
۴. نام
نادر
نمک به ترکی: دوز
Amir Ali.g
در زبان مازندرانی به نمک:نِمِک می گویند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تولید نمک   • انواع نمک   • نمک چگونه تشکیل میشود   • ضرر های نمک   • تحقیق درباره نمک   • فواید نمک   • نمک چیست   • فرمول نمک   • معنی نمک   • مفهوم نمک   • تعریف نمک   • معرفی نمک   • نمک یعنی چی   • نمک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نمک

کلمه : نمک
اشتباه تایپی : kl;
آوا : namak
نقش : اسم
عکس نمک : در گوگل

آیا معنی نمک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )