برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1460 100 1

نشاسته

/neSAste/

معنی نشاسته در لغت نامه دهخدا

نشاسته. [ ن ِ / ن َ ت َ / ت ِ ] (اِ) نشا. (منتهی الارب ) (زمخشری ) (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). نشاستج. (زمخشری ) (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). لباب حنطة. (بحر الجواهر). نشاء. (منتهی الارب ). املون. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). ارجوان. (منتهی الارب ). آبگون. لباب الحنطة.(یادداشت مؤلف ). مغز گندم خیسانیده. لباب الحنطة المغسولة. (از بحر الجواهر). به فتح ، نه به کسر، معروف است. چون در ساختن آن دردی مغز گندم در آب می نشانند به همین سبب نشاسته گویند. (از غیاث اللغات ) (آنندراج ). || رنگی سرخ تر از بهرمانی. (یادداشت مؤلف ). نشا. نشاستج. ارجوان. ارغوان. (یادداشت مؤلف از نخب الذخائر فی احوال الجواهر للسنجاری ص 4).

معنی نشاسته به فارسی

نشاسته
گردی سفیدوبی بووبی مزه که ازمغزگندم یاسیب زمینی
( اسم ) پلی ساکاریدی است که در آن مقدار هنوز درست تعیین نشده وشایدبرابر۱۲ باشد.نشاسته راازعده بسیاری گیاهان خصوصاگندم وبرنج وذرت وسیب زمینی تهیه میکنند.نشاسته گندم راباعبوردادن آب ازروی آردگندم که درداخل آبکش مخصوصی ریخته اندتهیه میکنند آب ضمن عبورازروی آردهانشاسته راباخودازسوراخهای آبکش خارج میکندوماده چسبناکی بنام گلوتن درداخل آبکش باقی میماند.نشاسته جزومواد ذخیره یی گیاهان است وبرعکس سایرقندها درشیره سلولی محلول نیست بلکه بشکل دانه های جامدی درداخل یاخته هاوجوددارد. نشاسته دربرگ وساقه وریشه ومخصوصادردانه وغده های زیرزمینی یافت میشودومقدارنسبی آن دردانه گندم ۷٠ درصداست .شکل دانه های نشاسته درزیرمیکروسکپ کاملامشخص ودرهرگونه گیاهثابت است مثلادردانه گندم شکل دانه های نشاستهکروی یامتمایل بهبیضوی ودرسیب زمینی تخم مرغی شکل ودردانه برنج چندوجهی است . قطردانه های نشاستهاز۱/۱٠٠٠ تا۱/۱٠ میلیمتر متغیراست .هرگاه دانه های نشاسته رادرزیر میکرسکپ مشاهده کنیم طبقات متحدالمرکزی در آنهادیده میشودکه یک درمیان تاریک وروشن میباشند.این طبقات عبارت ازدایره هایابیضی هایی هستندکه بدورنقطه معینی دورزده اند. این نقطه که درمرکزدوایرمذکوراست بنام ناف موسوم است .طبقات تاریک بقسمتهای مرطوب وطبقات روشن بقسمتهای خشک دانه های نشاسته مربوطند.هرگاه دانه های نشاسته رادرمحلول پتاس که جسمی است آب دهنده فروبرند تمام طبقات بیک میزان مرطوب میشوندودانه ها متحدالشکل میگردند.چون آنهارادرالکل که آب گیرنده است فروبرندهمه طبقات بیک میزان خشک میشوندودانه هادراین حالت اتحادشکل مییابند.نشاسته جسمی است متبلورودانه های نشاسته درحقیقت عبارت ازبلورهای نشاسته میباشدوهرگاه دانه های نشاسته رابامیکرسکپ پلاریزان مشاهده کنندکیفیتی در آنهاظاهر میشودکه آنراکیفیت صلیب سیاه گویند ( این کیفیت درتمام اجسام بلورین دیده میشود). دانه های نشاسته درمجاورت ید آبی رنگ میشوند ازاین جهت یدرابرای شناختن نشاسته بکار میبرند هرگاه نشاسته آبی شده راحرارت دهند رنگ آبی آن ازبین میرودوچون آنراسردکنند رنگ آبی آن مجدداظاهرمیشود.نشاسته در آب سرد حل نمیگرددولی درمحلول پتاس سردیادر آب جوش که بحرارت ۸٠ تا۱۱۵ درجه رسیده باشد دانه هایش مقداری آب جذب میکنند ...

معنی نشاسته در فرهنگ معین

نشاسته
(نِ تَ یا تِ) (اِمف .) ۱ - نشانده . ۲ - کاشته . ۳ - تعیین کرده ، منصوب .
(نِ تِ) (اِ.) ماده ای است سفید و بی بو و بی مزه تهیه شده از گندم یا سیب زمینی که هم استفاده خوراکی دارد و هم برای آهار دادن پارچه و ساختن چسب و... به کارمی رود.

معنی نشاسته در فرهنگ فارسی عمید

نشاسته
گردی سفید، بی بو، بی مزه که برای آهار دادن پارچه و ساختن پودر و چسب و پختن بعضی خوراک ها به کار می رود. در طب نیز استعمال می شود.

نشاسته در دانشنامه ویکی پدیا

نشاسته
نشاسته پودری سفید، نرم و بی مزه است که توسط تمام گیاهان سبز تولید می شود و از نظر شیمیایی ترکیب آلی پیچیده ای از کربوهیدرات های نامحلول در آب سرد، الکل یا سایر حلال هاست. این ماده به طور گسترده در خوراک انسان، سایر حیوانات و در صنعت کاربرد دارد. از لحاظ زیست شیمی نشاسته یک پلی ساکارید متشکل از دو نوع بسپار کربوهیدرات به نام آمیلوز و آمیلوپکتین (چندقندی ها) است. مونومرهای این پلی ساکارید واحدهای گلوکز هستند که با تشکیل پیوندهای آلفا ۱ و ۴ بهم اتصال می یابند. ساده ترین نشاسته آمیلوز، پلیمر خطی است. برای شناسایی نشاسته میتوان از محلول پویدین ایدان یا همان بتادین استفاده کرد که طی واکنش اکسایش و کاهش نشاسته و ید رنگ محلول به رنگ آبی تغیر خواهد کرد.
آکریل آمید
نشاسته پر مصرف ترین افزودنی ها در محصولات مختلف می باشد . این ماده در واقع پلیمری از مولکول های گلوکز است که بر اساس منبع تولید آن (ذرت، گندم، سیب زمینی، برنج و ریشه گیاه مانیوک یا کاساو ) انواع مختلف نشاسته را به وجود می آورد. انواع نشاسته عبارتند از: - نشاسته ذرت - نشاسته گندم - نشاسته سیب زمینی - نشاسته برنج - نشاسته تاپیوکا
نشاسته
عکس نشاسته
نشاسته ذرت انگلیسی: Corn starch یک نوع نشاسته است که از دانه ذرت تهیه می شود. نشاسته ذرت از درون دانه بذر ذرت به دست می آید. نشاسته ذرت یک عنصر غذایی رایج است که در سس غلیط یا سوپ و در ساخت شربت ذرت و سایر شکر ها استفاده می شود.
ذرت مومی
شربت ذرت
دی آلدئید نشاسته (به انگلیسی: Dialdehyde starch) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۲۴۷۷۶ است.COC(CC(CO)C(C)C=O)C=O
Dialdehyde starch
COC(CC(CO)C(C)C=O)C=O
InChI=1S/C9H16O4/c1-7(4-10)8(5-11)3-9(6-12)13-2/h4,6-9,11H,3,5H2,1-2H3 NKey: KQUJSKXEWCWUGU-UHFFFAOYSA-N N


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نشاسته در دانشنامه آزاد پارسی

نشاسته (starch)
نوعی هیدرات کربن، با جرم مولکولی بالا. فراوان است و گیاهان آن را برای ذخیرۀ غذایی تولید می کنند. منبع اصلی آن غلات، بقولات، و غده هایی مثل سیب زمینی است. نشاسته از تعداد متغیری از دو پلیمر چندقندی، شامل مولکول هایی با زنجیرۀ ساده (آمیلوز) یا منشعب (آمیلوپکتین)، تشکیل می شود. نشاستۀ خالص پودری سفید است که برای سفت کردن منسوجات و کاغذ، و نیز به منزلۀ مادۀ خام ساخت مواد شیمیایی گوناگون مصرف می شود.

ارتباط محتوایی با نشاسته

نشاسته در جدول کلمات

نشاسته
ابگون
مایعی که از نشاسته یا کتیرا درست می کنند و به پارچه می زنند تا سفت و براق شود
اهار

معنی نشاسته به انگلیسی

farina (اسم)
ارد ، ارد نرم ، نشاسته
starch (اسم)
تشریفات ، نشاسته ، اهار

معنی کلمه نشاسته به عربی

نشاسته
نشا
تابيوکا

نشاسته را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهرنوش
امولن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نشاسته برای چاقی   • نام دیگر نشاسته   • نشاسته برای پوست   • طرز تهیه نشاسته   • مضرات نشاسته   • نشاسته گندم   • نشاسته برای سرفه   • نشاسته در جدول   • معنی نشاسته   • مفهوم نشاسته   • تعریف نشاسته   • معرفی نشاسته   • نشاسته چیست   • نشاسته یعنی چی   • نشاسته یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نشاسته
کلمه : نشاسته
اشتباه تایپی : kahsji
آوا : neSAste
نقش : اسم
عکس نشاسته : در گوگل

آیا معنی نشاسته مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران