برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

نجم

/najm/

مترادف نجم: اختر، ستاره، سها، کوکب، نجمه

معنی اسم نجم

اسم: نجم
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: ستاره، نام سوره ای در قرآن کریم

معنی نجم در لغت نامه دهخدا

نجم. [ ن َ ] (ع اِ) ستاره. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (السامی ) (برهان قاطع) (غیاث اللغات ) (دستوراللغة) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام ). کوکب. (اقرب الموارد) (المنجد). اختر. ج ، اَنجُم ، انجام ، نجوم ، نُجُم :
همچو من در میان خلق ضعیف
در میان نجوم نجم سها.
مسعودسعد.
نجم زحل سواددواتش نهم چنانک
جرم سهیل ادیم قلمدان شناسمش.
خاقانی.
بنده چون زی حضرتت پوید ندارد بس خطر
نجم سفلی چون شود شرقی ندارد بس ضیا.
خاقانی.
- نجم ثاقب ؛ رجوع به ثاقب شود : کان رأی الامام القادرباﷲ رضی اﷲعنه و قدس روحه نجماً ثاقباً. (تاریخ بیهقی ص 300).
|| نبات بی ساق. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). گیاه بی ساق. (فرهنگ نظام ). مقابل شجر. (از اقرب الموارد). هر گیاه بی تنه که آن را به هندی بیل گویند، مثل درخت کدو وخیار و عشق و پیچان و غیره. (غیاث اللغات ). هر نبات که تنه ندارد. (السامی فی الاسامی ). هر گیاه که ساق ندارد. (مهذب الاسماء) (بحرالجواهر). رستنی بی ساق. (دستور اللغة). نجمه. یقطین. عدیم الساق. || ثیل. نام نباتی است که آن را ثیل نیز گویند. نجیل. نجیر. اغرسطس . (یادداشت مؤلف ). || وقت معین. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || حلول نجم ؛ حلول اجل. انقضاء و مدت. منقضی شدن. آخر شدن. برسیدن و سر آمدن مهلت. (یادداشت مؤلف ). || اصل. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (المنجد): لیس لهذا الحدیث نجم ؛ ای اصل. (منتهی الارب ). || پارچه ای که در روزهای عید وشادی برای جمع کردن پول میگسترانند. (ناظم الاطباء). || بمعنی بیدگیاه است که گزمازج باشد، و آن ثمر درخت گز است که عرب ثمرةالطرفاء خوانند. نجمه. (برهان قاطع). کلمه ٔ عربی است. (حاشیه ٔ برهان چ معین ). رجوع به نجم و نجمة شود. || وظیفه ازهر چیزی. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || آنچه از بدهی که در موعدی معین ادا شود. (از المنجد). قسط. (یادداشت مؤلف ) : ملک عفو فرمود و از کرده و گفته ٔ او درگذشت بر قرار پانزده هزار درم که... به سه نجم به خزانه رسد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 107).
- نجم ن ...

معنی نجم به فارسی

نجم
ستاره کوکب، نجوم وانجم جمع
( اسم ) ۱ - ستاره اخترکوکب : بنده چون زی حضرتت پویدنداردبس خطر نجم سفلی چون شودشرقی نداردبس ضیا. ( خاقانی .سج.۲۲ ) جمع :نجوم انجم .۲ - دفعه قسط : ملک عفو فرمودوازکرده وگفته اودرگذشت برقرار پانزده هزاردرم که ...بسه نجم بخزانه رسد. ۳ - گیاه بی ساقه .۴ - گزمازج طرفا.۵ - مروارید خوشاب .۶ - ( اسم ) پروین ثریا.
یا شیخ نجم الدین از شاعران قرن نهم و اهل ساوه است
سوره پنجاه و سومین از سوره قر آن است و ۶۲ آیه دارد . پیش از سوره القمر و پس از سوره الطور قرار دارد و بدین آیه شروع میشود و النجم اذاهوی .
قصبه ای جزئ دهستان افشاریه ساوجبلاغ شهرستان کرج استان مرکز . در ۴۸ کیلومتری باختر کرج . جلگه معتدل . ۲۶۷۴ تن سکنه دارد . محصولش غلات صیفی بنشن چغندر قند و لبنیات است . شغل مردم کشاورزی و گله داری است.
ده کوچکی است از دهستان چناران بخش حوم. و ارداک شهرستان مشهد .
اسم نفس فلک مشتری است .
محمد بن حسن استر آبادی ملقب به نجم الدین و رضی الدین و نجم الائمه .
( اسم ) ستاره دریایی .
عبدالغفار بن علیمحمد از علمای ریاضی ( و. تهران ۱۲۵۵ ه.ق .- ف. ۱۳۲۶ ه.ق .) از ریاضی دانهای قرن چهاردهم هجری . معلم ریاضیات دارالفنون بود. اوراست : اصول جغرافیا اصول الهندسه کفایه- الهندسه و کتاب های دیگر .
عبدالغفار اصفهانی ملقب به نجم الدوله از دانشمندان متاخر است
یعقوب بن صابر بغدادی مکنی به ابو یوسف و معروف به ابن صبار منجنیقی از شعرای معروف عرب است
نجم الدین الپی ...

معنی نجم در فرهنگ معین

نجم
(نَ) [ ع . ] (اِ.) ستاره . ج . نجوم ، انجم .
( ~. ~.) [ ع . ] (ق مر.) قسط به قسط ، قسطی .
( ~. ~.) [ ع . ] (ق مر.) قسط به قسط ، قسطی .

معنی نجم در فرهنگ فارسی عمید

نجم
۱. پنجاه وسومین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۶۲ آیه، والنّجم.
۲. [جمع: نُجوم و اَنجم] [قدیمی] ستاره، کوکب.
۳. [جمع: نُجوم] [قدیمی] قسط.

نجم در دانشنامه اسلامی

نجم
معنی نَّجْمُ: هر روييدني بدون ساقه ای که از زمين سر بر ميآورد - ستاره
معنی کَوَاکِبِ: اجرام آسماني (دو کلمه کواکب و نجم ، همانطور که بر ستارگان و سيارگان اطلاق ميشود ، بر شهابها نيز اطلاق ميشود)
تکرار در قرآن: ۱۳(بار)
اصل نجم به معنی طلوع و بروز است گویند: «نَجَمَ الْقَرْنُ وَ النَّباتُ» یعنی شاخ و علف روئید و ظاهر شد، ستاره را از آن نجم گویند که طلوع می‏کند (مجمع) راغب اصل آن را کوکب طالع گفته و «نَجَمَ نُجُوماً نَجْماً» را طلوع و بروز گوید. در نهج البلاغه خطبه 59 درباره خوارج فرموده «کُلَّما نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ» هرگاه رئیسی از آنها ظاهر و طالع گردید کشته می‏شود. نجم هم مصدر آمده و هم اسم، ولی در قرآن مصدر به کار رفته است ایضاً نجوم هم مصدر آمده و هم جمع نجم ولی در قرآن مجید فقط جمع به کار رفته است. . و با علاماتی و هم با ستارگان هدایت می‏شوند و راه می‏یابند. * . مراد از نجم در آیه نبات و علف است مقابل شجر، علت این تسمیه بروز و طلوع آن از زمین است پس نجم نبات بی‏ساقه و شجر نبات با ساقه می‏باشد که با آمدن زمستان از بین نمی‏رود یعنی علفها و درختان خدا را سجده می‏کنند و از اوامرش پیروی می‏نمایند بعضی آن را در آیه ستاره دانسته‏اند ولی بعید است. * . هوی به معنی سقوط است «هَوَی الشَّیْ‏ءُ هُوِیّاً: سَقَطَ مِنْ عُلُوٍّ اِلی اَسْفَلِ» مراد از هوی نجم ظاهراً سقوط آن از سمت رأس به طرف غروب است و شاید «هَوی» به معنی صعود باشد رجوع شود به «هوی». یعنی: قسم به ستاره آنگاه که فرود می‏آید، رفیق شما گمراه نشده و به خطا نرفته است. چون اوائل سوره درباره نزول وحی و معراج آن حضرت است به نظر می‏آید قسم به فرود آمدن یا بالا رفتن ستاره‏با آن مطلب تناسبی دارد. گفته‏اند مراد از «النجم» در آیه قرآن است که نجوماً و تدریجاً نازل شده به قولی مراد از آن ثریا و به قولی شعری و به قولی شهابها است ولی ظهور آیه با هیچ یک سازگار نیست. * . آفتاب و ماه و ستارگان همه به امر خدا رام و مسخرّند لفظ نجوم 9 بار در قرآن مجید به کار رفته و آیات . . که در «طُمِس» و «کَدر» گذشت از تحول و تغییر آنها در قیامت حکایت دارند. ظاهراً مراد از نجم و نجوم در قرآن مجید فقط ثوابت است و کواکب (سیارات) و مصابیح غیر از آنهاست واللَّه اعلم، رجوع کنید ...


نجم در دانشنامه ویکی پدیا

نجم
نجم واژه ای عربی به معنای ستاره است و در موارد ریز کاربرد دارد:
امیر نجم رشتی، سپهسالار و وکیل نفس نفیس همایون شاه اسماعیل یکم صفوی
امیر یاراحمد خوزانی اصفهانی ملقب به نجم ثانی، سپهسالار و وکیل نفس نفیس همایون شاه اسماعیل یکم
ابوالقاسم نجم، معروف به نجم الملک سیاستمدار دوران معاصر ایران
نجم الدین عبدالله بن محمد بن شاهاورالاسدی الرازی ملقب به نجم الدین رازی، مشهور به نجم الدین دایه یا نجم رازی از چهره های تأثیرگذار و مطرح در تاریخ تصوف در ایران و جهان اسلام
دکتر محمود نجم آبادی، طبیب، نویسنده، مترجم، استاد دانشگاه و روزنامه نگار برجسته ایرانی، نامدارترین و پُرکارترین محقق و مورخ ایران در عرصهٔ تاریخ پزشکی ایران
میرزا عبدالغفار نجم الدوله استاد ریاضی مدرسه دارالفنون
افسانه نجم آبادی نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه هاروارد در رشتهٔ مطالعات زنان، جنسیت و تاریخ، به ویژه مطالعات تاریخی در قرن نوزدهم میلادی در ایران
آیت الله حاج شیخ هادی نجم آبادی از روحانیان بلند آوازه عصر ناصری و مظفری
احمدبن عمربن محمد خیوقی خوارزمی ملقب به نجم الدین کبری، نجم الدین و طامةالکبری و معروف به شیخ نجم الدین کبری، مؤسس سلسله ٔ کبرویه و از صوفیان قرن ششم و هفتم هجری
سوره نجم سوره ۵۳ از قرآن است، ۶۲ آیه دارد و سوره ای مکی است. یکی از آیات این سوره، سجده واجب دارد. برخی گفته اند که این سوره اولین سوره پس از شروع دعوت آشکار پیامبر اسلام است و پس از خوانده شدن سوره توسط او، همهٔ مومنان و مشرکان سجده کردند. محتوای این سوره پیرامون نبوت و معاد است و دربارهٔ مباحثی مانند وحی، معراج، نهی از بت پرستی، و سرنوشت اقوام پیشین سخن گفته شده است. نامگذاری سوره به دلیل آیهٔ نخست آن است.
ترجمهٔ فارسی
نجم (مشهد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان درزآب قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نجم در جدول کلمات

لقب شیخ نجم الدین رازی
نجم دایه
اثری از شیخ نجم الدین رازی
مرصادالعباد

معنی نجم به انگلیسی

star (اسم)
ستاره ، نشان ستاره ، اختر ، کوکب ، نجم ، خط سفید پیشانی اسب

معنی کلمه نجم به عربی

نجم البحر

نجم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

روناک
ادم نورانی
میثم ام تی ۹
ستاره
حسن درویشی
علف ؛ گیاه بدون ساقه
رضا امامی
ستاره درخشان,,, گیاهی بدون ساقه(خزه)
کوروش
نجم به معنایی قدم نو ، گام جدید، و در اصل نوگام بوده که به نجم تبدیل شده است و منظور حرکت روزانه ماه و ستارگان است
حمیدجوانی
نجم دراصل به معنای ستاره و گیاه میباشد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نجم سوره   • نجم(نهاد جوانان مسلمان)   • نجم در جدول   • معني نجم   • نجم ،منابع انسانی   • قرائت سوره نجم   • معنی نجم   • دانلود سوره نجم   • مفهوم نجم   • تعریف نجم   • معرفی نجم   • نجم چیست   • نجم یعنی چی   • نجم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی نجم

کلمه : نجم
اشتباه تایپی : k[l
آوا : najm
نقش : اسم
عکس نجم : در گوگل

آیا معنی نجم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )