برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

محیط

/mohit/

مترادف محیط: اطراف، پیرامون، دور، محدوده، دوره، گرداگرد، آتمسفر، جو، فضا، آگاه، بااطلاع، مطلع، اقیانوس، دریای بزرگ، قلزم، احاطه کننده، دربرگیرنده

متضاد محیط: محاط

برابر پارسی: پیرامون، پیراگیر، زیستگاه، فراگرد، گرداگرد

معنی اسم محیط

اسم: محیط
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: mohit) (عربی) (به مجاز) در برگیرنده و احاطه کننده، (در حدیث) آن که با صدهزار حدیث از نظر متن، سند و راویان آنها آشنا باشد، از نام ها و صفات خداوند، (در قدیم) (به مجاز) آگاه و با خبر، واقف به رموز، (در قدیم) دریای محیط - آنچه شخص یا چیزی را احاطه کرده و منشأ تغییر و تحول است، دربرگیرنده و احاطه کننده، از نامهای خداوند

معنی محیط در لغت نامه دهخدا

محیط. [ م ُ ] (ع ص ) مقابل محاط. اسم فاعل از احاطه. (کشاف ). فراگیرنده. درگیرنده و احاطه کننده. (غیاث ). صاحب آنندراج گوید در فارسی به صله ٔ بر مستعمل است یعنی محیط بر، دربرگیرنده :
آنکه او را قیاس وصف نکرد
زانکه شد وصف او محیط قیاس.
مسعودسعد.
و بدین مقامات و مقدمات هر گاه که حوادث بر عاقل محیط شود باید که در پناه صواب رود. (کلیله و دمنه ).
چون خرد حکم تو بر جانها محیط
چون امل مهر تو بر دلها مکین.
خاقانی.
دست تو محیط برممالک
ابری شده سایبان کعبه.
خاقانی.
گرد عالم حلقه کرده [ کوه قاف ] او محیط
ماند حیران [ ذوالقرنین ] اندر آن خلق بسیط.
مولوی (مثنوی دفتر چهارم ص 275).
محیط است علم ملک بر بسیط
قیاس تو بر وی نگردد محیط.
سعدی.
هوا محیط است بر چیزها. (مصنفات باباافضل ج 2 ص 428).
خط پیمانه محیط است بر اسرار جهان
هر که در عالم آب است همه عالم ازوست.
صائب.
- قضیه ٔمحیط ؛ در اصطلاح منطق ، مراد قضیه ٔ محصوره و قضیه ٔ کلیه است. رجوع به قضیه شود.
|| (اِخ ) نامی از نامهای خدای تعالی. || (ص ، اِ) خط مستدیر که بر دایره احاطه دارد. (کشاف اصطلاحات الفنون ). خطی که احاطه دارد به سطح دائره. پیرامون. مقابل مرکز. خطی منحنی. که دور سطحی را احاطه کند. خطی که احاطه کند دائره ای را و خطوط مستقیم که از مرکز وی کشند (شعاع های دایره ) همچند یکدیگر باشند. گرداگرد دایره و هرآنچه دایره را احاطه کند. خطی منحنی بسته که جمیع نقاط آن از نقطه ای به نام مرکز به یک فاصله باشد. || جای زندگی آدمی. دنیا : چرخ اثیراز... متجاوز محیط شد. (سندبادنامه ص 12). هیولی آتش را... ساکن محیط کرد. (سندبادنامه ص 2).
همچو عطار در محیط وجود
ز عنایت به شست آمده ایم.
عطار.
- محیط کحلی رنگ ؛ کنایه از دنیاست :
صدف این محیط کحلی رنگ
چون برآسود در بکام نهنگ.
نظامی.
|| سطح مستدیر که بر کره احاطه دارد. (کشاف اصطلاحات الفنون ).
- محیط چرخ ؛ فضای آسمان :
دوش چون ...

معنی محیط به فارسی

محیط
( بحر محیط دریای محیط ) ۱ - اقیانوس کبیر ۲ -. بطور عام بمجموعه آبهای اقیانوسها که خشکیها را احاطه کرده اند نیز اطلاق شود .
۱ - ( اسم ) احاطه کننده در برگیرنده : هوا محیط است بر چیز ها . ۲ - ( اسم ) خطی که دور تا دور سطحی را احاطه کند پیرامون . یا محیط دایره خطی است مدور که سطح دایره را احاطه کند . توضیح عاده محیط دایره و دایره بیک مفهوم بکار برده میشوند . ۳ - جای زندگی آدمی . ۴ - ( صفت ) با اطلاع مطلع . ۵ - دریای بزرگ اقیانوس . یا محیط کحلی رنگ . دنیا : صدف این محیط کحلی رنگ چون بر آمود در بکام نهنگ ... ( نظامی . گنجین. گنجوی )
[medium] [زیست شناسی-میکرب شناسی] ← محیط کشت
دهی در شهرستان جهرم
دهی در شهرستان نیشابور
[aqueous environment] [زمین شناسی] محیطی مایع که از آب تشکیل شده یا عمدتاً دارای آب باشد
محیط شدن
[information sharing environment] [علوم نظامی] محیطی که در آن اطلاعات مورد نیاز عوامل و سازمان های خودی به اشتراک گذاشته می شود متـ . محیط مشارکت اطلاعاتی
[information environment] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، علوم کتابداری و اطلاع رسانی] مجموعه ای از افراد یا سازمان ها یا سامانه هایی که به گردآوری و پردازش و انتشار اطلاعات میپردازند متـ . سامانۀ اطلاعاتی information system
اقیانوس اطلس
[differential medium] [زیست شناسی-میکرب شناسی] محیط جامدی که در آن انواع اندامگان ها با توجه به اشکال مختلف رشد ...

معنی محیط در فرهنگ معین

محیط
(مُ) [ ع . ] (اِفا.) ۱ - فراگیرنده ، احاطه کننده . ۲ - پاره خطی که دور سطحی را فرا می گیرد. ۳ - آگاه و باخبر.

معنی محیط در فرهنگ فارسی عمید

محیط
۱. جایی که انسان در آن زندگانی می کند اعم از کشور، شهر، جامعه، یا خانواده.
۲. (صفت) [مقابلِ محاط] [مجاز] احاطه کننده، فروگیرنده.
۳. (ریاضی) خطی که دور دایره را فراگیرد.
۴. (ریاضی) شکلی که شکل دیگر داخل آن قرار گرفته باشد.
۵. [مجاز]
۶. [قدیمی] اقیانوس.
۷. (صفت) [قدیمی، مجاز] آگاه، مطلع، باخبر.

محیط در دانشنامه اسلامی

محیط
معنی مُحِيطٌ: احاطه كننده - آن چيز يا آن كسي كه درپيرامون ديگري از هر طرف قرار دارد
معنی سُرَادِقُهَا: خيمه (فسطاط و خيمهاي است که نسبت به آنچه که در آن است محيط باشد )
معنی وَرَاءِ: پشتِ - آن سوي - دنبال (كلمه ي "وراء" هم به معني دنبال و هم معني احاطه مي دهد. عبارت "وَﭐللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ " يعني خداوند از همه سو بر آنان احاطه دارد )
معنی وَرَائِکُمْ: دنبالتان - دور تا دورتان - پشتتان (كلمه ي وراء هم به معني دنبال و هم معني احاطه مي دهد. عبارت "وَﭐللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ " يعني خداوند از همه سو بر آنان احاطه دارد )
معنی وَرَائِهِ: دنبالش - دور تا دورش - پشتش (كلمه ي وراء هم به معني دنبال و هم معني احاطه مي دهد. عبارت "وَﭐللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ " يعني خداوند از همه سو بر آنان احاطه دارد )
معنی وَرَائِهِم: دنبالشان - دور تا دورشان - پشتشان (كلمه ي وراء هم به معني دنبال و هم معني احاطه مي دهد. عبارت "وَﭐللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ " يعني خداوند از همه سو بر آنان احاطه دارد )
معنی شَغَفَهَا: درون قلبش نفوذ کرده (در عبارت "شغفها حبا "يعني محبت يوسف تا شغاف قلب زليخا راه يافته بود و شغاف قلب به معناي غلافي است که محيط به قلب است . )
ریشه کلمه:
حوط (۲۸ بار)

«مُحِیط» از مادّه «إِحاطة» در اینجا صفت برای «یَوْم» است، یعنی یک روز «فراگیر»، و البته فراگیر بودن روز، به معنای فراگیر بودن مجازات آن روز است، و این می تواند اشاره به عذاب آخرت، و همچنین مجازات های فراگیر دنیا باشد.
لفظ «محیط» در قرآن نه بار آمده و در هشت مورد وصف خدا قرار گرفته است چنان که می فرماید:
1. (...إِنَّ اللّهَ بِما یَعْمَلُونَ مُحیط).( آل عمران/120)
«خدا بر آنچه که انجام می دهند احاطه دارد».
2.(بَلِ الّذینَ کَفَرُوا فی تَکْذِیب* وَ اللّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحیط).(بروج/19ـ20)
«آنان که راه کفر پیش گرفته اند پیوسته در تکذیب هستند و خداوند از پشت بر آنها احاطه دارد».
«محیط» از کلمه «حوط ...


محیط در دانشنامه ویکی پدیا

محیط
مُحیط ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:
محیط (هندسه) از مفاهیم هندسه و ریاضی
محیط رومیزی
محیط یکپارچه توسعه نرم افزار
محیط زیست
محیط (ترمودینامیک)
«بحر محیط» اصطلاحی قدیمی برای اقیانوس
محیط خیس از مفاهیم مهندسی عمران
«محیط» (انگلیسی: Environment (film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۱۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ماری مایلز مینتر اشاره کرد.
۱۶ آوریل ۱۹۱۷ (۱۹۱۷-04-۱۶)
«محیط» (انگلیسی: Environment (1927 film)) فیلمی در ژانر درام است که در سال ۱۸۴۸ منتشر شد.
«محیط» (انگلیسی: Environment (film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۱۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به ماری مایلز مینتر اشاره کرد.
مُحیط یا پیرامون در هندسه به خط و مسیری می گویند که یک سطح را در میان خود می گیرد.
Wikipedia contributors, "Perimeter," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed November 9, 2009).
Wikipedia contributors, "Circumference," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Circumference&oldid=501875854 (accessed July 12, 2012).
محیط به معنای فراگیرنده است و به درازای بخش بیرونی یک شکل گفته می شود. یعنی فاصله ای که بر لبه بیرونی یک شکل می پیماییم تا به نقطه اول خود بازگردیم محیط می گوییم. به خود لبه بیرونی نیز اصطلاحاً محیط گفته می شود.
پیرامون یک دایره به کمک قطر آن از رابطهٔ زیر بدست می آید:
اگر در رابطهٔ بالا شعاع را جایگزین کنیم خواهیم داشت:
...

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

محیط در دانشنامه آزاد پارسی

مُحیط (circumference)
در هندسۀ مسطحه، مرزی که ناحیه ای محدود به یک منحنی سادۀ بسته را احاطه کرده است. به طول این مرز نیز محیط می گویند. طول محیط بستگی به شکل آن دارد و در هر مورد باید از فرمول مقتضی محاسبه شود. مثلاً محیط دایره برابر با πdیا۲πr است که در آن d قطر دایره، r شعاع آن، و π عدد ثابتی تقریباً برابر با۳.۱۴۱۶ است.

محیط در جدول کلمات

محیط بالای کشتی
عرشه
در محیط های صنعتی به محوطه ای گفته می شود که در آن مواد خام انبار انباشته می شوند تا بعداً در فرآیند تولید به کار روند
دپو
زیرمجموعه ای از مکانیک محیط های پیوسته
ریولوژی
عنصر رسانایی که از راه آن جریان الکتریکی به محیط وارد یا از آن خارج شود
الکترود
فرایندی برای رسدن به منافع دلخواه اقتصادی و اجتماعی | در حالی که محیط زیست نیز حفظ شود
زه کشی
فرایندی برای رسیدن به منافع دلخواه اقتصادی و اجتماعی در حالی که محیط زیست حفظ شود
زه کشی
فرایندی برای رسیدن به منافع دلخواه اقتصادی و اجتماعی در حالی که محیط زیست نیز حفظ شود
زه کشی
مجموعه جانداران و محیط طبیعی که در آن زیست می کنند
اکوسیستم
مجموعه جانداران و محیط طبیعی که در ان زیست میکنن
اکوسیستم
وسیله ای در مصارف خانگی برای شستن ظروف و البسه | استحمام | غذاپزی و گرم کردن محیط منزل
ابگرمکن

معنی محیط به انگلیسی

ambiance (اسم)
محیط
environment (اسم)
محیط ، احاطه ، اطراف ، پرگیر ، دوروبر
surroundings (اسم)
مجاورت ، محیط
setting (اسم)
اهنگ ، محیط ، زمینه ، موقعیت ، نشاندن ، قرار گاه ، جای نگین ، کار گذاری ، وضع ظاهر
perimeter (اسم)
پیرامون ، محیط ، فضای احاطه کننده
circumference (اسم)
پیرامون ، محیط ، محیط دایره
ambience (اسم)
محیط
sphere (اسم)
محیط ، حوزه ، گوی ، قلمرو ، رشته ، دایره ، کره ، فلک ، گردون ، جسم کروی ، حدود فعالیت ، دایره معلومات
periphery (اسم)
پیرامون ، دوره ، محیط ، حدود ، جنب ، سطح بدن
entourage (اسم)
محیط ، همراهان ، دوستان ، دوروبر اطرافیان
circuit (اسم)
جریان ، دوره ، گردش ، دور ، محیط ، حوزه قضایی یک قاضی ، اتحادیه ، کنفرانس
milieu (اسم)
اجتماع ، محیط ، قلمرو ، اطراف ، دوروبر
comprehensive (صفت)
وسیع ، فرا گیرنده ، جامع ، محیط ، مشروح ، بسیط
circumambient (صفت)
محیط ، احاطه کننده ، دورگردیدنی ، گردنده بدور
surrounding (صفت)
محیط
encompassing (صفت)
محیط

معنی کلمه محیط به عربی

محیط
بيئة , حضن , خارج , شامل , طوق , مجال , محيط
دائرة , محيط
عنصر
محيط
وسط
اسکان
ظرف
علم البيئة

محیط را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم
ورا
مهدی
پیرامون
شهریار آریابد
در پهلوی " پرگوار" به معنای محیط و گرداگرد است ، پرگوار زیست= محیط زیست ، پرگوار گردال= محیط دایره ، گزندهای پرگواری = خطرات محیطی و ...
ندا
اقیانوس، احاطه شده
محمد حمید نیک روان
بیرون، برون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• محیط اشکال هندسی   • محیط زیست تهران   • تعریف محیط   • تحقیق محیط زیست   • تعریف محیط در ریاضی   • حفاظت از محیط زیست   • محیط زیست ایران   • محیط زیست چیست   • معنی محیط   • مفهوم محیط   • معرفی محیط   • محیط چیست   • محیط یعنی چی   • محیط یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی محیط

کلمه : محیط
اشتباه تایپی : lpdx
آوا : mohit
نقش : صفت
عکس محیط : در گوگل

آیا معنی محیط مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )