برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1427 100 1

ماهور

/mAhur/

مترادف ماهور: پستی و بلندی، کوه پایه، تپه، تپه زار

معنی اسم ماهور

اسم: ماهور
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: māhvar) (ماه + وَر (پسوند دارندگی) )، دارای ویژگی و صفت ماه، (به مجاز) زیبا رو، ]چنانچه این نام ماهور/mahur/ تلفظ شود به معنای تپه های به هم پیوسته ی دامن کوه و نام یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی می باشد[ - نام یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی

معنی ماهور در لغت نامه دهخدا

ماهور. (اِ) تپه های مسلسلی که در دامنه ٔکوه پدید باشد. (ناظم الاطباء). هریک از تپه های پیوسته که در دامنه ٔ کوه پدید باشد. حصه ٔ پیش آمده ٔ کوه. (فرهنگ فارسی معین ). || گل ماهور. (فرهنگ فارسی معین ). خرگوشک . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || نام شعبه ای است از موسیقی. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). نام یکی از دو شعبه ٔ «نوا» است و شعبه ٔ دیگر «نوروز خارا» است. (فرهنگ نظام ). شعبه ٔ نهم از 24 شعبه ٔ موسیقی قدیم. (فرهنگ فارسی معین ). در آن دو قول بوده است.بعضی آن را پنج نغمه دانسته اند و بعضی هشت ، و گفته اند که مرکب است از گردانیا و عشاق که گردانیا مقدم باشد. آنان که ماهور را پنج نغمه دانسته اند گردانیا وعشاق را در یک بعد ذوالخمس مندرج داشته اند... و آنان که ماهور را هشت نغمه دانسته اند گردانیا و عشاق رادر یک بعد ذوالکل مندرج گردانیده اند، ذوالاربع نغمات عشاق را با ذوالخمس گردانیا ترکیب کرده اند... (مجمعالدوار، نوبت دوم ص 26 و 27). و رجوع به تاریخ موسیقی روح اﷲ خالقی و مجمعالادوار نوبت سوم صص 83-88 شود.
- ماهور صغیر ؛ گوشه ای است از دستگاه ماهور. (فرهنگ فارسی معین ).

ماهور. (اِخ ) دهی از دهستان عقیلی است که در شهرستان شوشتر واقع است و 300 تن سکنه دارد که از طایفه ٔ بختیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی ماهور به فارسی

ماهور
پستی وبلندی زمین، زمین ناهموار، دره کوه، یکی از آهنگهای موسیقی ایرانی
( اسم ) ۱- هر یک از تپه های پیوسته که در دامن. کوه پدید باشد حص. پیش آمد. کوه . ۲- گل ماهور . ۳- شعب. نهم از ۲۴ شعب. موسیقی قدیم و در آن دو قول بوده است : بعضی آنرا پنج نغمه دانسته اند و بعضی هشت . و گفته اند که مرکب است از : گردانیا و عشاق که گردانیا مقدم باشد . آنان که ماهور را پنج نغمه دانسته اند گردانیاوعشاق را دریک بعدذوالخمس مندرج داشته اند ... و آنان که ماهور راهشت نغمه دانسته اند گردانیا و عشاق را در یک بعدذوالکل مندرج گردانیده اند ذوالاربع نغمات عشاق را باذوالخمس گردانیا ترکیب کرده اند ... توضیح ماهور یکی از آوازهای ایرانی است . گام آن بدون هیچ اختلاف مانند گام بزرگ است . نوت تنیک و شاهد در گام ماهور یکی است و اگر گام ماهور را گام بزرگ دو فرض کنیم تنیک و شاهد ماهور درج. اول نوت دو خواهد بود . آواز مذکور پس از اینکه از تنیک شروع شد وروی نوتهای اولی. گام گردش کرد و در آمدها تمام شد بانغم. مخصوص روی درج. دوم گام توقف مینماید واین درجه حالت دومین شاهد را پیدا میکند . توقف ماهور روی درج. دوم که از لحاظ هارمونی جزو نوتهای متوسط گام است حالت خاصی دارد . البته توقف روی این درجه زیاد دوام ندارد ومجددا به تنیک فرود میاید . در ماهور کمتر روی درج. سوم گام توقف میشود ولی ایست روی درج. چهارم ممکن است . پس از آن روی درج. پنجم توقف میشود که نوعی تغییر مقام ایجاد میگردد . تغییر مقام در ماهور بیش از شور است زیرا تغییرات شور را نمی توان تغییر مقام گفت چونکه تمام تغییر مایه است یعنی گام عوض میشود چنانکه وقتی از شوربه شهنازمیرویم بازهم شوراست ولی شور یک چهارم فوقانی در صورتیکه از ماهور به دلکش میرویم تغییر مقام است زیرا مقام ماهور تبدیل به شور میشود . مایه شناسی ماهور طبق قواعد مایه شناسی گامهای بزرگ است یعنی آخرین دیز نوت محسوس و بمل قبل از آخر تنیک است . کیفیت آواز - ماهور آوازیست موقر . خواننده در موقع سراییدن این آواز اگر شعر مناسبی بخواند ابهت و جلال مخصوصی بان میدهد . آواز شکسته ودلکش که در ماهور بکار میرود بیشتر بدیگر نغمات موسیقی ایرانی شبیه است تا در آمدها ومقدمات ماهور . هرچند در آمدها و مخصوصا توقف روی درج. دوم هم حالت خاصی دارد . آو ...

معنی ماهور در فرهنگ معین

ماهور
(اِ.) از دستگاه های موسیقی .

معنی ماهور در فرهنگ فارسی عمید

ماهور
۱. (زمین شناسی) هریک از برآمدگی های تپه مانندِ دشت یا دامنۀ کوه.
۲. (موسیقی) از دستگاه های هفتگانۀ موسیقی ایرانی.
۳. (زیست شناسی) = گُل * گل ماهور
۴. (موسیقی) [قدیمی] از شعبه های بیست چهارگانۀ موسیقی ایرانی.
زمین پست وبلند.

ماهور در دانشنامه ویکی پدیا

ماهور
ماهور به تپه های پیوسته ای که در دامنهٔ کوه باشد می گویند.
ماهور (دستگاه موسیقی)
گل ماهور
مؤسسه فرهنگی-هنری ماهور
علاوه بر این ماهور ممکن است به یکی از موردهای زیر اشاره داشته باشد:
ماهور یک منطقهٔ مسکونی در ایران است که در دهستان طراح واقع شده است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، ماهور ۱۲۶ نفر جمعیت دارد.
فهرست روستاهای ایران
دستگاه ماهور یکی از دستگاه های موسیقی سنتی ایرانی است. این دستگاه در ردیف های گوناگون در حدود ۵۰ گوشه دارد و به علت حالت و ملودی روانی که دارد، اغلب به صورت موسیقی شاد در جشن ها و اعیاد نواخته می شود. گوشه های این دستگاه در سه بخش بم، میانی و زیر اجرا می شوند.
درآمد
گشایش
مقدمه داد
داد
مجلس افروز
خسروانی
دلکش
خاوران
طرب انگیز
نیشابورک
طوسی (یا نصیرخانی)
مرادخانی
فِیلی
ماهور صغیر
آذربایجانی
حصارِ ماهور (یا ابول)
زیرافکند
نِیریز
شکسته
عراق
نهیب
مُحَیِّر
آشور آوند
اصفهانک
حزین
کرشمه
زنگوله
راک هندی
راک کشمیر
راک عبدالله
کرشمهٔ راک
صَفیرِ راک
رنگ حربی
رنگ یکچو
رنگ شَلَخو
رنگ شهرآشوب
مثنوی
حَربی
ساقی نامه، کشته و صوفی نامه
ماهور با طُماْنینه و باوقار است و اگر با شعر مناسبی همراه باشد ابهت و شکوه خاصی خواهد داشت. ماهور طرب انگیز و بشاش است، به همین دلیل برای مارش های پر هیجان و پرشور مناسب است و هر جا بخواهند شجاعت و دلیری را نشان دهند ماهور مناسب است. طبق تعبیر متافیزیکی مجید کیانی دربارهٔ موسیقی ایرانی، «ماهور» آغاز روز، آغاز زندگی، شور و جوانی، غرور و توانگری، بی نیازی، سلحشوری و استغناء است. (مقام استغناء در هفت وادی عرفان)
در موسیقی قدیم ایران، عشاق (مقام موسیقی) اولین مقام از دوازده مقام اصلی است و فواصل آن با دستگاه ماهور منطبق است؛ بنابراین بهتر است ماهور را ا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ماهور در دانشنامه آزاد پارسی

نام یکی از دستگاه های موسیقی ایران. و نیز یکی از الحان موسیقی ایرانی که با همین نام با فواصل مشابه جزو دوره های ملایم در شرح ادوار صفی الدین یافت می شود که گویای قدمت آن است. گام ماهور، منظور از گام دوری از نت ها در فاصله یک اکتاو یا یک چهارم یا پنجمِ. درست است که روی برخی درجات آن مقام یا گوشه خاصی بنا می شود و با مفهوم اروپایی گام متفاوت است، اما از لحاظ فواصل شبیه گام ماژور در موسیقی اروپایی است. یعنی فواصل بین درجه های مختلف یا نت ها همان است که در گام ماژور مشاهده می شود و مشابه فواصل گام «ایونیّن» از گام های کلیسایی است. از لحاظ حالت ماهور برای بیان انواع حالت ها مانند، حماسی، احساس شادی، شجاعت، امیدواری، پیشرفت و نظیر آن بسیار مناسب است. علینقی وزیری در ص ۶۹ بخش دوم کتاب موسیقی نظری نوشته است: «... از این رو می توان گفت تمام موسیقی دیاتونیک و کروماتیک را که امروز در عالم معمول و به عنوان موسیقی بین المللی می نامیم، در دستگاه ماهور می توان اجرا نمود ...». فواصل نت ها از یکدیگر در ماهور و در یک گام یا دوری از نت ها در فاصلۀ اکتاو از مایۀ do چنین است: دومِ بزرگ ـ دومِ بزرگ ـ دومِ کوچک ـ دومِ بزرگ ـ دومِ بزرگ ـ دومِ بزرگ ـ دومِ کوچک. در ردیف موسی معروفی برای ماهور ۵۸ گوشه، در ردیف میرزا عبدالله به روایت برومند برای ماهور ۴۴ گوشه و در ردیف آوازی محمود کریمی برای ماهور بیست گوشه ذکر شده است. بدیهی است که تعداد گوشه های ردیف سازی بیشتر از آوازی است. افزون براین، در ردیف معروفی برخی گوشه ها تکراری است؛ مثلاً راک هندی قِسم دیگر یا راک کشمیر قسم دیگر یا زیرافکند دوبار آورده شده و نیز ردیف آوازی فاقد چهار مضراب یا رِنگ است. اگر دُوری از نت ها را در فاصلۀ اکتاو برای دستگاه ماهور در نظر بگیریم، روی اغلب درجه های آن یک مقام خاص بنا می شود. این مقام ها در گذشته جداگانه، و به منزلۀ آهنگ های مجزا از یکدیگر نواخته می شدند ولی از حدود ۱۰۰ یا ۱۵۰ سال پیش که موسیقی ایرانی دستگاهی و ردیفی شد، مجموعه هایی مرتب شد که در آن برخی مقام ها با نظم خاصی کنار هم چیده شده بودند و با نظم خاصی کل مجموعه به هم پیوند داده شده بود و هر کدام را به اسم مشخصی نامیدند، که ماهور یکی از آن هاست. حال اگر گام یا دور ماهور را از پایۀ نتِ do در نظر بگیریم شاهد درآمد نت do است. گوشۀ داد و ...

معنی ماهور به انگلیسی

hill (اسم)
توده ، پشته ، تپه ، ماهور ، تل
mound (اسم)
خرپشته ، پشته ، تپه ، ماهور ، بر امدگی
barrow (اسم)
توده ، چرخ دستی ، چرخ دوره گردها ، کوه یخ ، زنبه ، قطعه عظیم یخ ، پشته ، کوه ، تپه ، خاک کش ، خنازیر ، ماهور
dale (اسم)
ماهور ، ناودان ، دره کوچک ، خلیج و غیره
knoll (اسم)
قله ، ماهور ، نوک تپه ، تیزی یا برامدگی خاک از اب
rising ground (اسم)
ماهور

معنی کلمه ماهور به عربی

ماهور
تل , ربوة

ماهور را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مونا
این نام دخترانه هست. سپاس گزارم که اطلاعات درست در سایتتون قرار دادید.
در تعجبم که چطور یه عده ی محدود این نام لطیف رو برای پسر انتخاب میکنن
مهری
در ادبیات باستان ایران نماد روز و شب رو که (ماه) و (هور ) بوده بر روی یکی از دستگاه های موسیقی ایرانی میگذارند به این خاطر که این نوع موسیقی رو هم در روز میشه نواخت به دلیل ایجاد شور و شوق (ای مه من ای بته چین استاد شجریان نمونه زیبا از این سر زندگیست )و هم در شب (مرغ سحر ) و از آنجا که ماه نماد شب و هور (خورشید ) نماد روز بوده این اسم رو برای این دستگاه انتخاب میکنن . در واقع هر دو این نمادها در ادبیات ما مونث هستند .مهتاب خانم و خورشید خانم و ...
عباس

بزرگ.قوی.تودار.جذاب
سعید
این اسم در سایت ثبت احوال کشور، در ردیف اسامی پسرانه اومده.
امین
ماهور هم اسم پسرانه اس هم دخترانه اسم پسر خودم ماهوراست
فاروغ
ماهور نامی است پسرانه و ریشه کوردی دارد. در زبان کوردی به معنای تابناک می باشد.
من کورد هستم و نام پسرم ماهور است.
فاروغ
ماه ور= ماه ور، این نام دخترانه است.
خواهش میکنم قبل از نظر تحقیق کنید و به ثایت ثبت احوال رجوع نمایید‌.
پریسا
ماهور اسمی پسرانه است وماه ور دخترانه متأسفانه اسم دختر رو با تلفظ اسم پسرانه میخواند
مهدی
بسیار زیبا بود آنچه که بانو مهری درباره ی نام دلنشین ماهور گفتند، به هر روی ماهور نامی زیباست که هم برای دختران و هم برای پسران برگزیده می شود... من خود بیشتر برای دختران این نام زیبا را شنیده ام و ناگفته نماند که دختر و نورچشم خویش را نیز ماهور نامیده ام
مهسا
ماهور اسم یکی از ارگ های معروف ایرانی و این اسم فارسی است و این اسم برای هردو جنس دختر و پسر کاربرد دارد
آقا ماهور
در سایت ثبت احوال ماهور نامی پسرانه و ماه ور نامی دخترانه می باشد.
ماهور خانومی
دوست عزیز سایت ثبت احوال آیه قرآن نیست. بنده اسم دخترم در شناسنامه ماهور ثبت شده. بدون چون و چرا. بدون اگر و اما. انقد دنبال اطلاع رسانی غلط نباشید
ماهور
یکی ازمعنی های ماهور اسم یک گل هستش.اسم پسرروکه اسم گل نمیزارن.ماهور یک اسم دخترونس.واسم دختره خودمم هست
mahoor
ماهور ی اسم دخترونه اس و فارسی -ترکی البته اسم ماهور رو هم رو دختر میزارن هم رو دختر
امیر
هم‌ برای پسر و هم برای دختر می‌گذارند.
ماهورخان
قبلا این اسم بعلت عدم آگاهی دخترانه بوده و پس از بررسی های دقیق حدود ده سال است که پسرانه ثبت ميشود
ماهورکارادایی
نام ترکی و کاملا پسرانه.دستگاه موسیقی.مانند همایون.سورنا.ماهور.همه پسرانه
هوشیار
سلام به همگی دوستان سفارش به اون دوستی که میگه سایت ثبتو احوال ایه قران نیست مثل اینکه بگید قوانین راهنمایی و رانندگی ایه قران نیست که.اسم ماهور اسمی پسرانه است و نتنها پسرانه است بلکه کاملا پسرانست زوری نیس که بعضی ها رفتن اسم دخترو گذاشتن ماهر عزیزم یکم تحقیق میکردی بعد اسم میذاشتی.قابل توجه عموم اسمی کاملا پسرانه است حتی دو پهلو هم نیست کاملا پسرانست برید تحقیق کنید حتی سالار عقیلی هم اسم پسرش ماهور افتاد
سجاد
ماهور به معنی تابناک و نام دخترانه است
مجتبی عیوض صحرا
دو پسوند (وَر) ، (اور) که هر دو پسوند دارندگی(دارایی)،مالکیت و همراهی در فارسی هستند،بسیار به هم شباهت دارند!
وَر: این پسوند بیشتر به هنر،دانش،بزرگی و زیبایی می پردازد.
مثل: دانشور،سخنور،هنرور،نامور،بارور،بهره ور،شناور،غوطه ور،جانور،داور،راهور،"سَروَر" و...
ماهوَر: اسم دخترانه-مثلِ گل ماهوَر
معنی: دارنده ماه،ماه پیشونی،ماهرُو،ماهرُخ-زیبارُو،خوشچهره،خوشگل،خوش بَر و رُو،سیمین سیما،تابناک،ماه تابان،مهتاب و...

اور: این پسوند بیشتر به کارهای مُهَیّج و حادثه انگیز می پردازد.
مثل: گنجور،کُرور،دستور،رنجور،کیفور،مُزدور،شَرور،نَمور،مُرور،تنور،"سُرُور" و...
ماهُور: اسم پسرانه-اما امروزه واژه ای ساده است!
معنی: پُشته های(تپه های) زنجیرواری که در دامنه کوه پدید آید-
نام یکی از دستگاه های موسیقی ایران،آوازِ شاد و مهیج ایرانی و...
زهرا
این اسم 2 تلفظ داره ماهور (mahvar) که اسم دختر هست به معنی زیبارو و ماهور (mahour) به معنی تپه های بهم پیوسته و اسم یه الت موسیقی هست که اسمی پسرونه هست
ماريا
ماهور يعني شبيه ماه وتا بوده ماه اسم دخترها بوده
حالا بعضيها دلشون ميخواد به زور يه تعبير ديگر واسش بكننن اگه دوس داري ايم پسرتو بذاري بذار ولي ديگه توجيهش نكن به زور
سیاوش
ماهور یه اسم دو وجهی که هم برای پسر هم دختر به کار میره.
سمن
منم فكر ميكنم ماهور به معناى شب و روز يا يكي از دستگاه هاى ايراني كاملا يك اسم پسرانه هست.
ساجدی
ماهور با ضمه اسم پسرانه و ماهور با فاتحه اسم دخترانه
همچنین من اسم دوقلوهامو که پسر و دختر هستند به این نام ها گذاشتم
Eli
چرا انقدر بحث برای دخترانه و پسرانه بودن این اسم زیبا؟!
من متوجه شدم ماه ور نامی دخترانه است اما ماهور هم دخترانه و هم پسرانه...مثل رها،شروین،تیام،و...
اسم به این زیبایی جای بحث نداره برای انتخاب جنسیت بنظرم.چقدرر معنی زیبایی داره.
من خودم دوست دختری داشتم به نام آرین.خوب حالا باید مادر و پدرا بحث کنن که پسرانه است یا دخترانه.بقول آقایی عصبانی در ثبت احوال:اصلا دلم خواسته گذاشتم.
این دلیل نمیشه بقیه رو متقاعد کنیم به نظر خودمون.
الهی که هرچی ماهور داریم همگیشون سالم و سلامت در پناه حق باشن
محمد
ماهور به معنی شکلیا شمایل ماه هست یا زیبا مثل ماه است
رضا
من فک می کنم ماهور اسم پسره ومنم اسم پسرمو گذاشتم محمد ماهور گذاشتم
محمد حیدری
با سلام
من فکر میکنم ماهور با ضمه اسم پسر و با فتحه اسم دختر هست، طبق تحقیقات و تصویب، ماهور اسم پسرانه شده است.
اسم پسرم ماهور هست که الهی فداش بشم.
خخ
به نظر من ماهور اسم پسرونه است وماهورا اسم دخترونه است کسانی که اسم دخترشون ماهور باید یه الف اخرش اضافه کنن
نسیم
دوست عزیزم مجتبی عیوض صحرا کاملا منطقی و درست گفتن اسم ماه ور به معنی زیبا رو دخترانه و ماهور یکی از دستگاههای موسیقی ایران پسرانه میباشد.
مصطفی
مهم اینه که اسم اصیل ایرانی محسوب میشه من خودم اسم دخترم و گذاشتم ماهور ولی اسم پسر هم شنیدم که گذاشتن از نظر من ایرادی نداره مهم ایرانی بودنشه که قشنگه
سجاد
اینکه ماهور با ضمه پسرانه است و ماهور با فتحه(ماه ور) دخترانه است عقلانی و منطقیه و قابل پذیرش نوشتار یکی نوشته میشه تنها مشکل در مصوت ها و بیانه که همگی میتونیم رعایت کنیم
جاوید مدرس اول
شهریار گوید:( در رابطه با موسیقی)
بگیر چنگی و راهم بزن به ماهوری
که ساز من همه راه عراق میزد و راک
....
شبی بود و شبابی و صبا در پرده ماهور
به جادو پنجگی راه عراقی میزد و راکی
...
قاآنی گوید :(تپه کوهپایه)
تا زان تل و ماهور برون رانم شبدیز
مهمیز زدم بر فرس نفس ستمکار

سایه
من نمیدونم این چیه افتاده سر زبون یه عده که سالار عقیلی اسم پسرش ماهور گذاشته پس این اسم پسر ونه ست.ایشون نخواسته اسم همایون رو بزا ره با بقیه اسم های موسیقایی هم حال نکرده. این وسط دیوار ماهور از همه کوتاه تر بوده. محض اطلاع آقای سیروس الوند خییییلی قبل تر اسم دخترشون ماهور گذاشتن.
هر وقت یه اسم گل پسر ونه دیدین حتما ماهور هم واسه پسراتون انتخاب کنید.
به قول یه بنده خدایی
شششاد و پیروز باشید. سپااااس
پرنیان
کاملاً اسم پسرانه است چون اصلاً من تاحالا نشنیدم که دختر رو ماهور صدا بزنند و مورد دوم هم اینکه شما وقتی نمی دونید اسمی که می خواهید واسه ی فرزندتون انتخاب کنید اسم دختر هست یا پسر چرا اون اسم رو میذارید اول مطمئن بشید که اون اسم برای جنس دختر هست یا پسر بعد انتخاب کنید
شبنم
به نظرم اسم ماهور برای پسرهاست و اسم ماهورا برای دخترا،تازه خیلی از اسم های دیگه هم هستن که هم برای پسر میزارن هم دختر مثل متین..... خلاصه که من میخوام اگه بچه ام پسر شد بزارم ماهور،اگه دختر شد ماهورا
الهام
سلام ب همگی. مهم نیست دختر پسریش. مهم اهنگ زیبای تلفظ ماهور و معانیه زیباشه.
مثلا اینکه اسم عمه ی بنده سهیل و اسم خاله ام شهروز هست. 😁. مال زمان قدیمم هستن. پدر مادر خوششون اومده گذاشتن. یکم خنده داره ولی جدی . هم ماهوز هم ماه ور. هر دو اسم عالی ای هستن.
مجتبی عیوض صحرا
این نوشته رو 25 بهمن نوشتم ولی به فَرنودهایی(دلایلی) پاکِش کردم:
چون به خیال خودم میخواستم پاسخ(جواب) دندان شکن بدم ولی حواسم به قلب آدم ها نبود!
"گاهی جواب دندان شکن چندان مهم نیست،مهم اینِ که دلی رو نشکونیم"
ولی حالا تنها بخاطر آگاهی دیگران می نویسم،گرچه باید زودتر این کار را می کردم:
گل ماهوَر: این گل بیشتر در ایران پیدا می شود!
شب بیدار بوده و گلبرگ هایش در شب باز میشن و در پایان زمستان زمین را صاف و هموار و بِستر خاک را برای کشت دیگر گیاهان آماده می کند!
نام علمی آن: verbascum
انواع گوناگونی دارد و به جهت این که همانند ماه می ماند به نام گل ماهوَر مشهور گشته است!
نام های دیگر: خَرگوشَک،بوصیر،زَرماهی

نام های "گُل" پسرانه: محمدی،داوودی(داودی)،جعفری،هیرو،ماهون و...
همچنین نام های با "ماه" پسرانه: ماهان،ماه داد،مَهیار،مَهرام،مَهیاد،مَهبُد،مَهبان،مَهچی و...
(( توجه: مَه: ماه،قَمَر،بُرج-زیبا،قشنگ،خوشگل-معشوق،محبوب-بانمک،تو دل برو،بامزه،شیرین-شاهکار،معرکه!
مِه: ارجمند،بابا،خداوند،خان،خواجه،خان،رییس(رئیس)،سر،سرپرست،سرور،
شخیص،عالیقدر،عالیجناب-بزرگ،کبیر، کلان، محتشم، معظم، مولا و... ))
نسیم
بعضی اسم ها مشترکه، مثل اسم خودم نسیم که هم پسرونه اس هم دخترونه،، من اسم دخترمو ماهور میذارم و فکر میکنم که انقددددر بحث کردن نداره
اشکان
به نظر من ماهور بیشتر برای دختر کاربرد دارد
مصطفی
دوستان من اسم دختر کوچولومو گذاشتم ماهور و این هم شنیدم که اسم پسر هم میزارند ولی خداییش بیشتر به اسم دختر میاد تا پسر و در کل اسم عربی نباشه اسم ایرانی اصیل قطعا زیبا و دلنشین است اگر فرزندم پسر بود اسم اهورا براش انتخاب کرده بودم
Hesam
هر جور تلفظ شه بیشتر برای دختر پسندیده میشه و برای اسم پسر بنظرم ماهان بهتره
ماهور یا ماه ور یا ماهورا همه برای دختر شکیل تر و همچین اسم لطیف و نرمی دخترونس تا پسرونه
حمید
ماهور اسم پسره من این اسمو بیشتر بین کردهای ترکیه یا کردهای شکاک ترکیه شنیدم چون زیاد باهاشون در ارتباطم
سحر
ماهور اسم پسرانه هست و برازنده پسرها هم هست.
سحر
ماهور اسمی کاملا دخترانه است... چون کلمه ماه در اون قرار داره ... مثل فریماه ... و حتی اگه معنی هم کنی بیشتر به اسم دختر نزدیکه ....منم همکارم خانومه اسمشم ماهور هست ...
baran
به نظر من اسم دخترانه است و فقط پسر های ترکی همچین نامی و دارند
Farimah
من با نظر خیلی از شما موافقم و به نظرم هر اسمی که انتخاب میشه باید تحقیق بشه در موردش.. خیلیا اومدن و از اینکه تحقیق نکردن در مورد اسم ماهور اون رو نامی دخترانه می نامند و اصلا هم قبول ندارن پسرانه هست و ماه ور دخترانه.. تمام ما دارای سواد و فرهنگ هستیم و با کمی دقت به منظوری که میخواهیم میرسیم.. عده ای اومدند دخترانشون رو ماهور نامیدند و به معنی آن توجهی نداشتن و براشون مهم نبوده.. حال خیلیا اون رو دخترانه معنی میکنند.. کاش کمی تحقیق کنیم و اطلاع درستی در مورد موضوعی داشته باشیم بعد در موردش بحث کنیم.. حال خانم یا آقایی که دوست داشتی اسم دخترت رو ماهور گذاشتی این نظر شما بوده و حال تحقیق کردی یا نه رو کاری ندارم..دوست داشتی و گذاشتی.. نظرتون هم قابل احترام..
اما همه ما با داشتن اطلاعات بحثی رو پیش باشیم و همدیگرو مورد قضاوت قرار ندیم..
آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری به معنی تپه

روستای ماهور شوشتر
محل سکونت طایفه روا جهانگیری منجزی

در اطراف این روستا تپه های زیادی وجود دارد
لیلا
دوستانی که قبول ندارند این اسم پسرانه هست لطفا اطلاعاتتون رو بیشتر کنید
ماه وَر دخترانه هست ماهُور پسرانه در تلفظش اشتباه نکنید این اسم در نوشتاری شبیه هم هستندسعی نکنید به زور یه اسم رو به بقیه تحمیل کنید
اسم پسر سه ساله منم ماهُور هست و افتخار میکنم که این اسم برازنده پسر رو روی پسرم گداشتم
ماهور
ماهور مخفف ماه نور هست و اسم دخترونس به معنی موسیقی میشه پسرونه
ماهور
ماهور یه اسم کاملا پسرونه هست اونایی که میگن ماهور دخترونه هست باید در جریان با شن که اون ماه وَر خونده میشه نه ماهور
ماهور
منطق میگه اسم دخترونس.هم تلفظش هم معنیش فقط به دختر میخوره.اون که برای پسراین اسم رو میزاره خیلی بی سلیقست. نی نی من توراهه دخترهم هست.اسمش رو حتما ماهور میزارم.
Fatima
دوستان هریک نظر شخصی خودش رو داره و هرجور دلش میخواد میتونه فکر کنه ولی درستش اینه که اسم ماهور یه اسم مشترک هست چون در اقوام پدریم اسم یکی از دخترا ها ماهور و در اقوام مادریم اسم یکی از پسرا ماهور هست این یعنی کسی نمیتونه بگه که حتما پسرونس یا حتما دخترونس....محض اطلاع بعضیا
Mahoor
اقاي هوشيار ؛قوانين و ادمايي ميسازن كه خودشون كامل نيستن.و بله قوانين رهنمايي و رانندگي هم ايه قران نيستن.
setayesh
اسم دختر هم است اسم پسر هم می زارن اسم دختر خودم ماهور ه من ک عاشق این اسمم
مژده
ماهور اسمی کاملا دخترانه است از آقای احمدرضا احمدی شاعر و سیروس الوند کارگردان بپرسید چرا! چون دختران عزیز و هنرمندشون بزرگتر از پسر سالار عقیلی هستن... این خرابکاری در پسرانه شدن اسم ماهور به گردن آقای سالار عقیلی است به هر دلیل...
آرتاش
ماهور بيشتر براي پسر استفاده ميشه خودتون هم ميدونين و اوناي ك ميگن برا دختر اوون ماه ور هستش نه ماهوراشتباه نزنين لطفا
حامد
چند تا از دوستان بطور خیلی درست منطقی توضیح دادن در مورد اسم ماهور متاسفانه متاسفانه دقیقا خیلی از افراد چون از این اسم زیبا به شدت خوش شون اومده وبدون شک این افراد اسم ماهور رو دیگران بهشون گفتن و به خودشون حتی زحمت ندادن برن تو این همه کتاب اسم دختر پسرهست و این همه سایت که حتی اسامی رو بر اساس حرف اول اسم برای دختر یا پسر گذاشتن یک نگاه بنکنن که همه جا ماهور جزو اسامی پسرها نوشته شده و چون نا اگاهنه این اسم زیبا رو روی دختراشون گذاشتن حالا اگر کل دنیا هم با هزار دلیل ومنطق بهشون بگن ماهور اسم پسره میگن نه اسم دختره یا بعضی از دوستان توجیح شون اینه که ماهور یعنی ماه زیبا و ماه زیبا رو به دختر میگنوهیچ کس به پسر نمی تونه بگه ماه زیبا در مورد خورشید که میگن مثل خورشید میدرخشه قطعا این تشبیه برای دختر به کار میرهدچون میگن خورشید خانوم ولی چه کسی تا به امروز شنیده بگن ماه خانوم
به هر صورت شما گذاشتین رو دختراتون خیلیم اسم ریبایی هستش حداقل یکم با خودتون رو راست باشین واز سر لج بازی نگین نه کی گفته دخترونست بگین جزو اسامی هستش که برای هر دو جنس بکار برده میشه
ولی عقل منطق و تمامی نشانه ها ونوشته ها می گن ماهور اسم پسره وسلام
بنده خودم دوقلو دارم هر دو پسر هستن
اسماشونم :ماهان/ماهور هستش
ماهورا
ماهور کاملا اسم پسرانه میباشد، ماهورا دخترانه است، بنده توثبت احوال کارمیکنم تاحالا خیلی ها مراجعه کردن اسم دخترشون ماهور گذاشتن درخواست تغیرنام دادن،ماهم همکاری میکنیم باهاشون چون ماهور برازنده پسرهاست باتشکرازهمه خواننده گان
ماهان
اسم ماهور کاملا دخترانه است .اسم دختر منم ماهور .
امین کرد
اگه ماه هور باشد که به معنی ماه و خورشید است و پسرو دختر ندارد
اما ما در فارسی باستان پسوند ماده بودن و تانیث است ما هور (خور یا خورشید) به معنی (خورشید دختر) یا( دختری که زیباییش به خورشید میماند )
shiva_sisi‌
پستی و بلندی، کوه پایه، تپه، تپه زار،عاشق این اسمم
ماهور
اسم من ماهور هستش ومادرم استاد ادبیات فارسیه ماهور اسم دختره و تمام کسانی که این اسم رو اسم پسرانه میدانند اشتباه میکنند ماهور رو ماه ور نمیخوانند لطفا اطلاعات درست رو به مردم نشان بدین
ماهور
سلام اسم دختر من ماهور خیلی هم این اسمو دوست دارم ولی اطرافیان منو پشیمانکردن رفتم ثبت احوال ولی عوض نکردن خانم ماهورا میشه منو راهنمایی کنین که چیکار کنم
فریده
اسم کاملادخترانه ولی نمیدونم چرا بعضیا اسرار دارن بگن اسم پسر هستش
سمیه
ماهور نامی زیبا و کاملا دخترانه است نمیدونم چرا بعضی ها اصرار به این دارن که میگن نام پسرانه است دختر خودم که آبان بدنیا میاد اسمش و گذاشتیم ماهور😘
همایون
به هر حال ماهور را نامی لطیف یافتم.
با اشراف به ادبیات فارسی ماهور نامی برازنده دختران است ...
مهسا
ای بابا من این اسمو برای دخترا شنیده بودم و خیلی هم دوسش داشتم طوری ک گفتم بچه دار بشم اسم دخترمو ماهور بذارم ،تا گذشت و باردار شدم حالا این اسم یادم رفته بود !!!بعد کلی گشت و سرچ یادم اومد؛ حالا می بینم این اسم چقد سره دخترونه پسرونه بودنش درگیری سرشه
ماهور
نمیدنم این اسم پسرونه هست یا نیست اما اسم من ماهوره دختر هم هستم حالادیگه خودتون بگین اسم دختره یا پسر
سی سی
ماهور اسم پسرانه است
ماهور
راستش من پسر هستم و اسم خود من هم ماهور است و ۲۸ سال سن دارم و چند وقتی هست که درباره ی اسمم تحقیق می کنم تا این که با سایت شما آشنا شدم و ابهامم برطرف شد
ماهور ضمه دار اسمی پسرانه یعنی تپه های پیوسته و نام یکی از دستگاه های آواز ولی ماهور فتحه دار اسمی دخترانه یعنی زیبارو و خوشچهره
حتی نام ماهورا هم پس از تغییر اسم این فیلم درست شده است و بخاطر این که بازیگر آن زن بوده است اسم فیلم را از ماهور به ماهورا تغییر دادن هر چند میتونستن ماهور فتحه دار بذارن ولی چون بهاره کیان افشار عروس هور در روستایی مرزی بود خواستن ماهورا بذارن تا همخوانی بیشتری پیدا کنه
خواهش می کنم مثل بقیه دوستان که با دلیل و سند حرف زدن حرف بزنید ممنون از همه ی ماهورهای با ضمه و با فتحه
سپاس فراوان از سایت آبادیس بابت دیکشنری خوبش
بهار
ماهور دخترونه ست و من اسم دخترمو میخوام بزارم‌ماهور ...اصلا برای پسر قشنگ‌نیست چون اسم ظریفیه
نرگس بانو
دوستان هموطن، اسامی پارسی، هیچ علامتی برای دختر یا پسرونه بودن نداشته اند و کاملا سلیقه ای انتخاب شدن و بعد به مرور روی یک جنسیت بیشتر نشسته اند و بقیه هم تکرار کرده اند. مثلا اسم دلارام در ایران دخترانه است ولی در افغانستان اسم پسرانه است. در همین کشور خودمان بعضیا روی فرزند پسر شون که کودک امروزی هم هستند اسامی فرنوش، یا صبا و یا جانان گذاشته اند. حتما خیلی تعجب کردین. اسم ماهور هم از آن اسامی مشترک هست که هنوز هم روی دختر میذارن و هم روی پسر. ثبت احوال و فلان کارگردان یا خواننده هم طبق سلیقه خودشان گذاشته اند. شاید بهتره نظرسنجی بشه که این اسم بشتر به دختران میاد یا پسران. چون اسم مشترکین دو جنس اصلا ایده آل نیست و بچه هارو در بزرگسالی ممکنه ناراحت کنه
در آخر میگم که نظر شخصی من_کاملا شخصی البته_اینه که این اسم هرجور تلفظ بشه، بازهم بیشتر روی جنس دختر مینشیند تا پسر. البته این نطر شخصیه و ممکنه تعدادی موافق و یا مخالف نطر من باشند.
Mostafa
به نظر بنده ماهور اسم دخترانه س و برازنده دخترا.
با تشکر از آبادیس ک ماهور رو به درستی اسم دخترانه معرفی کردن.
اميد
ماهور(Mahoor) يك اسم كاملا پسرانه و اصيل ايراني است و ماهوَر(Mahvar) اسم گٌل و يك اسم دخترانه است ، اگر دختر داريد بايد اسم ماهوَر رو براي دخترتون انتخاب كنيد و اگر پسر داريد اسم ماهور.
ماهور شیخی
سلام ماهور هم اسم پسره هم دختر من خودم دخترم اسمم ماهوره اسم پدرمم ماهور بودکه بعد از فوتش اسمشو گذاشتن رو من
علیرضا
خانم ماهور شیخی خداوند پدرتونو رحمت کنه و روحشون شاد باشه و نامشون جاویدان
ماهور در سایت ثبت احوال در ردیف اسامی پسرانه اومده بمعنای تپه های بهم پیوسته و ماهورا یا ماه وَر که یک نوع گل هست دخترانه میباشد
اسم دختر برادرم را خواستیم بزاریم ماهور که ثبت احوال پونک بدلیل اینکه اسم پسرونست قبول نکرد و اسمشو گذاشتیم ماهورا..
سحر
دوستان چرا اینقدر بحث میکنین؟!به قول بعضی از دوستان هم میتونید رو دختراتون این اسم رو بزارید هم رو پسراتون،مثل نسیم،مثل کیانوش،مثل نصرت،مثل خیلی اسامی دیگه که هم روی دختر میزارن هم روی پسر ،اگر بنا باشه بحث کنید روی اسم نسیم و کیانوش بحث کنید که کاملا دخترانست و من بارها روی پسرا شنیدم .ولی به نظر من بیش‌تر به خاطر وجود کلمه ماه در اسم ماهور بیش‌تر مناسب هست برای دختر ،و اینکه اسم یک دستگاه موسیقی هم هست که طرب انگیز و نشاط آور می‌باشد(طبق نوشته ای در لغت نامه دهخدا) .به دلیل وجود همه این دلایل برادر م هم اسم دخترگلش رو ماهور گذاشتن.امیدوارم که همه دختر و ‌پسرای گلمون که اسمشون ماهور هست روزگار به کامشون و دنیا بر وقف مرادشون باشه🙏🏻
ماهور
این اسم کاملا دخترانه است. ماه هور
به معنای ماه و خورشید
اسم دخترم رو هم ماهور گذاشتم
نرگس
همونجور که بعضی از دوستان اشاره کردن . بعضیا ها با اطلاع غلط اسم دختران گلشون رو ماهور گذاشتند . این اسم کاملا پسرانست و برای دختر یک مقدار سنگینه
ماهور

ماهور اسم برای دختر وپسر است

ماهور
ماهور اسم دختر و پسر است.ششص۱ص
نگار
ماه ور ترکیب ماه ور دخترانه ست
ماهور یک اسم ساده پسرانست
سلام
در زبان ما (تورکی آزربایجان) �ماغار� تلفظ میشه
�ماغار� به تپه ها و بلندی هایی گفته میشه که عبور از اونها سخته و دارای پوشش گیاهی(درختچه و بوته) و محل زندگی حیوانات وحشی مانند خرس هست
فاطمه
سلام. لطفا نظراتوخودتون رو به دیگران تحمیل نکنید. هرکی هرچی میخواد بزاره به کسی چه یه پدر و مادر نه ماه با تمام سختی ها سر میکنن تا دیگران نظر به اسم بچه شون بده سخته واقعا اقای الوند اسم دخترش ماهور و اقای عقیلی اسم پسرشو گذاشت ماهور خب دوست داشتن نه به من مربوطه نه به شما. ثبت احوالم اگه ثبت احوال هست باید اسم دختر پسرها رو تفکیک کنه تا به اشتباه کسی اسم پسر رو دختر یا برعکس نزاره. به قول دوستمون اسم زن رو گذاشتن شهروز و افلاطون بنظرتون مشکلی نداره؟ خب گذاشتن حالا داره یا نداره رو با خودشون هست. من دوست داشتم چه پسر یا چه دختر بشه بچه ام اسمش رو بزارم ماهور ولی شوهرم میگه ماهور لطیفه بیشتر برای دختر هست پسرمونم میزاریم ماهان هر دو ایرانی خیلی هم زیبا.... کاری هم به کردهای عزیزم نداریم به هر حال زبان اونها با ما فرق داره شاید برای اونا معنی دیگه داشته باشه...
اینجا هم نیاید قسم بخورید اسم پسرونه هست یا دخترونه .... هر دو هست یکم لطیف برای دخترها بیشتر میخوره.
نیما
چرا بدون تحقیق حرفی میزنید که بعدا توش بمونید ؟
ماهور در وب سایت ثبت احوال بعنوان نام پسرانه ثبت شده است و ماه ور ( ماهَور ) که به اشتباه عده ای کم سواد آن را ماهور میخوانند دخترانه است.
پس از خودتون دلیل و منطق بی خود که دستگاه موسقی مونث است و ... در نیارید.
نیوشا
شما هروقت به جای" مهتاب خانم" گفتید" آقا ماهه" و به جای "خورشید خانم" گفتید "آقای خورشید" میتونید ماهور رو هم اسمی پسرونه به حساب بیارید.
ماه و هور (خورشید) در ادبیات فارسی هر دو نمادهایی مونث هستند. جالب اینکه دستگاه ماهور در موسیقی ایرانی هم ترکیب همین ماه و هور بوده.
اینکه اسم یک شخصیت در یک سریال بیگانه ماهور بوده توجیه مناسبی نیست که اسم پسر دلبندمون رو ماهور بذاریم.
شاید دوستان ثبت احوال هم سریال زیاد نگاه میکنند!!!!
ماهور
ماهورا اسم دختره خنگا
زهرا
ماهور خیلی اسم ظریفیه و صددرصد دخترانه اس،مثله ماهک و مهتاب و فریماه.به نظر من اسم هایی که ماه دارن حتما دخترانه اند.
بهار
نام ماهور مثل نامهای صفا،نصرت،رها...هم اسم پسر و هم بعنوان اسم دختر هست.یعنی اسمی مشترک بین دختر و پسر هست.
حمید
ماهور با ضمه اسم پسرونه و (ماه ور )یا (ماهورا) اسم دختونه هستش .خلاصه داستان این بود.
محمد فرهادی
نام پسرم ماهور هست...الان پنج ماهه که دور هست ازم دلم خیلی تنگ شده براش خیلللللی
ابولفضل
ماهور مثل تیام مشترکه ولی جفتشم به دختر بیشتر میاد.ولی ماهور تو ثبت احوال پسر ثبت شده و تیام دختر
مشترک
ثبت احوال مشکل همه اسامی مشترک رو حل کرده,و ماهور رو جزو اسامی پسرانه گذاشته,الان اگه کسی بخواد واسه دختر بذاره تحت هیچ شرایطی ثبت احوال نمی پذیره ,میتونید از ثبت احوال محل سکونتتون جویا بشید و یا در سایت رسمی ثبت احوال جستجو کنید,فقط از بین اسامی خود سایت میتونید اسم انتخاب کنید.
ماهورپسری
ریشه اسم ماهور در کردی کاملا پسرانه به معنی تابناک هست .در زمان گذشته ماهورا اسم دخترانه بوده و ماهور اسم پسرانه .دوستانی که میگند ماهور اسم دخترانه است باید بدونید که ماهور با فتحه اسمی دخترانه است یعنیmahvar.و ماهورmahur اسمی کاملا پسرانه .ثبت احوال هم این اسم را پسرانه ثبت کرده .
سلما
سلام ماهور اسم دخترانه بوده ودرسالهای اخیر بعضی برای پسرها استفاده کردن ولی به نظر اکثر مردم دخترانه است همینطور که ماه با هر اسمی ترکیب شود نامی دخترانه است واز قدیم به همین صورت بوده مثل ماه منیر ،ماه سلطان ،ماه گل، ماهور ،ماه سمن ،مه جبین ،مهسا ،مهلا ....ولی متاسفانه مردم کشور نا به تقلید از سریال های ماهواره ای اسم اصیل ایرانی که دخترانه بوده را برای پسرا استفاده کردن
ماهور
ماهور اسم یک گل است و دستگاه موسیقی و تپه همچنین ماه هور =خورشید است که هیچ کدام از این معنی ها نمی تواند برای پسر باشد
شکوفه
من تعجب ميکنم آخه اين اسم به اين لطيفى و دخترونه اى چجوربعضى ها اسم پسرشون رو ماهور گذاشتن!
فرشته
اسم دخترم ماهور.به نظرم کاملادخترانس اصلا به پسرنمیخوره ماهوراسم یه گل.ازاسمای اصیل ایرانی ودخترانه.
ماهور سزار
سلام؛ اسم من ماهور سزاره، پسرم هستم، در کل پیامبر سفارش کردن که نام نیک بر فرزندان خو بگذارید؛ با تشکر از سایت خوبتون ....
نیک منش
در جواب کسانی که می گویند ماهور اسم یه گل هست و نامی دخترانه است: خوبه آقای صحرا و بقیه دوستان هم گفتند اسم یه گل هست ولی این گل ماهوَر(نامی دخترانه) خوانده می شود نه ماهور (نامی پسرانه)

حالا هی ما بگیم نره،شما هی بگین بدوش...
مهدي
اين همه بحث در مورد دختر يا پسرونه بودنش به نظر من بستگي به پدر مادرش دارن من خودم دوست داشتم اسم دخترم ماهور گذاشتم به ثبت احوال غيره هم ارتباط نداره
مهدوی
من این نام زیباروبرای دخترم انتخاب کردم ومحض اطلاع کسانی که صددرصدمیگن پسرونس وثبت احوال ثبت نمیکنه من رفتم پرسیدم وهمین الان سرچ کردم توسایت ثبت احوال هیچ مشکلی نداشت ونام دخترانه بود
محمدرضویان
با احترام به نظر دوستان ماهور برا اسم پسر سنگین تر تا دختر همون ماهوَر بیشتر به اسم دختر میخوره منم پسرم چند روز دیگه به دنیا میاد اسم ماهور و انتخاب کردم
..
ماهور اسم پسر هست وماه ور اسم دختر
nc
به نظر من اسمی که اینطوری بلاتکلیفه رو نباید رو بچه گذاشت. برای مثال یکی از اقوام اسم پسر شو ماهور گذاشت ویکی از آشنایان که بچه رو ندیده بود برای کادو لباس دخترانه آورده بود. میخوام بگم چنین اسمهایی برای بچه زمانی که بزرگ میشه تاثیر بدی خواهد داشت.
البته این اسم از نظر آوایی زیباست ولی معنی جالبی هم نداره بچه که بزرگ میشه ازش میپرسن معنی اسمت چیه میگه تپه یا یه دستگاه موسیقی ..

علیرضا
ماهور اسم پسرانه ست و ماه ور (ماهوًر) اسم دخترانه ، حالا یکی خودش بی سواده و یا اقوام سطح سوادش پائینه مشکل خودشه .مدیریت سایت هم باید اسم ماهور رو از ماه ور تفکیک کنه تا بین علما اختلاف نیفته
ماهور
سلام ماهور هستم ( نه ماه وَر بلكه ماهووور )
يك خانم ٣٨ ساله..
اين بحث دختر يا پسر بودن اسم از نظر من بي معنيه چون اسم فارسي كه مثل عربي مذكر و مونث نداره..
البته بايد بگم اگه خوووب دقت كنين قدمت نامگذاري اسم ماهور، نه ماه وَر، روى دخترها بسيار بيشتر از پسرهاست سندش خود من كه دارم به ٤٠ سالگي نزديك ميشم و يا دختر احمدرضا احمدي اديب و شاعر معاصر كه هم سن و سال من هستن و لازم به ذكر نيست كه يك شاعر با سطح دانش احمدرضا احمدي مسلما با وسواس بسيار بيشتر از من و شما نام يگانه فرزند، دخترشون، رو انتخاب كردن..
اكثر پسرهايي كه نام ماهور دارن از ١٠ سال بيشتر سني ندارند و اين به خاطر اينه كه جامعه معمولا تحت تاثير سلبريتيها (پسر سالار عقيلي كه خيليها بهش استناد ميشه ) ويا سريالها ( سريال تركي كارادايي كه اتفاقا تلفظ درست شخصيت مرد سريال به زبان تركي "مِهير" هست و در دوبله فارسي براى راحتي ماهور گفته شده)، نامگذاري ميكنند، مثلا نام "ماهورا " اصلا تا ٣-٤ سال پيش وجود نداشت يا بهتره بگم كمياب بود اما بعد اكران فيلمي با همين نام بر سر زبونها افتاد و بعد اين فيلم همه شروع به استدلال كردند كه ماهورا دخترونه ست و ماهور پسرونه..
براى بيشتر مردم پسرونه و دخترونه بودن اسم به اين بر ميگرده كه اولين بار نامي رو براى دختر شنيده باشند يا پسر ..كه اين ديدگاه از نظر كاملا قديمي شده..
اما از همه اينها بگذريم مهم اينه كه صاحب نام و پدر و مادر از نامي كه ميگذارن، آواي صدا كردنش و معانيش حس خوبي داشته باشند، اينكه در مورد اسم فارسي بخواهيم تاكيد كنيم كه فقط پسرونه ست و يا فقط دخترونه از ديد من بحث بيهوده ايه..
من كه در اين نزديك به ٤٠ سالي كه از خدا عمر گرفتم هميشه سپاسگزار مادرم هستم كه اين نام رو براى من برگزيدند..
لیلا
ماهور به معنی خوش چهره و زیبا رو میباشد
سهیل رضائی
سلام ماهور درثبت احوال پسرانه ثبت شده،ماه وردخترانه،،سالار عقیلی یک هنرمند ملی وهمسرش نوازنده جهانیه که اسم پسرشون رو ماهور گذاشته‌اند، به دلیل زیبائی که داره برادختراهم انتخاب می‌کنند ولی دراصل پسرانه است ،،،اسم برادرعزیزم ماهور هستش امروز بیست روزه بدنیا اومده
مهدی
ماهور نامی است پسرانه و ریشه کوردی دارد. در زبان کوردی به معنای تابناک می باشد.
کژال
ماهور پسرونه اختراع سالار عقیلی ماهور دخترونه بوده و هست
معصومه
ماهور اسمی ترکی ودخترانه است . خوانواده ما و اطرافیانمان عاشق این اسم هستن خود من هم همین طور و میخوام اسممو عوض کتم بذارم ماهور
گراوند
همه حرف های شماها درسته. ولی هور درزبان لکی یعنی خورشید.
اهورا
خطاب به آقای علیرضا:آقای محترم نام فرزندهای دختر احمدرضا احمدی و سیروس الوند ماهور هست.فکر نمی کنم سطح سواد شما از یک شاعر شعر پارسی یا یک کارگردان سینما بیشتر باشه!!!کاش از این به بعد بیشتر توی نظر دادن دقت کنی آقای باسواد!!!
محمد محمدی
خیلی جای تاسف داره که اینقد متعصبانه نظر میدید
ماهور اسم دختره اونی که پسر رو میزاره ماهور یه بی سلیقس
ماهور جوزاي
ماهور جوزای دختر کمانچه نواز لر است که برای ما لر ها افتخار است
ماهور جان عزیزم انشالله موفق باشی
مامان ماهور
سلام ماهور پسرانه وماهورا دخترانه است مثل حمید وحمیده .سعیدو سعیده لطفا ابهت اسم پسرونه رو خراب نکنین
سارا
در پاسخ به مامان ماهور ،
با احترام بايد خدمتتون عرض كنم به عنوان يك كارشناس زبان فارسي اون ه كه آخر اسامي عربي كه نام برديد اومده براى مونث كردن در زبان عربي به كار مي ره ، چون در عربي كلمات مذكر و مونث هستند. اما در فارسي چنين چيزى وجود نداره و الفي كه در انتهاى اسامي بكار ميره مثل باران كه به بارانا تبديل شده ، برف به برفا، ماهور به ماهورا ، كاملا فاقد معني و ساختگي است.
در كل ماهور جنسيت نداره اما چون اولين بار روى خانمها شنيدم براى من اسمي دخترانه جا افتاده البته چند سالي هست كه براى پسر بچه ها هم بكار ميره كه بنظرم قدمت چنداني نداره..
anita
تو ترکیه که اسمی پسرانه هست تو ایران شاید دو اسمه باشه
اهورا
خانم آنیتا شما چه کسی رو به نام ماهور در ترکیه میشناسید؟!
احسان
با سلام به نظر من ماهور از ریشه ماه گرفته شده و تشابهات اسمی با کلمه ماه اکثرا برای مونث و خانمها بکار برده میشه همانند ماهنوش مهنوش. و...ماهور یا ماه ور بیشتر در ادبیات کهن برای خانمها بکار برده اند حال اگر پدر و مادری نام فرزند پسرش را برای زیبایی نام ماهور انتخاب کردند دلیلی بر مذکر شدن نام مذکور نیست .و استناد دیگر اینکه در ادبیات موسیقی دختران از نامهای لطیف استفاده میکردند و میکنند .حالا جناب عقیلی با ظرافت طبع نام پسرشان را ماهور گذاشتند دلیلی بر درستی کار ایشان نیست با تشکر
گندمی
به نظر من بعضی از اسامی را نمی توان منحصر به دختر یا پسر بودن دانست و بر اساس ویژگی های جغرافیایی،اجتماعی، قومی و... مرسوم می شود و اینکه بگوییم این اسم صرفا مونث یا مذکر است چون از لحاظ ریشه ای معانی مختلفی برآن مترتب است درست نیست، پس این اسم میتواند مشترک بین دختر و پسر باشد
ماهور محمدی
ماهور یکی از دستگاه های موسیقی است و به معنای گل،خورشیدوماه،تپه و...
بکارمی رود.
من خودم هم پسر هستم اما می تونیم به عنوان اسم دختر هم استفاده میشود
شهرام
بیشتر به پسرمیاد نه دختر
ارشک
جالبه هرکسی برای دخترش این اسم رو گذاشته میگه دخترونس و هرکسی برای پسر گذاشته میگه پسرونه
بگذریم ولی کلا اسم قشنگی وبیشتر برای دختران من شنیدم
ماهور خانوم قطعا زیباتره تا آقا ماهور😥
هادی
به نظر من اسم دخترانه هست ولی اگه اسم پسر هم بذارن عالیه و ایرادی نیست
نیما
اینقدر بحث و جدال سر این اسم چرا ؟؟ در هر کشوری مرجعی برای حل اختلاف هست که برای این موضوع هم سازمان ثبت احوال کشور است
بر این اساس:
============
ماهوَر :: نامی فارسی دخترانه است به تفسیر: (ماه وَر (پسوند دارندگي))، 1- داراي ويژگي و صفت ماه؛ 2- (به مجاز) زيبارو.

ماهور: نام پسرانه است و به معنی: 1- (در علوم زمین) هریک از برآمدگی های دامنه ی کوه یا برآمدگی هایی که در دشت پدید می آید؛ 2- (در موسیقی ایرانی) یکی از هفت دستگاه؛ 3- (در قدیم) (در موسيقي ايراني) از شعبه های بیست و چهارگانه ی موسیقی ایرانی.
============

تمام شد رفت. دیگه اینقدر بحث نکنید.

اینکه یه عده دوست داشتند ماهور برای دخترشان انتخاب کنند هیچ ایرادی نداره ! خیلی هم زیباست
ولی لطفا دیگه تعصب بیجا خرج نکنید که ثابت کنید اسم دخترانه است !

ماهورهاتون سالم باشند

نیما از اصفهان


اهورا
جناب آقای نیما از اصفهان!داداشم!ماهور و ماهوَر هر دو به عنوان اسم دختر ثبت شدن
فکر کنم چند ساله که ثبت احوال بعضی شهرها برای پسر هم اجازه میده ماهور رو.
خودم آشنا دارم تو تبریز که با ماهور برای پسر باهاشون مخالفت شد با اینکه همونجا زدن تو سایت ثبت احوال و نشونشون دادن.شخصی که ثبت رو انجام میداده هم گفته سایت خیلی نقص ها داره و نباید به سایت اعتماد میکردین
ماهِر نام پسرانه است.نام کنان ایمیرزالی اوغلو توی کارادایی هم ماهر بود که با لهجه خودشون میگفتن ماهیر. اون دوستم هم گذاشت ماهر اسم پسرشونو.
ماه هور
در پاسخ به شخصی که دلیل تغییر نام فیلم "ماهورا" رو این می‌دونن که کارکتر ماهور در اون فیلم خانم بوده،باید بگم که آقای محترم وقتی خودتون از دیگران می‌خواین با دلیل و مدرک حرف بزنن،چرا خودتون هر چرندی رو می‌بافین تا حرف‌تون رو به کرسی بنشونین؟!خانم بهاره کیان افشار توی این فیلم در نقش ماهور هستن.به همین دلیل نام این فیلم هم ابتدا ماهور بوده.آقای علیرضا جلالی تهیه کننده این فیلم اعلام کردن به دلیل مشابهت نام فیلم‌شون با یک فیلم دیگه(که اتفاقا در اون فیلم هم کارکتر ماهور خانم هست)،نام فیلمشون رو به ماهورا تغییر دادن.
آقای بی سواد یا کم سواد!ما در دستور زبان فارسی الف تانیث نداریم،الف تانیث فقط می‌تونه به نامی اضافه بشه که ریشه عربی داره و دخترونه اش رو بسازه،مثل مبین،متین یا ملک که پسرونه ان و دخترونه اشون میشه مبینا،متینا و ملکا.اما ماهور نام پارسیه،الف تانیث کجاش بود؟😳اون الف ممکنه الف ندا یا الف نسبت باشه،مثل باران و بارانا،بهار و بهارا،مهدیس و مهدیسا و … .
نیکان
عزیزان چرا به سایت ثبت احوال اتکا میکنید؟برای مثال تو سایت تیام در ردیف اسامی دخترانه اومده ولی ما تو جامعه به عنوان اسم پسر میشناسیمش
منم خیلی از ماهور خوشم اومده بود خواستم اسم پسرمو بذارم ولی اجازه ندادن
دوستم اسم دخترشو گذاشت هیما بین اسمهای تو سایت نیومده اما اجازه دادن:/
آرتینا
ماهورا دخترانه است . ماهور پسرانه است .
کارمند ثبت احوال
چندتا نکته رو باید خدمت خانم ماه هور عرض کنم:
یک: این اسم ماهور هست نه ماه هور
معنی ماه هور یعنی ماه خورشید یا خورشید ماه
در حالیکه ماهور یعنی قطعه ای در موسیقی ایرونی
اگه بخواهیم جدا کنیم میشه ماه اور نه ماه هور
شما یک ه ناقابل اضافه کردی!

دو: ماهور واژه ساده و نمی توان مثل ماه وَر از هم جدا کرد

سه: ماهور از اول که نام دستگاه موسیقی نبوده معنی آن یعنی تپه های به هم پیوسته درست به مانند همایون که یعنی فرخنده و مبارک که بعدا نام یکی از هفت دستگاه موسیقی شد
همچنین در ادبیات اسطوره ای ایران:
زامیاد: پسرانه، ایزد زمین و
آناهیتا: دخترانه، فرشته آب هاست

چهار: اسم گل ماه وَر هستش نه ماهور
که فرهنگستان برای نام فارسیهverbascum انتخاب کرده و دلیل آن هم این است که این گل به مانند ماه زیبا هست

آبادیس یکی از سایت های قابل اطمینان برای نام و معنی هست و خود ما هم همیشه از آن کمک می گیریم ولی خود ثبت احوال هم کار گروه نظارتی اسم دارد و پس از تایید اسم توسط ثبت احوال تازه به دست فرهنگستان زبان و ادب پارسی می رسد تا آن ها درباره اون اسم قضاوت کنند
که همشون سرشته ای از ادبیات و زبان شناسی دارند مانند:
ژاله آموزگار،نسرین پرویزی،محمد دبیرمقدم،احمد سمیعی گیلانی،محمدتقی راشد محصل،زهره زرشناس و...

پس طبق ثبت احوال تا :
ماهُور: پسرانه- تعداد ۳۶۹۳ نفر
ماهوَر: دخترانه- تعداد ۳۹۳۰ نفر
امیدوارم تونسته باشم کمکی کرده باشم،یاحق

زنده یاد حسین پناهی:
جالب است
ثبت احوال همه چیز را
در شناسنامه ام نوشته
به جز احوالم!
ماه هور
پاسخ به کارمند ثبت احوال
آقای محترم درسته که امروزه ماهور به دلیل قدمتش واژه‌ی ساده در نظر گرفته می‌شه اما فلسفه پیدایشش پیوند دو واژه ماه و هور هست،درست مثل همایون که امروزه واژه‌ای ساده در نظر گرفته می‌شه اما در گذاشته از واژه همای پسوند �گون�به وجود اومده،پس ما باید بگیم اینطور نیست چون حرف �گ� اون وسط سرش بی کلاه می‌مونه؟!در واقع همایون وندی هست(اسم وند)و ماهور مرکب(اسم اسم).چنین واژه‌هایی خیلی زیادن که امروزه ساده به حساب میان مثل تابستان(تاب ستان)،دستگاه(دست گاه)و …
*بهترین زمان برای شنیدن ماهور درست زمانی است که شب و روز به هم می‌پیوندند*
دوم در مورد گل،شما می‌تونین یه سرچ ساده کنین و مستند ها و ویدئوهای مربوط بهش رو ببینین چی میگن بهش؟ماهور یا ماهوَر؟!اگر همچنان اصرار دارین فرهنگستان نام ماهوَر رو براش انتخاب کرده بی‌زحمت با سند و مدرک اثبات کنین چون من عادت ندارم حرفی رو بدون مدرک بپذیرم
در نهایت من گفتم ما�زمین�رو به مادر تشبیه می‌کنیم نه�ایزد زمین� رو!!!چون در دامنش رشد می‌کنیم و به کمال می‌رسیم‌.من این تشبیه رو خیلی جاها دیدم
ماه هور
خدمت طرفداران سریال ترکی کارادایی هم عرض کنم که نام اون کارکتر مرد ماهِر کارا هست و ترک‌ها ماهیر تلفظ می‌کنن مثل کارکتر صالح توی همین سریال که بهش می‌گفتن صالیح.متأسفانه دوبلورها اشتباها می‌گفتن ماهور!می‌تونین یک قسمت از سریال رو به زبان ترکی ببینین تا براتون روشن شه.
ماهر ریشه عربی داره و به معنای زیرک هست
و اینکه بخش �ماه� در ماهر به معنای قمر زمین نیست
ماه هور
نام ماهور برازنده دختران است به چهار دلیل:
اول اینکه این نام از پیوند دو واژه ماه و هور به وجود اومده مجازا به معنای مانند ماه تابان و مانند خورشید زندگی‌بخش و هر دوی این واژه‌ها نماد مونث هستن
دوم اینکه نام یکی از دستگاه‌های هفت‌گانه‌ی موسیقی سنتی ایرانیه و همونطور که می‌دونید دستگاه موسیقی مجموعه‌ای از نغمه هاست،نغمه و اسم‌های مترادفش مثل ترانه،آوا،آهنک،ملودی،نوا و ... نام‌های دخترانه هستن پس ماهور هم به جنسیت دخترانه گرایش داره
سوم اینکه به معنای تپه‌های به هم پیوسته است و ما زمین رو به مادر و گهواره تشبیه می‌کنیم پس هر چیزی که به زمین مربوط می‌شه جنسیت زنانه داره
چهارم اینکه نام نوعی گل هست و نام گل‌ها رو روی آقایون نمی‌ذارن
کارمند ثبت احوال مرکزی تهران
این تفسیر از ماهور را در جایی نخواندم شما از کدوم منبع برداشتین؟
ولی تفسیری که از واژه همایون داشتین رو قبول دارم:
هُمای(هُما):واژه پهلوی- پرنده خوش اقبال و فرخنده
در اساطیر هندو ایرانی به بلند پروازترین پرنده همای گویند
و پسوند همانندی فارسی گون به مانند: گُلگون،گندم گون،نیلگون

به نظر من ماهور در قدیم:
از ترکیب ماه(صفت) و پسوند نسبت(اور) ساخته شده
تا به دستگاه موسیقی ماهور رسیده است
مانند: گنجور،کُرور،دستور،رنجور،کیفور،
مُزدور،شَرور،نَمور،مُرور،تنور،"سُرُور" و...
که جناب مجتبی عیوض صحرا به خوبی توضیح دادن

در ضمن شما گفتین بهترین زمان برای شنیدن ماهور زمانی است که شب و روز به هم بپیوندند(یعنی غروب)
مگر میخواهیم عکاسی کنیم که
زمان طلایی( golden time )داشته باشد!
میخواهیم بنوازیم پس به آرامشِ مکان و تجهیزات مناسب نیاز است

با یک جستجو ساده در اینترنت می توان معادل این گل را پیدا کرد یا به سامانه ی جستجو فرهنگستان رجوع کرد
persianacademy.ir سامانه قدیم
apll.ir سامانه جدید

در مورد تشبیه کردن زمین به مادر هم من پوزش میخوام
حالا فهمیدم
درست به مانند اضافه استعاری(استعاره مکنیه): دامن(مَهد) زمین

ما هم در ثبت احوال زیاد سخت نمی گیریم و اجازه می دهیم ماهور برای پسران و دختران عزیزمان ثبت گردد
که بیشتر وقت ها هم در شناسنامه حرکت گذاری نمی کنیم

هر چقدر هم ما با هم گفتگو کنیم به جایی نمی رسیم زیرا هر کدام دیدی ناسازگار نسبت به قضیه داریم
شما هم اگر فکر می کنید این نام برای دختران هست
می توانید به فرهنگستان بروید یا از طریق سامانه هایی که عرض کردم درخواست بررسی نام را دهید یا با روابط عمومی فرهنگستان تماس بگیرید

کار ما هم قضاوت نیست،یکی از کارهای ما این هست که هر ایرانی نامی نیکو برای فرزندش برگزیند
اگر هم کم و کاستی ای می بینید،می توانیم با کمک شما عزیزان،درمان یابیم و به پیشرفت برسیم!
سپاسگزارم و خدا پشت و پناهتان باشد

سهراب سپهری:
کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ
کار ما شاید این است
که در افسون گل سرخ شناور باشیم!
ماه هور
جناب آقای کارمند ثبت احوال
باید خدمت‌تون عرض کنم که همون کارشناس زبان و ادبیات فارسی که باهاشون این موضوع رو در میون گذاشتم و ایشون ساختار همایون رو برای من توضیح دادن ،ماهور هم همینطور تفسیر کردن
توی همایون ما از حرف گ! چشم پوشی می‌کنیم ولی توی ماهور که دو حرف ه پشت سر هم اومدن و در لفظ با هم ادغام می‌شن طبیعیه که فقط یکی از اون‌ها رو هم می‌نویسیم.
دوم اینکه اتفاقا من دیروز با فرهنگستان در تماس بودم و به من گفتند نام این گل با تلفظ mahoor ثبت شده.توی چند تا ویدئو هم دیدم که ماهور تلفظ میکنند.چرا شما اصرار دارید که نام این گل ماهوَر هست؟!!!
طبق حرف خودتون وقتی وَر پسوند دارندگی هست و ماهوَر دخترانه، و اور هم پسوند دارندگی هست،پس ماهُور هم دخترانه است.
کارمند ثبت احوال،رئیس ثبت احوال،عکاس،شاعر،نوازنده،کارشناس زبان و ادبیات فارسی...شما دقیقا کدومشین که در مورد همه اظهار نظر میکنین؟

الیدا
مهیدا و ماهور به هم میان. اسم پسرم ماهور و اسم دخترم میخوام بذارم مهیدا اما نمیدونم موردتاییدثبت احوال است یانه . لطفا اگه اطلاعی دارید وکسی درشناسنامه به اسم مهیدا هس بگید اگه نیست ومجاز نیست تا اسم مهرا رو انتخاب کنم اسم مهیدا رو خیلی دوست دارم.
علی اصغر آرزویی
مهم نیست عزیزان مهم فقط اون تلفظ و اسم بی نظیر هست.ماهور خودتون ببینید چقدر زیباست
ماهور
دوستان من یه دختر نوزده ساله ام،توی پاسپورتم که به تازگی دریافت کردم نامم Mahoor ثبت شده،پس تز ندین که ماهور پسرانه است و ماهوَر دخترانه،چون در این صورت نامم در پاسپورت باید Mahvar ثبت میشد که نشد
احسان
برادر مجتبی عیوض صحرا گل محمدی نوعی گل رز میباشد و گل داودی و جعفری هر دو از راسته میناسانان میباشند.دیگه به ما ربطی نداره تو محل شما این گلها را به این اسامی میشناسند.هیرو نیز ریشه کوردی دارد و دخترهای کورد این نام را دارند.ماهون هم یک درخت میباشد برادر.همچنین ماهون همان نام دخترانه ماهگون-به شکل ماه،به رنگ ماه میباشد که گ از آن حذف شده مثل همای-گون،همایون که یکی از دوستان شرح دادند
نتیجه گیری با شما
ملیکا
ماهور نامی پسرانست....اسم پسر استاد اسدالله ملک هم ماهور هست..و همچنین .استاد ماهور مهدی خانی...دکتر ماهور طباطبایی میتونین تو اینترنتسرچ کنید
حشمت فردوس
دِکی؟؟؟ گوز چه ربطی داره به شقیقه داداش گلم

بیبین منو! دِ بیبین منو...
انگاری بگن نومت احسانه ولی چون ننه ای به نام رز زاییدتت،نومت هم دخترونه هست
پس شوما دُخی هستی؟؟؟ ای مصبتو شکر!
نام هیرو هم یَنی پسر آتش که به انگلیسی هم رفته hero یَنی قهرمان(بالخص مردونش)
هیرو:هیر(آتش)-پسوند *و*(پسوندهمانند سازی و نسبت) مثل: یارو،دارو(دار یَنی درخت سلامتی)لبو(مثل لب،سرخ و آتیشیه) یا اصن چرا راه دوری بریم؟
اَد خود گوزو

👇 افتاد؟؟؟ 👇
خودت میبری و میدوزی... متخصص!!!
خود گویی و خود خندی...عجب مرد هنرمندی...
نیکی
ماهور صد در صد دخترونه است
اسم دختر استاد سیروس الوند و احمدرضا احمدی ماهوره
همچنین دختر کارن همایونفر،ایشون موسیقی دان و آهنگساز هستن و دید دقیقتری از منو شما دارن ازونجایی که ماهور اسم یه دستگاه موسیقیه،رو گل دخترشون گذاشتن،اسم پسرشون ماهان و یه دختر دیگه هم دارن به اسم ماهنوش
خانم دکتر ماهور قربانی
ماهور جوزایی نوازنده کمانچه
...
مهسان
نام ماهور نامی بسیار زیبا هست.اشاره ب بعضی از دوستان ک فقط ب خانم ماهور الوند تکیه میکنند ..خواستم بگم مردهایی ب اسم ماهور هستن ک سنشون بیشتر از خانم ماهور الوند هست.قابل توجه بعضی از دوستان ک فکر میکنن آقای عقیلی این نامو برای پسرشون گذاشتن ک این اسم پسرانه شده...ماهور هاتون سالمودرپناه خدا
احسان
داش حشمت خودت فهمیدی چی گفتی؟!
*و* پسوندیه که دو جا کاربرد داره؛ ۱-تصغیر ۲-فراوانی، دیپلمه هم که باشی اینو باید بدونی داش!
همانندسازی و نسبت خو؟
بعد نام هیرو به انگلیسی رفته شده hero ؟خوبه انگلیسی زبان اینجا نداریم وَیلا یه لیتر اسید میخورد
بگذریم از ملتی که سرانه مطالعه اش سه دقیقه در ساله بیش از این انتظاری هم نمیره
مهتاب
سازمان ثبت احوال ۲۰ نام دخترانه که در ۹ماهه سال ۹۷ در میان باقی اسامی بیشترین فراوانی را داشته‌اند اعلام کرده که شامل :

فاطمه، زهرا، حلما، زینب، یسنا، آوا، نازنین زهرا، باران، ریحانه، فاطمه زهرا، رها، مرسانا، آیلین، النا، مهرسا، بهار، رقیه، آیناز، محیا و مریم است.
هایا
سازمان ثبت احوال کشور پر طرفدار ترین اسامی نوزادان دختر درسال ۹۶ توسط خانواده ها را اعلام کرد و با بیان این کـه والدین نوزادان هم چون آمار هاي موجود سال قبل نام هاي امیر علی و فاطمه را بعنوان بهترین نام برای فرزندانشان انتخاب می کنند، ۱۰ اسم منتخب دخترانه از سوی والدین برای نوزادانشان درسال ۹۶ بـه این صورت اعلام شد:


فاطمه ، زهرا ، حلما ، یسنا ، زینب ، نازنین زهرا ،
رها ، آوا ، باران ، ریحانه ،
ماهورا
با سلام ماهور نامی پسرانه هست.دلیل نمیشه چون ماهور الوند وماهور جوزایی خانم هستند نام دخترانه باشه...تعداد ماهور پسر بیشتر و سنشون از این دو خانم بیشتر هم هست...
ترانه
دوستان طبق آمار اداره ثبت احوال تعداد پسر با نام ماهور کمتر از یک سوم دختران با همین نام است.میبینین که بین افراد جامعه بیشتر به عنوان نام دخترانه پذیرفته شده.کی گفته تعداد ماهور پسر بیشتره خانم محترم؟ اول به خودتون زحمت بدین برین اداره یه آمار درست و حسابی بگیرین بعد اینجا تز بدین!اینی که شما میگین تنها تراوشی از ذهن شخص شماست
ثانیاً اگه میخواین هی بگردین یه بنده خدا به این نام پیدا کنین که سنش از جنسیت مخالفش با همین نام بیشتر باشه که حرف خودتونو به دیگران بقبولونین،دارین وقتتونو هدر میدین چون من هم یه خانم مسنی به نام ماهور میشناختم که در هشتاد و دو سالگی،شش سال پیش فوت کردن پس نتیجه میگیریم دخترانه است دیگه!
حالا خوبه ماهور الوند و ماهور جوزایی رو همه میشناسن شما هم لطف کن یدونه از این آقایونی که میگین رو به ما معرفی کن
درآخر بگم خدمتتون،این که شما اسم پسرتو گذاشتی هم دلیل نمیشه بیاین اینجا با حرف های بی اساس بخواین نظر دیگرانو عوض کنین،التماس تفکر
یاسان
خیلی از اسمها در اصل پسرونه است ولی رو دخترها میذارن مثل مهرنوش - کیان - پویا - متین - مسیحا - کیهان - انوش - رها - انیس - عزیز - آرتا .
نیکو
یاسان جان خیلی از اسمها هم در اصل دخترونه است ولی گاهی رو پسرها هم میذارن؛ مثل ماهور، جانان، تیام، رستا، آنیل، بهار، نسیم، وستا و ...
رها هم در اصل دخترونه است😳اطلاعات اشتباه منتشر نکنید خواهشاً
مسیحا رو کی گذاشته رو دخترش ممکنه بدونم؟
منور
ماهور بهتر اسم دختر باشه چون از لحاظ نوشتار با ماهوَر یکیست.
بهار
ماهور یعنی دلبر
پریچهر
ماهور یک اسم دخترانه بسیار زیبا به معنای تابناک است
شیما
لطفا اطلاعاتتون رو به روز کنین ماهور (mahoor) به معنی نغمه های عاشقانه و نام یک ساز هستش که پسرونه ست و البته ماهوَر(mahvar) به معنی تابناک و دخترونه ست که متاسفانه بعضی ها در تلفظ اشتباه ماهوَر رو ماهور میخونن😥
یسنا
دارای نور
هلن
طرف هنوز فرق بین ساز و دستگاه رو تشخیص نمیده بعد ادعا داره اطلاعاتش به روزه...
شهرزاد
ماهور پسرونه اس ماهورا دخترونه
اسامی مورد علاقه ام برای اینده .
از بچگی تا به الان که ۲۲ سالمه خیلی پیش اومده که بهم گفتن شهرزاد مگه اسم پسر نیستتت!!!!!!؟؟؟؟
چرا اسم پسرونه اخه!!
کاش قبل از گفتن نظر کمی تأمل کنند .
شهرزاد اسم دختر
شهزاد اسم پسر
ماه ور
اسمم ماه ور خانم هستم الان چهل سالم همه اسممودوستدارن همه میگن چه اسم قشنگ وزیباداری
علی بابای ماهور خانم
شما یه لحظه به تلفظ و لطافت این اسم نگاه کنید...هم اسم گل هست و هم ماه داره .به نظرم اصلا مناسب اسم پسر نیست.
ماهور
ماهور از ماه و هور یعنی از ماه و خورشید تشکیل شده اسم گلی هم هست به تپه های پایه کوه هم میگن ولی تا معنی لغوی ماه و خورشید که اینقد روشن و واضح هست چه نیازی به تفسیر !!! دوست عزیز شما دوست داری اسم پسرت ماه و خورشید باشه به کسی ربطی نداره
مینادبیر ادبیات
دبیر ادبیات هستم اسم دختر قشنگم هم ماهور خانم
نو فرهنگ استاد دهخدا ماهور نامی دخترونه هست!!!!
آیت کولیوند
ماهورا اسمی دخترانه یا در زبان لکی "دتانه" می باشد.ریشه این کلمه در زبان لکی هست.ما هور-در زبان لکی به خورشید" هور "گفته میشود.که در هیچ زبان و گویش ایرانی خورشید به معنا" هور"بجز در زبان لکی نمی باشد
سامان میرزایی
در زبان لری هورشید(خورسید )

مانند
طایفه هداوند(خداوند )از نسل فردی به نام خدایی
***
اقوام ساکن ایران
ترک
لر (قوم لر کوچک*لک*-قوم لر بختیاری )
کرد
گیلک
مازنی
سیستانی
بلوچ
خراسانی

متین
ماهور اسمی کاملا دخترانه است هرچند که بخاطر زیبایی و سلیسی بیان و یا اطلاعات کم برای پسر ها نیز انتخاب شده است
وقتی در لغت نامه دهخدا اسم دختر مشخص شده دیگر چه جای بحثو کش مکش . سلامت باشین
کرونا بدور
سمیرا
ماهور اسم پسرانه هست حالا یه عده میخوام به دیگران زور بگن و توجیه کنن که دخترانه اس جای خود داره،ولی کاملا اسم پسرانه اس
جواد
طبق تحقیقات دقیقی ک انجام دادم ماهور کاملا و کاملا اسمی پسرانه است بی چون و چرا
mahoor
سلام اسم دخترم ماهورهست mahvarخیلی ناجوره به نظرم من هم واس دخترهم پسرمناسب میدونمش ولی جایی خوندم اول دخترونه بوده درده سال گذشته بادلایلی که اورده شده اسم پسرونه هم حساب میشه مثل..رهاتیام نصرت عذت مارشال مسیح نسیم خیلی اسمااینجوریه ایشالله سازمان ثبت احوال یک فکری بکنه میترسم دخترم بزرگ شه ناراحت شه
مهدی
ماهور
این اسم زیبا هم برای پسر مناسبه وهم برای دختر مثل خیلی از اسامی دیگه از جمله رها، عزت، نصرت، آروین،متین و...
من برای پسرم این اسم انتخاب کردم چون این اسمو دوست دارم
و دلیلی هم نداره برای قانع کردن دیگران اصرار داشته باشم که این اسم پسرانست چون اهمیتی ندارد مهم نظر خودمون هست.
عزیزان من لطفا از روی لج وغرور نظر ندید
اینقدر هم دخترونه پسرونه نکنید
این ما هستیم که انتخاب میکنیم وبا انتخابمون معنا می بخشیم.
الهیا نگهدار ماهور های ما( چه پسر، چه دختر )باش.
ماهور
ماهور
چه به معنی ورشید و ماه و چه به معنی گل در زبان فارسی دخترونه است
اما حالا ترک ها و کذدها اسمو روی پسران می ذارن

حرف جداییست
به هر حال من نام دحترم ماهور
با همین تلفظ
که هم ماه و هم خورشید زندگیه و مثل گل ماهور لطیفزو زیبا و آرامش بخشه و هم مثل نوای موسیقی دلنشین.


بیشتر ترجیح می دم که فکر کنم مثل خیلی از اسم ها روی هر دو جنس می ذارن و سلیقه ایه
و اصلا حاضر نیستم به خاطر نظر بقیه اسم دخترمو عوض کنم

بهتره ثبت احوال هم به جای اینکه به برداشتهای غیر ایرانی اهمیت بده. تصویر این گل زیبارو ببینه. و بدونه که در ایران. نام گل اغلب مخصوص دختران است
مجید مجیدی
با سلام
دخترانه یا پسرانه بودن اسم ماهور زیاد مهم نیست مهم زیبا وجذاب بودن اسم ماهور هستش که فرزندانتون در آینده بهش افتخار میکنند و شماها وظیفه انتخاب نام برا فرزندتون رو به درستی انجام دادید.
من برای دختر عزیز خودم اسم ماهور رو انتخاب کردم امیدوارم همه ی ماهرویان جهان سالم و سربلند باشند.
ماهور حسینی
برخی حضرات به اسرار با تو جه به اینکه نام دخترشون ماهور گذاشتن می فرمایند نامی است دخترانه ... اگر به معنای تپه وتل باشه اسمی مذکر است هر کی هر جور میخواهد اسم پسر یا دختر شو بزاره ماهور...ولی در کل اسمی کوردی و در فرهنگ های کوردی بعنوان اسم کوردی امده است
ملودی
ماهور یه اسمی هست مثل نیما
هم برای دختر هاست هم برای پسر ها
نمی دونم چرا بعضی ها با این حقیقت کنار نمیان
خاطره
ای کاش می دونستید در ابتدا ایرانیان اسامی رو جنسیتی نداشتن و چه خوب که ماهور ، افرا و چندین اسم دیگه اسم مشترک هستند ...ایا درخت افرا مرد و زن داره یا دستگاه موسیقی و ... اسم زیبایی هست انقدر جنسیتی نکنید....مثلا ارس به چه زیبایی چرا باید روی مردها فقط باشه...؟؟؟؟ در ضمن من روزنامه نگارام و همه جای دنیا اسم های مشترک و بدون جنسیت طرفداران زیادتری داره .چون برابری مرد و زن رو نشون می ده
فاطمه
ماهور اسمی دخترانه است وقتی میگن زیبا رو این صفت برای دختران به کار می‌رود دوست عزیز که گفتید سالار عقیلی اسم پسرش ماهور هست پس مام بگیم اسم دختر سیروس الوند ماهور الوند هست اینم یه دلیل ،خودتون گول نزنید حالا میخواهید اسم پسر بزارید اشکال نداره ولی لطفا زور نگید
ماهور
ماهور اسم کردی هستش نه ترکی در ثبت احوال هم نامی پسرانه ثبت شده است و( ماه ور )دخترانه
نمیدونم چرا بعضی ها اصرار دارند که این اسم رو برای دختر انتخاب کنند
BAHAR
چطور ما اسم ماهان داریم که هم اسم پسرونه ست و هم دخترونه
ماهور هم یه همچین چیزیه واقعا نمیدونم جای بحثش کجاست که میخواین بگین فقط اسم دخترونه ست یا پسرونه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اسم ماهور   • موسسه فرهنگی هنری ماهور   • ماهور به چه معناست   • دستگاه ماهور   • ماهور شجریان   • ساز ماهور   • گیاه ماهور   • سایت ماهور   • معنی ماهور   • مفهوم ماهور   • تعریف ماهور   • معرفی ماهور   • ماهور چیست   • ماهور یعنی چی   • ماهور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ماهور
کلمه : ماهور
اشتباه تایپی : lhi,v
آوا : mAhur
نقش : اسم
عکس ماهور : در گوگل

آیا معنی ماهور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )