برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1428 100 1

مانی

/mAni/

معنی اسم مانی

اسم: مانی
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: māni) مانی (در لغت) به معنی ' اندیشمند ' است، (در اعلام) بنیان گذار آئین مانوی، وی پسر ' فاتک ' بود و در ایام جوانی به آموختن علوم و حکمت و غور و مطالعه در ادیان زرتشتی و عیسوی و سایر دین های زمان خویش پرداخت و در 24 سالگی ادعای پیامبری کرد و آئین خود را آشکار ساخت - نام بنیانگذار آیین مانوی

معنی مانی در لغت نامه دهخدا

مانی. (ضمیر) مان. در قزوین لهجه ای است که ضمایر متکلم معالغیر و جمع مخاطب و جمع مغایب را به شکل مان -تان -شان می آورند ولی در ادبیات ظاهراً بسیار نادر و شاذ است و بیشتر در نثر فارسی این ضمیر را در متکلم معالغیر و دوم شخص جمع با یای مجهول ترکیب می کرده اند چون : کردمانی و کردتانی و این مخصوص بلعمی است و کشف المحجوب و اسرارالتوحید و تذکرةالاولیاء نیز آورده ولی در مقدمه ٔ شاهنامه و تاریخ سیستان و گردیزی و بیهقی نیست و در شعر بنظر نرسیده است... (از سبک شناسی ج 1 ص 348). در قدیم در ماضی شرطی و استمراری گاه اول شخص جمع (متکلم معالغیر) و دوم شخص جمع (جمع مخاطب ) را به یای مجهول می پیوستند؛ کردمانی (می کردیم ). کردتانی (می کردید). (فرهنگ فارسی معین ) : من که با کالیجارم تا به وقت اسفار سبقها بخواندیمی و در پی او نماز کردیمی و تا بیرون آمدمانی هزار سوار از مشاهیر و ارباب و اصحاب عرایض بر در سرای او گرد آمده بودی... (چهارمقاله ). اگر دست دیگر بیرون بودی نصیب وی بدادمانی. (تذکرةالاولیاء چ لیدن ص 229). کاشکی بیامدی و هر دینی که بخواستی ما موافقت او کردمانی. (تذکرةالاولیاء چ لیدن ص 269). کاشکی گوسفندی بودی تا بریان کردمانی. (تذکرةالاولیاء چ لیدن ص 324).

مانی. (ص ) به معنی نادر باشد که از ندرت است که بی همتا و بی مثل و یکه و تنها باشد. (برهان ). صاحب برهان گفته که به معنی نادر باشد یعنی بی همتا. (انجمن آرا)(آنندراج ). نادر و بی همتا و بی مثل. (ناظم الاطباء). فقه اللغه ٔ عامیانه. در پهلوی ، مانیک (از مان (خانه ) + یک [ نسبت پهلوی ]) یعنی منسوب به خانه ، مربوط به خانه. در اوستا، نمانیه . (حاشیه ٔ برهان چ معین ).

مانی. (اِخ ) نام نقاشی بوده مشهوردر زمان اردشیر و بعضی گویند در زمان بهرام شاه بودو بعد از عیسی علیه السلام ظاهر شد و دعوی پیغمبری کرد، و بهرام شاه بن هرمز شاه او را به قتل آورد. (برهان ). نام نقاشی است مشهور. ولادت او به بابل در دهی موسوم به مردینو و نام اصلی او «قورنیقوس بن قاتن » و شاگرد قادرون حکیم بوده. دین زردشت و حضرت مسیح را ترکیب نموده و تصرفی در هر دو کرده چون او ظهور کرد اتباع او بسیار شدند و او ادیان سابقه را در یکدیگر آمیخت و کتابی چند تألیف کرد مثل انگلیون و شاپو ...

معنی مانی به فارسی

مانی
بینانگذار آیین مانوی ( و. ماردین ۲۱۵ - مقت. ۲۷۶ م .) . وی پسر [ فاتک ] بود و در ایام جوانی به آموختن علوم و حکمت و غور و مطالعه در ادیان زرتشتی و عیسوی و سایر دینهای زمان خویش پرداخت و در ۲۴ سالگی ادعای پیامبری کرد و آیین خود را آشکار ساخت . یک چندی در بین النهرین به تبلیغ و ترویج دین خود پرداخت و آنگاه بوسیله فیروز برادر شاپور اول نخست با مانی به مهربانی رفتار کرده و او و پیروانش را در مذهب خود آزاد گذاشت . ولی بعد طرف بی میلی پادشاه قرار گرفت و از ایران تبعید گردید . مانی در ایام آوارگی کشورهای هند و تبت و چین را سیاحت کرد و پس از مرگ شاپور در سال ۲۷۲ م . به ایران بازگشت . هرمز جانشین شاپور و رودش را گرامی داشت و او اجازه یافت که تعالیم آیین خود را آزادانه منتشر سازد . مانی در این زمان بیشتر بین مسیحیان بین النهرین به نشر اصول و تعالیم مذهب خود پرداخت و در اندک مدتی پیروان بسیاری یافت . پس از هرمز دیری نپایید که بهرام اول مانی را دستگیر کرده و مقتول ساخت . مانی کتب بسیار نوشت که از آن جمله : [ شاپورگان ] به زبان پهلوی بوده است. وی برای اینکه اصول آیین خود را به مردم بیسواد نیز بیاموزد آنها را با تصاویر زیبا در کتابهای خود جلوه گر میساخت و بهمین سبب او را مانی نقاش هم گفته اند . از کتابهای دیگر او یکی هم : [ ارژنگ ] یا [ ارتنگ ] بوده است . با کشته شدن مانی پیروان او از بین نرفتنهد بلکه سالیان خیلی دراز در عالم پراکنده شده قرنها دوام نموده و پیشرفتهای ادبی صنعتی و فنی داشته اند . حتی پس از ظهور اسلام آیین مانوی اهمیت خود را از دست نداد و در آسیای مرکزی تا نواحی تبت انتشار داشته است . در اروپا هم آیین مانوی تا جنوب فرانسه نفوذ کرده بود بطوریکه در سال ۱۲٠۹ م . [ سیمون دو مون فر ] بنام دفاع از مسیحیت بر علیه [ آلبی ژن ] که متهم به تبعیت ازمانی بود بنای جنگ و جدال گذارد و [ سن اگوستین ] پیش از قبول مذهب مسیح چندین سال پیرو مانی بوده است . مذهب مانی آمیزشی از ادیان زرتشتی عیسوی بودایی و یونانی است . مانی میگوید عالم از دو عنصر روشنایی و تاریکی بوجود آمده و بهمین سبب اساس آن بر خوبی و بدی استوار است ولی در پایان دنیا روشنایی از تاریکی جدا خواهد شد و صلح ابدی همه جا را فرا - خواهد گرفت . وظیفه یک نفر مانوی آن بود که بکوش ...

معنی مانی در فرهنگ معین

مانی
[ فر. ] (اِ.) = مانیا: ۱ - دیوانگی ، جنون . ۲ - علاقة مفرط به چیزی یا عملی .

مانی در دانشنامه ویکی پدیا

مانی
مانی، (زاده ۱۴ آوریل ۲۱۶ م – درگذشته ۲ مارس ۲۷۴ م)، فیلسوف، شاعر، نویسنده، پزشک، نگارگر بنیانگذار و پیام آور آیین مانوی است. او از پدر و مادر ایرانی منسوب به بزرگان اشکانی در نزدیکی تیسفون که در بخشی از شاهنشاهی اشکانی بود، زاده شد. او آیینی را بنیان نهاد که دیرهنگامی در سرزمین هایی از چین تا اروپا پیروان فراوانی داشت. برادران شاپور یکم او را پشتیبانی کردند و شاپور به او اجازهٔ تبلیغ دینش را داد. اما گرفتار خشم موبدان زردشتی دربار ساسانی شد و سرانجام در زمان بهرام یکم زندانی گشت و درگذشت. مانی خود را مانند زرتشت، بودا و عیسی فرستاده خدا معرفی می کرد، برای تکمیل آموزه هایی که پیشینیان آورده بودند دینی نو و همگانی را تبلیغ می نمود که مانند مسیحیت در آن به روی آدمیان از هر نژاد و با هر وضع، باز بود. باورهای آن از آیین های بابلی و ایرانی سیراب شده بود و از دین های بودایی و مسیحیت اثر پذیرفته بود. مانی رتبه شماره ۸۳ را در سیاهه تأثیرگذارترین اشخاص تاریخ مایکل اچ هارت دارد.
انجیل زنده
پیروان مانی او را با القابی چون فرستاده روشنی، بغ راستیگر، سرور نجاتبخش، بودای روشنی و فارقلیط زمان می خواندند.
مادرش، «مریم» از خاندان کمسراگان منسوب به دودمان پارتی پادشاهی اشکانیان بود؛ و پدرش «فاتک» یا «پاتیگ» نام داشت که او را از اهالی همدان دانسته اند.
به گفتهٔ بیرونی در بابل، در دهکدهٔ مردینو در نزدیکی رود کوثی زاده شد. در آبراهه ای که دو رود دجله و فرات را به یکدیگر در جنوب تیسفون پیوند می داد. تئودر بارکونای زادگاه او را ابرومیا می داند که با افرونیه عربی تطبیق داده شده است. در الفهرست نوشته شده که مانی از حوحی بود. والتر هنینگ زادگاه مانی را شهر جوخا (بت درایه) در شرق تیسفون می داند. در یکی از نوشته های پارتی مانوی، مانی «شبان جوخا» خوانده شده است. توباخ پیشنهاد می دهد که مانی در مردینو زاده شد و پدرش او را به جوخا (ابرومیا) برد و در آنجا رشد کرد.
عکس مانی
مانی، پیام آور آیین مانی
مانی، خدای ماه
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مانی در دانشنامه آزاد پارسی

مانی (۲۱۶ـ۲۷۶م)
از مصلحان ایران باستان به روزگار ساسانیان. مانی از اشراف پارتی بود که در سال ۲۱۵م در ماردین در کنار رود دجله در ناحیۀ سلوکیه متولد شد. پدرش فاتک (پاتک) و مادرش پوسیت یا مریم، از مردم همدان بودند. محل تولد وی را بابِل نیز نوشته اند که نباید درست باشد. مانی در ۲۴سالگی (۲۴۰م) ادعای نبوت کرد. پیروز، پسر اردشیر بابکان و برادر شاپور اول ساسانی (۲۴۰ـ۲۷۰م) به دین مانی درآمد و او را به شاپور معرفی کرد. پس از چندی، شاپور مانی را از ایران بیرون راند. پس از مرگ شاپور، مانی که سال ها در هند و تَبَّت و چین تبلیغ کرده بود به ایران بازگشت و هُرمَزد (۲۷۰ـ۲۷۳م) مانی را گرامی داشت. پس از مرگ هُرمَزد، بهرام اول (۲۷۳ـ۲۷۶م) مانی را تحت تعقیب قرار داد و به تحریک کرتیر، موبدان موبد، او را به دار آویخت. مانی برای تبلیغ دین خود شیوه های جدیدی بنیاد نهاد؛ او که نقاشی چیره دست بود کتابی مصور داشت به نام اَرژَنگ یا اَرتَنگ تا به مردم بی سواد مبانی فکری کیش خود را بیاموزد. همچنین کتاب مصور دیگری به نام شاپورگان تقدیم شاپور اول کرده بود. مهم ترین آثار او و پیروانش، در ناحیۀ تورفان (ترکستان) به دست آمده است. هنرمانویان تا سال ها پس از انقراض ساسانیان، در نگارگری ایران در دوران اسلامی تأثیر گذاشت. مانویان پس از قتل مانی به ترکستان گریختند. در قرون ۸ـ۹م مانویت دین رسمی ترکان اویغوری شد و در پایتخت ترکستان، شهر خوچو، معابد مانوی برپا شد. از غارهای خوچو نقاشی های بسیار زیبایی از قدیسان مانوی و نیز تصاویری که بیانگر اندیشه های مانوی اند کشف شده است. دین مانی آمیزه ای از ادیان زروانی، مِهری، بودایی، مَسیحی، یونانی و زَردُشتی بود که اساس آن نبرد ابدی نور و ظلمت است. برای مانی تاریکی یا ظلمت سرنوشت محتوم عالم است و ظلمت سرشتی آگاه دارد. مانی خدای اعلا را زروان می نامید. او عالم را ترکیب نور و ظلمت می پنداشت که در آن ظلمت غلبه دارد اما در آخرالزمان نور و ظلمت جدا شده و صلح ابدی فرامی رسد. مؤمن آن است که از مادیات دوری کند، گوشت و شراب و زن و ثروت را ترک گوید. از نظر مانی، جهان از دو اصل نیک و بد آغاز شد؛ نیکی پنج مظهر دارد که واسطۀ خالق و مخلوق اند: ادراک، خرد، اندیشه، تامل، و اراده. بدی نیز پنج مظهر دارد: مه، آتش مخرب، باد مهلک، آب گل آلود، و تاریکی. مانی تاریکی را سرآ ...

ارتباط محتوایی با مانی

مانی در جدول کلمات

از فیلم های اکران نشده مانی حقیقی
ابادان
ساخته پرویز صبری در سال 79 با شرکت امین حیایی | زیبا بروفه | مانی کسرائیان | کیهان ملکی و نیلوفر خوش خلق
مانی و ندا
ساخته مانی حقیقی با بازی فاطمه معتمدآریا | هدیه تهرانی و جمشید مشایخی
ابادان
ساخته مانی حقیقی با بازی افسانه بایگان | محمدرضا فروتن | بهرام رادان و ترانه علیدوستی
کنعان
سریال در حال پخش حسین سهیلی زاده در شبکه تهران با بازی امیرحسین رستمی | مانی نوری | بهاره افشاری | روناک یونسی و•
اخرین بازی
فیلم اکران نشده مانی حقیقی با بازی هدیه تهرانی | فاطمه معتمد آریا و جمشید مشایخی
آبادان
فیلمی از فرزاد موتمن با بازی فریبرز عرب نیا | گلشیفته فراهانی | مهدی احمدی | مانی کسرائیان و زنده یاد عسل بدیعی
هفت پرده
فیلمی از مانی حقیقی
ابادان
فیلمی از مانی حقیقی با بازی محمدرضا فروتن | ترانه علیدوستی | افسانه بایگان و بهرام رادان
کنعان
آلبوم مانی رهنما
آخرین غزل, مرسدس

مانی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سینا
'''مانی در زبان هندی به معنای جواهر (GEM) می باشد
نازنین
مانی در لغت به معنی «اندیشمند» است از ریشه اوستایی «مان» به معنی اندیشه و واژه اوستایی «مانا» به معنی اندیشیدن. در فارسی باستان از آن به معنی «جاودانگی» و «ماندگاری» نیز تعبیر شده است.
بعدها پیامبری ایرانی به این نام ظهور کرد که مادرش از خاندان اشکانی و پدرش مردی به نام پاتک یا فاتک از مردم همدان بوده است. وی نقاش زبردستی بوده و پیروانش را مانویان «اندیشمندان» نامیده اند.
مانی یکی از عروسک های دوقلوی باستانی ایرانیان است این جفت عروسکها که مانی و مانا نام داشته اند اولین عروسک های ایرانی هستند که قدمت آنان به مادها می رسد و ترکیبی از سفال و ریسمان داشته اند و مانی پسر با سری کروی و بدنی استوانه ای و مانا دختر با سری کروی و بدنی مخروطی بوده است که با ریسمان به عنوان گردن و دست و پاها به هم وصل بوده و در انتهای پاها نیز هر دو کفش هایی سفالین داشته اند.
مانی
مانی به معنی پول هم است
مانی
مانی یک نام مشهور و قرآنی است و نام یک پیامبر بود و تو ایرا به معنای اندیشمندودرامریکا به معنای پول و در هند به معنای جواهر
رز
مانی یعنی بسیار اندیشمند
سارینا
به نظر منومانی یعنی پول و در هندهم به معنای جواهر ارزشمندی استکه بسیار است
امیر حسین
مانی نام یک پیامبر نقاش است که دوره ی مانوی را به وجود آورده است.
مانی
معنی مانی در آمریکا به معنای پول است و در هند به معنای جواهر است و در ایران به معنای اندیشمند نامیده شده
مانی
مانی در زبان آمریکا به معنی پول،در زبان هند به معنی جواهر و در ضمن نام پیامبر نقاش بوده
مانی
مانی به معنی پول هم هست.
مانی اسم قشنگی است.
مانی
اسم مانی ایرانه بچه ها
جواد
ازماندن میاد مانی
مانی=ماندگار
عرشیا
مانی یعنی ماندگار
اندیشیدن
فجر
در شاهرود استان سمنان (منطقه حسین آباد پشت بسطام)، یک غذای معروف و محلی به نام مانی پلو وجود دارد. ترکیبات اصلی آن برنج، گوشت، لپه است. موادلابلای برنج آبکشی شده قرار گرفته و دم می دهند.
عشقم مانی
مانی به انگلیسی یعنی پول
ماني
ماني معني بي نظير هم ميدهد
حسنا
معنی مانی: مانی �در لغت� به معنی ‘ اندیشمند ‘ است .
مهراد
پیامبر اکرم(ص) و بالتبع معصومین علیهم‌السلام،

بسیار تأکید داشتند که اسم‌های خوب روی فرزند خود بگذارید

و امروزه علم ثابت کرده است که

اسم روی ساختار شخصیتی انسان تأثیر دارد.

یا نام �فریبا� اگر چه متداول است، اما معنایش فریب دهنده است.

- یا اسم پسرش را �اسکندر� یا �مانی� می‌گذارد، که یکی اسم ظالم

و دیگری اسم دروغگویی است که مدعی نبوت شده بود.

خب اینها قشنگ نیست و تأثیر خوبی ندارد.اسم‌گذاری یک هنر است که نه تنها از علایق

نشأت می‌گیرد، بلکه بیانگر فهم، شعور، اطلاعات،

دقت در معنا و مفهوم،

توجه به محیط و زمان حال و آینده و ... نیز دارد.
احمد
چه تحلیل ضعیفی چون اسکندر یا مانی یه زمانی افراد ظالم یا دروغگو بودن دیگه نباید این اسم ها رو گذاشت؟
مانی معنی خوبی داره
مگه تمام محمد ها یا علی ها خوب هستند ولی اسم های قشنگی هستند
فاطمه
مانی در گویش دزفولی به معنای مادر هم هست .
ماهک
در ایران: اندیشمند 🧐🧐
در آمریکا: پول 💰💰
در هند: جواهر 💎💎
نیکو
مانی در ایران معنای مانا و همیشگی و اندیشمند دارد.. در هند جواهر را مانی گویند.. امریکا معنای پول می‌دهد.. نام زیبایی است.
مانی
معنی مانی یعنی پول باارزش
ابدلله غنی حسنی
به نظر من باید غید می کردید که این معنی کجاییه ....
این اولا و دومن اینکه مانی اسم کساییه که خیلی خیلی پزی اند البته به شماها که اسماتون مانیه و نظر دادید بر نخوره ولی اسم داداش منم مانیه
خیلی ام پز میده که اسمش به خارجی میشه پول اینم نتیجه گیری اینکه مانیا پزی ان
حسین رحمانی
مانی در گویش لری و بختیاری به معنای مادر نیز است
محمد مانی
در زبان های خارجی
در امریکا money به معنی پول است
در هند به معنی جواهر
پیامبر ایرانی نقاشی بوده
اسم خیلی راحت و قشنگی که با کلمات دیگر هم وزنی دارد.مثلrunny.bunny.funnyخوردنی و اسم امریکاییJonny
در بعضی از فامیل های ایرانی مانی هست مثل سلیمانی.رحمانی
پوریا ماشااله زاده
به معنای اندیشمند،ماندگار
پوریا ماشااله زاده
مانی:اندیشمند،دانشمند
مانی:ماندگار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مانی   • مزدك   • شرکت مانی   • کتاب ارژنگ   • مانی بازیگر   • اثر ویلیام فاکنر   • مزدک   • محصولات مانی   • مفهوم مانی   • تعریف مانی   • معرفی مانی   • مانی چیست   • مانی یعنی چی   • مانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مانی
کلمه : مانی
اشتباه تایپی : lhkd
آوا : mAni
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس مانی : در گوگل

آیا معنی مانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )