برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1464 100 1

قبله

/qeble/

مترادف قبله: کعبه، پرستشگاه، عبادتگاه، معبد، پیشوا، مهتر، جهت، سمت، سو، روبرو، مقابل، جنوب، روش، طریقه

برابر پارسی: پرستش سو، نمازسوی

معنی قبله در لغت نامه دهخدا

قبلة. [ ق ُ ل َ ] (ع اِ) بوسه. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || آنچه جادوگر بدان دل کسی به دیگری مایل کند. || نشانی است که در پیش گوش گوسپند نمایند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || (اِمص ) پذرفتاری. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

قبلة. [ ق َ ب َ ل َ ] (ع اِ) چرخه ٔ ریسمان. || ریگ توده ٔگرد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). ج ، قَبَل. (منتهی الارب ). || سرفه. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || مرتعی که در جلوی خانه ها باشد و ستور در آن چرا کرده بی آنکه شب بمنزل خود برگردند. (ناظم الاطباء). || آنچه جادوگران کنند تا دل کسی را به دیگری مایل سازد.

قبلة. [ ق َ ب َ ل َ ] (اِخ ) شهری است نزدیک دربند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (معجم البلدان ).

قبلة. [ ق َ ل َ ] (ع اِ) نوعی از مهره که بدان مردان را بند کنند و نیز بر گردن اسب بندند بجهت چشم زخم و افسون. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

قبلة. [ ق ِ ل َ ] (ع اِ) جهتی که روی بدان آورند در نماز. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) :
بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد
یا سقف فروریزدو یا قبله کج آید.
|| (اِخ ) کعبه ٔ شریف. (منتهی الارب ). || (ع اِ) هر مکان مقدسی که در هنگام پرستش یزدان بدان روی آورند. (ناظم الاطباء) :
چنین که میگذری کافر و مسلمان را
نظر به تست که هم قبله ای و هم صنمی.
|| معبد. عبادتگاه. مسجد. سجده گاه. || طریقه. روش. رسم. آئین. (ناظم الاطباء). || جهت. || هرچه پیش روی گیرند آن را. گویند: ما له فی هذا الامر قبلة و لا دِبْرَة؛ یعنی وجهی نیست او را. || روبرو. گویند: اجعلوا بیوتکم قبلةً؛ ای متقابله. (منتهی الارب ).

قبله. [ ق ِ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان شیراز. در 2000 گزی جنوب باختر شیراز واقع و موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. 175 تن سکنه دارد. آب آن از قنات و محصول آنجا غلات ، چغندر و صیفی و شغل اهالی زراعت است. راه فرعی به شیراز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

قبله. [ ق ِ ل ِ ] (اِخ ) دهی از بخش چوار شهرستان ایلام. 23000 گزی باختری چوار و 22500 گزی باختری راه شوسه ایلام به شاه آباد. کوهستانی ، سردسیر. سکنه ٔ آن 85 تن است. آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات و شغل اهالی زراعت و گ ...

معنی قبله به فارسی

قبله
آنچه پیش روی گیرند، جهت، سمت، کعبه، خانه مکه، سمتی که هنگام نمازگزاردن به آن رومیکنند
( اسم ) بوسه .
شهری است نزدیک دربند
( صفت ) آنکه بسوی قبله نماز گذارد مسلمان .
اهل قبله آنکه بقبله نماز گزارد
کنایه از آتش است . شراب لعلی را نیز گویند .
قبله حاجات آنکه حاجتمندان بدو روی آورند و قضای حاجت خود را از او خواهند .
کنایه از آتش است
رو بقبله .
کنایه از آتش است بمعنی قبله دهقان است که کنایه از آتش باشد .
( اسم ) ۱ - مکان قبله جای قبله ۲ - هر جا که وقت پرستش خدا بدان روی آورند ۳ - عنوانی است احترام آمیز در خطاب به پدر و بزرگان . یا قبله گاه حاجت . کسی که حاجت مردم را بر آورد قبله حاجت . یا قبله گاه مجوس . آتش .
آنکه حاجت ها بر آورد آنکه در خواستن نیاز ها بدو روی آورند .
کنایه از آتش است بمعنی قبله زردشتیان است که کنایه از آتش باشد .
( صفت ) عنوانی است احترام آمیز در خطاب بپدر و بزرگان .
دهی جزئ دهستان سهند آباد بخش بستان آباد شهرستان تبریز و در ۳٠ هزار گزی جنوب بستان آباد و ۲۸٠٠٠ گزی شوسه بستان آباد تبریز واقع و جلگه و سردسیر است ۵۳۶ تن سکنه دارد .
...

معنی قبله در فرهنگ معین

قبله
(قَ لَ یا لِ) [ ع . قبلة ] (اِ.) نوعی از مهره که بدان مردان را بند کنند و نیز به جهت دفع چشم زخم بر گردن اسب بندند.
(قُ لَ یا لِ) [ ع . قبلة ] (اِ.) بوسه .
(قِ لَ یا لِ) [ ع . قبلة ] (اِ.) جهتی که هنگام نماز خواندن به آن رو می کنند.
( ~ . تَ) [ ع - فا. ] (مص م .) پیش رو قرار دادن .
( ~ .) [ ع - فا. ] (اِمر.) ۱ - مکان قبله ، جای قبله . ۲ - هر جا که وقت پرستش خدا بدان روی آورند. ۳ - عنوانی است احترام آمیز در خطاب به پدر و بزرگان .
( ~ . دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .)پیشِ رو داشتن .

معنی قبله در فرهنگ فارسی عمید

قبله
۱. جهت خانۀ کعبه در شهر مکه که مسلمانان رو بدان نماز می خوانند.
۲. سمتی که هنگام گزاردن نماز به آن رو می کنند.
۳. کعبه، خانۀ کعبه.
بوسه، ماچ.
۱. جایی که در نماز به آن رو می کنند، مکان قبله، جای قبله.
۲. [منسوخ، مجاز] پناهگاه.
عنوانی احترام آمیز در خطاب به پدر.
وسیله ای با عقربۀ فلزی که به وسیلۀ آن جهات اربعه تشخیص داده می شود و سمت قبله یا کعبه را هم به وسیلۀ آن پیدا می کنند، قطب نما.

قبله در دانشنامه اسلامی

قبله
قبله، مکانی که در نماز به طرف آن مکان رو می کنند. تعیین مسجد الحرام و یا کعبه به عنوان قبله، حق و از جانب پروردگار است. خانه کعبه که در مکه معظمه می باشد قبله است و باید روبروی آن نماز خواند ولی کسی که دور است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز می خواند کافی است. کارهای دیگری مانند سربریدن حیوانات باید رو به قبله انجام گیرد.
استقبال و القبلة هر دو از یک ریشه هستند. استقبال الشیء یعنی محاذی و روبروی چیزی قرارگرفتن و استقبال القبلة یعنی رو به قبله قرارگرفتن. کلمه القبله در اصل اسم است برای حالت شخصی که به چیزی رو کرده است اما در عرف اسم شده است برای مکانی که در نماز به طرف آن مکان رو می کنند.در اصطلاح هم استقبال القبله به همان معنای عرفی است یعنی رو به خانه خدا قرارگرفتن. نکته مهمی که وجود دارد این است که مراد از قبله ساختمان کعبه معظمه نیست بلکه منظور مکان کعبه و فضای بالای آن است تا آسمان. استقبال در فقه مستقلاً مورد بحث قرار نمی گیرد بلکه همواره در ضمن بحث از امور دیگر در صورت ارتباط با آنها به آن پرداخته می شود.
موارد استقبال
آثاری که بر آن مترتب می شود نسبت به اعمال مختلف یکسان نیست. تفاوت این آثار باعث شده استقبال در رابطه با امور گوناگون احکام متضادی داشته باشد. تفاوت این احکام به اندازه ای است که از وجوب تا حرمت را شامل می شود.تمام شئون و افعال انسان مورد توجه و نظر شارع مقدس قرار گرفته و از آن میان هر چه که برای رسیدن به رشد و سعادت حقیقی او لازم بوده ] گردیده و از خطرات و انحرافات پرهیز داده شده است. هر یک از اعمال انسان به گونه های مختلف قابل انجامند اما همه آنها از نظر دارا بودن اثر مطلوب یکسان نیستند. از این رو هر عمل دارای آداب و شرایط مخصوص به خود است که اگر رعایت نشوند عمل مورد نظر بی اثر خواهد بود یا اثر بخشی کمتری خواهد داشت. عنوان مورد بحث ما از اموری است که بود و نبود آن در برخی از اعمال تأثیر به سزایی دارد. تفصیل این موارد به شرح زیر است:
← واجب
«و من حیث خرجت فولّ وجهک شطر المسجد الحرام و انّه للحقّ من ربّک و ما الله بغافل عمّا تعملون؛ از هر کجا (و از هر شهر و نقطه ای) خارج شدن (به هنگام نماز) روی خود را به جانب مسجد الحرام کن. این فرمان دستور حقی است از طرف پروردگار تو، و ...


قبله در دانشنامه ویکی پدیا

قبله
مختصات: ۲۱°۲۵′۲۱٫۰۰″ شمالی ۳۹°۴۹′۳۴٫۲۵″ شرقی / ۲۱٫۴۲۲۵۰۰۰°شمالی ۳۹٫۸۲۶۱۸۰۶°شرقی / 21.4225000; 39.8261806
قبله نما: آسانترین روش تعیین قبله، به وسیله قبله نماست، که آن هم با یک قطب نما انجام می گیرد.
قطب نما: هرگاه با قطب نما جهت شمال را مشخص کردیم، و با نقشه اختلاف زاویهٔ جهت قبله با قطب را اندازه گیری نمودیم -مطابق شکل- می توانیم جهت قبله را به صورت تقریبی بیابیم. این روش به دلیل در نظر نگرفتن انحنای زمین می تواند بسیار نادقیق باشد. مثلاً در آمریکای شمالی جهت قبله به سمت شمال یا شمال شرقی است، در صورتی که این روش جهت جنوب شرقی را نشان خواهد داد.
سایه روزانه شاخص: در هر نقطه کره زمین هر روز زمان خاصی سایه شاخص به سمت قبله امتداد پیدا می کند که گاه توأم با جدول تعیین اوقات شرعی محاسبه می شود.
قبله یا نمازسوی در اصطلاح اسلامی، به سمتی گفته می شود که مسلمانان رو به آن نماز می گزارند. این جهت نه فقط در احکام نماز بلکه در بسیاری از دیگر احکام اسلامی همچون ذبح حیوانات و دفن مردگان اهمیت دارد. جهت قبله در ابتدای اسلام به سوی مسجدالاقصی بود که در سال دوم هجرت به سمت کعبه تغییر یافت. آیات ۱۴۲ تا ۱۴۴ سورهٔ بقره در این باره نازل شدند.
همچنین مردگان را در قبر به شکلی روی دست راست می خوابانند که بدنشان رو به قبله باشد. بسیاری از کارهای مسلمانان (مانند خوابیدن، دعا کردن، غذا خوردن، نشستن و…) مستحب است رو به قبله باشد. قبلهٔ مسلمانان ابتدا به طرف بیت المقدس بود، که بعدها در هنگام اقامت محمد در مدینه به سوی کعبه (درون مسجدالحرام) تغییر کرد. عرض جغرافیایی کعبه ۲۱ درجه و ۲۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه شمالی و طول جغرافیایی آن ۳۹ درجه و ۴۹ دقیقه و ۳۴٫۲۵ ثانیه شرقی است.
قبله یا نمازسوی را از راه های گوناگونی می توان یافت:
عکس قبله
قبله (البرز)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان الب ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

قبله در دانشنامه آزاد پارسی

قِبله
جهت خانه کعبه در شهر مکه که مسلمانان روبه آن نماز می خوانند. از آغاز بعثت پیغمبر اسلام تا سال دوم هجرت، یعنی چهارده سال و اندی، مسلمانان روبه بیت المقدس، یعنی قبله گاه یهود، نماز می خوانند. یهودیان از این بابت که مسلمانان رو به قبلۀ آنان نماز می گزاردند آنان را بسیار سرزنش می کردند و آزار می دادند. تمامی پیامبران بنی اسرائیل پیش از محمد (ص) نیز به سوی مسجدالاقصی نماز می خواندند. پیامبر بسیار دوست داشتند که خانۀ کعبه قبله گاه مسلمانان باشد و در مواقعی که در مکه حضور داشتند چنان نماز می گزاردند که بین کعبه و مسجدالاقصی می ایستادند، اما در مدینه جمع بین کعبه و مسجدالاقصی ممکن نبود و ایشان به ناچار رو به بیت المقدس می ایستاد. تا آن که در سال دوم هجرت و به نقلی نیمه شعبان آن سال که حضرت محمد (ص) به دیدار مادر براء بن معرور در کوی بنی سلمه مدینه رفته بود، پس از صرف طعام هنگام ظهر شد و حضرت در مسجد آن محله به ادای فریضۀ نماز پرداخت. در رکعت دوم جبرئیل فرود آمد و دستور تحویل قبله از بیت المقدس به مسجدالحرام آورد و چون بیت المقدس سمت شمال مدینه و مسجدالحرام سمت جنوب آن بود پیغمبر (ص) به عکس جهتی که روی به آن داشت، روی آورد و صف عقب جماعت صف پیشین شد. آیات تحویل قبله عبارت اند از بقره: ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴. در این آیات خداوند خطاب به کسانی که ممکن است سبب این تغییر و تحویل قبله را جویا شوند، پاسخ داده است: «مشرق و مغرب از آن خداست. هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می کند و شما را امتی میانه برگزیده ایم تا بر مردم گواه باشید و نیز تا رسول بر شما گواه باشد. و قبله ای را که پیرو آن بودی مقرر نداشته بودیم مگر برای این که کسی را که از رسول خدا پیروی می کند از کسی که از عقیده اش برمی گردد، معلوم بداریم. و به راستی آن جز بر کسانی که خداوند آنان را هدایت کرده است دشوار است» (بقره: ۱۴۲ـ۱۴۳) «... رویکردت را گاه گاه به آسمان می بینم. تو را به قبله ای برمی گردانیم که به آن خشنود شوی. رویت را به سوی مسجدالحرام برگردان. و ای مؤمنان هر کجا که باشید روی هایتان را به سوی آن برگردانید و به یقین اهل کتاب می دانند این تغییر قبله حق است و از جانب پروردگارشان و خداوند از آنچه که می کنند غافل نیست» (بقره: ۱۴۴) در مجموع هدف خداوند از تشریع قبله، ایجاد وحدت میان مسلمانان و د ...

ارتباط محتوایی با قبله

قبله در جدول کلمات

قبله مسلمانان
کعبه
اولین قبله گاه مسلمین
قدس

قبله را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد طاها
نمازسوی
فر کیانی
شایدم گبله بوده
سیدمحمودشجاع الدین
قبله ی به فتح قاف و به کسر لام یعنی از قبل و در ایه 52 سوره قصص نکته ای دارد که باید عنوان کنم منظور اهل کتابی که از قبل به خداوند ایمان اورده بودند و شاید در دل یا نام دین دیگری در انجا سکونت داشته اند مثل یهودیان و نصارا و شاید مسیحیان که خداوند میفرماید کسانی که از قبل به انها کتاب (تورات و انجیل) داده شده بود ایمان اوردند منظور از قبل همان افراد کتاب داده شده از قبل بوده است که مطرح شد
ایرزاد
قبله
به گُمان واژه ای پارسی است که در زمان چندایزدپرستی در مَکه درآمده است و اَسل آن می بایست کَبله باشد :
قِبله < کِبله < کَبله
کَب = همان qubic که واژه ای ایرانوویچی است به مینه چهارگوش که چهر خانه ی خدا یا کعبه می باشد و شاید از روی مَهماری( مَهراسی یا معماری ) کَبه ی زرتشت در نقش/ نگاشت رستم ساخته شده است .
لِه = به مینه ی نِگون شدن یا نَمیدن ( خَم شدن ، پَخ شدن و پَخمیدن ) است که در پارسی امروز به چهر لِهیدن و لِهاندن و لِه شدن و لِه کردن بَغی ( باقی) مانده است.
روی هم رفته کَبله : به سوی کَب یا کَبه یا کَعبه ایستادن و سپس نَمیدن یا نَمازیدن و خَمیدن و به خاک اُفتادن یا به زبان ایرانیان باستان لِهیدن است و شاید این لهیدن با لَمیدن هم که از ایستا ن به یک وَر نشتن یا یه پَل یا به یک پَهلو دراز کشیدن درآمدن است بی رَپت نباشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قبله یاب   • قبله کدام سمت است   • برنامه قبله نما   • تعیین قبله با قطب نما   • تعیین جهت قبله   • تعیین قبله با گوگل   • جهت قبله در ایران   • یافتن قبله   • معنی قبله   • مفهوم قبله   • تعریف قبله   • معرفی قبله   • قبله چیست   • قبله یعنی چی   • قبله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قبله
کلمه : قبله
اشتباه تایپی : rfgi
آوا : qeble
نقش : اسم
عکس قبله : در گوگل

آیا معنی قبله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران