برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

فرشته

/fereSte/

مترادف فرشته: جبرئیل، سروش، ملک، ایزد، پری

متضاد فرشته: دیو

معنی اسم فرشته

اسم: فرشته
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: ferešte) (در ادیان) موجودی آسمانی، عاقل، برتر از انسان و غیر قابل رؤیت که مأمور اجرای اوامر خداوند است و مرتکب گناه نمی شود، مَلَک، (به مجاز) شخص دارای اخلاق یا رفتار بسیار نیک و پسندیده، (به مجاز) دختر یا زن مهربان و زیبا - فریشته در زبان سنسکریت پرشیته و مرکب از پر و اش، به معنی سفیر، موجودی آسمانی

معنی فرشته در لغت نامه دهخدا

فرشته. [ ف ِ رِ ت َ / ت ِ ] (اِ) فریشته. در زبان سنسکریت پرشیته و مرکب از پر و اش به معنی سفیر، در فارسی باستان فرائیشته ، در اوستا فرائشته ، ارمنی عاریتی و دخیل هرشتک از فرشتک ، در فارسی جدید، لهجه ٔ شمال ایران فیریشته و لهجه ٔ جنوب غربی فیریسته ، به سین مهمله. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ). معروف است و به عربی مَلَک خوانند. (برهان ). فرسته. فریشته. سروش. (از یادداشت به خط مؤلف ). مخلوقی روحانی که به تازی مَلَک گویند. (ناظم الاطباء) :
فرشته چو آید یکی جان ستان
بگویم بدو جانم آسان ستان.
فردوسی.
فرشته به خوی و چو عنبر به بوی
به دل مهربان و به جان مهرجوی.
فردوسی.
ایمان نیاوردم به فرشته های خدا. (تاریخ بیهقی ).
فرشته شد و هرچه دید و شنید
نمود و بگفت آنچه بر وی رسید.
اسدی.
سوی حکیمان فرشته است روانم
ورچه که در چشم مردم است عیانم.
ناصرخسرو.
بر عالم علویش گمان بر چو فرشته
هرچند که اینجا بود این جسم عیانیش.
ناصرخسرو.
این روح قدس آمد و آن روح جبرئیل
یعنی فرشتگان پرانند و بی پرند.
ناصرخسرو.
هر آن گه که باشد فرشته به جای
به خاک اندرون باد دیو سیاه.
عبدالواسع.
بل تا پری ز خوان بشر خواهد استخوان
تو چون فرشته بوی شنو استخوان مخواه.
خاقانی.
گر او را پری بود و شیطان به فرمان
مر این را فرشته است و ارواح چاکر.
خاقانی.
دیوان فرشتگانند آنجا که لطف اوست
مردان مخنثانند آنجا که قهر اوست.
خاقانی.
آورده اند پشت بر این آشیان دیو
پس چون فرشته روی به عقبی نهاده اند.
عطار.
گفت پیغمبر که در بازارها
دو فرشته می کند دایم ندا.
مولوی.
گر نشیند فرشته ای با دیو
وحشت آموزد و خیانت و ریو.
سعدی.
خلوت دل نیست جای صحبت اغیار
دیو چو بیرون رود فرشته درآید.
حافظ.
فرشته است این به صد پاکی سرشته
نیاید ک ...

معنی فرشته به فارسی

فرشته
فریشتهفرسته:موجود آسمانی که دارای سیرت نیکووصورت بسیارزیبااست وبچشم دیده نمیشود، بعربی ملک میگویند
( اسم ) هر یک از موجودات روحانی و آسمانی که به تسبیح خدا و اجرای اوامر او مشغولند و به چشم سر آنها را نتوان دید ملک جمع : فرشتگان . یا فرشته سحاب . میکائیل .
دهی است از دهستان جویم بخش جویم شهرستان لار .
عزرائیل . فرشته مرگ
نام یکی از پیروان فضل الله حروفی و از فرقه بکتاشیه است .
کنایت از میکائیل علیه السلام . فرشته روزی .
عزرائیل . فرشته جان ستان
جبرئیل
ملک مقرب خدا
خواجه ابوالوفائ خوارزمی از کبار اولیائ
( اسم ) فرشته مقرب ملک مقرب .
قوم یهود به تقلید بابلیان از روی سیارات هفتگانه به هفت فرشته قایل شدند و فرمانروائی هر یک از روزهای هفته را بیکی از آنان سپردند که عبارتند از : ۱ - رفائیل . ۲ - جبرائیل . ۳ - شمائیل . ۴ - میکائیل . ۵ - زدکائیل . ۶ - عنائیل . ۷ - سبت ئیل .
هفت فرشته ایام هفته : اوریائیل جدیائیل شمائیل رفائیل عنائیل جبرائیل عزرائیل .

معنی فرشته در فرهنگ معین

فرشته
(فِ رِ تِ) (اِ.) مَلَک ، از موجودات روحانی و ملکوتی که به ستایش خداوند مشغولند و با چشم دیده نمی شوند.

معنی فرشته در فرهنگ فارسی عمید

فرشته
۱. موجودی آسمانی و غیر قابل رؤیت که مٲمور اجرای اوامر الهی است و مرتکب گناه نمی شود، مَلَک.
۲. [مجاز] فرد دارای سیرت نیک و پسندیده.
۳. [مجاز] زن زیبا و مهربان.

فرشته در دانشنامه اسلامی

فرشته
فرشته یا مَلَک (جمع آن ملائکه) موجوداتی نامرئی و فراطبیعی، که مأمور اجرای اوامر خدا در دنیا و آخرت اند. فرشتگان دسته ها و وظایف مختلفی دارند مانند: نوشتن نامه اعمال، آوردن وحی بر اولیاء، حفاظت از انسان ها و یاری مؤمنان، رساندن روزی مادی و معنوی، گرفتن جان ها، دعا و استغفار کردن برای مؤمنان، هدایت قلب ها، مأموران عذاب. گروهی از فرشتگان نیز فارغ از امور دنیا به عبادت خدا و رکوع و سجود مشغولند.
هر یک از ملائکه وظیفه و مقامی معلوم دارند و در انجام وظیفه خود کوتاهی نکرده و از هر گناه و نافرمانی پاک و مبرّا هستند. آنها می توانند به برخی صورت ها درآیند. از این موجودات ۸۸ بار در قرآن یاد شده و باور به وجود آنها بخشی از ایمان مسلمانان است. مهمترین فرشتگان، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل هستند. به هنگام نفخ صور، ملائکه نیز خواهند مُرد و در قیامت مجددا زنده می شوند.
بیشتر لغت شناسان ملائکه را جمع مَلَک دانسته و معتقدند با اینکه فرشتگان زن یا مرد نیستند، گاهی به اعتبار لفظ برای آن ضمیر مؤنث و گاه به اعتبار ظاهر تاء تأنیث آن، ضمیر مؤنث برای آنها آورده می شود: قل لوکان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین، اذ قالت الملائکة یا مریم.
فرشته ، آفریده ای لطیف و آسمانی است.
فرشته موجودی است لطیف و آسمانی و از مأموران الهی و واسطه رساندن فیض به بندگان. فرشته رابط میان مشیّت خدای تعالی و خلق می باشد که به بندگان فیض می رساند. قرآن کریم عملکرد این مأموران الهی را چنین ترسیم کرده است: «لایَعْصُونَ اللّه َ ما أمَرَهُمْ و یَفْعَلُونَ ما یُؤمَرُونَ؛
تحریم/سوره۶۶، آیه۶.    
از احکام مرتبط با آن در بابهای طهارت ، جهاد و تجارت سخن گفته اند.
← در طهارت
 ۱. ↑ تحریم/سوره۶۶، آیه۶.    
...
فرشته ، آفریده ای لطیف و آسمانی است.
فرشته موجودی اس ...


فرشته در دانشنامه ویکی پدیا

فرشته
فرشته (از فارسی میانه: پرشتگ) و فرشتگان (در فارسی میانه پرشیته مرکب از پر + واش به معنی سفیر، در فارسی باستان فرائیشته، در اوستا فرائشته) موجوداتی فراانسانی پنداشته می شوند که در بسیاری از ادیان دربارهٔ آن ها سخن رفته است.
جبرئیل (فرشته وحی) مسئول عالم ذر
سرشت فرشتگان و امور مرتبط با آنان در ادیان و سنن مختلف، متفاوت است. در یهودیت و مسیحیت و اسلام، آن ها معمولاً به عنوان پیام آوران از سوی خدا عمل می کنند. آنان همچنین گاهی نقش های جنگجو و نگهبان را به عهده دارند. نظریات در مورد مختار بودن یا مجبور بودن فرشتگان متفاوت است. همچنین فرشتگان با امشاسپندان در دین زرتشت (مزدیسنا) قابل مقایسه اند. درحالی که تظاهر فرشتگان متفاوت است، بسیاری آنان را همچون آدمیان تصویر کرده اند. در باورهای عامیانه فرشته نماد پاکی و خیرخواهی است.
بسیاری از پژوهشگران سکولار باور دارند که مفهوم فرشته توسط دین زرتشتی به دین های ابراهیمی معرفی شده است. در آغاز شکل گیری ادیان ابراهیمی، خدا به گونه موجودی بود که در کارهای بشر دخالت می کند و آن ها را در صورت لزوم بی رحمانه تنبیه می کند. این خدا منعکس کننده طرز فکر انسان کوچ نشین و بدوی آن زمان بود که می توانست شخصاً با انسان صحبت کند. به مرور تحت تأثیر دین زردشتی خدا موجود آسمانی و فراسوی دسترس انسان ها و بخشنده و مهربان شد. در این هنگام بود که نیاز بود که حد فاصل انسان و خدا را موجودی مانند فرشتگان پر کند. از این هنگام انسان ها به جای خدا با فرشتگان سخن می گفتند. فرشته مانند جبرئیل یا وحی مسئولیت رساندن پیام خدا (از نظر ادیان ابراهیمی) را داشتند.
فرشتگان مرتبه های متفاوتی دارند. فرشتگانی که از بقیه از نظر درجاتشان به خدا نزدیک ترند، مقرب نامیده می شوند. چهار فرشته مقرب در اسلام عبارت اند از:
عکس فرشته
فرشته می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
فرشته، موجوداتی فراانسانی
خیابان فرشته، خیابانی در شمال تهران
فرشته ماهی
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

فرشته در دانشنامه آزاد پارسی

(به معنی پیک و فرستاده) (به عربی: مَلَک؛ جمع آن: ملائکه) در ادیان الهی، موجودی فوق طبیعی که کارگزار و واسطۀ خداوندبا انسان وجهان است. این واژه شکل دگرشدۀ فرسته، از مصدر «فرستادن»، در زبان سانسکریت پرسته، در فارسی باستان فرائیشته، در اوستا فرائشته، در تلفظ مردم شمال ایران فرشته و در تلفظ مردم جنوب غربی فرسته، به معنی فرستاده شده و مخلوق روحانی است.
در آیین زردشتی. فرشته و فرشته شناسی زردشتی از جایگاهی ویژه برخوردار است. در صدر این فرشتگان هفت فرشتۀ برتر یا «مهین فرشته» قرار دارد که «اَمْشاسْپَندان» خوانده می شوند و به معنی «جاودانان مقدس» است. نام شش تن آنان که ضمن نام ماه های دوازده گانه آمده است عبارت اند از وُهومَنَه (بهمن) به معنی اندیشۀ نیک؛ اَشَه وَهیشْته (اردیبهشت) به معنی بهترین راستی؛ خِشَثْره وئیریه (شهریور) به معنی فرمانروایی؛ سِپَنْته اَرْمَئتی (اسفند) به معنی روان پاک؛ هَئوروتات (خرداد) به معنی کمال و اَمِرتات (مرداد/امرداد) به معنی بی مرگی. در رأس این شش فرشته سِپَنْته مینو یا خرد پاک و مقدس قرار داشته که البته بعدها به جای او خود اهورامزدا (یا هرمزد) را قرار دادند. این فرشتگان در واقع مظاهر صفات الهی اند که پاسبانی بخشی از عالم هستی به آنان سپرده شده تا تحت امر اهورامزدا به کار پردازند و واسطۀ جهان مینوی و ملکوتی با جهان مادی باشند. در کنار این مهین فرشتگان، فرشته های فروتری هم قرار دارند که از جهت مقام و منزلت پایین تر از امشاسپندان هستند و یار و یاور آنان به شمار می آیند. نام برخی از آنان عبارت اند از سروش، بهرام، آذر، آبان، تیر و فروردین که به ترتیب مظاهر پیام آوری، جنگاوری، آتش، آب، باران و ارواح مردگان هستند. فرشتگان مظهر خیر و نیکی اند. در مقابل آن ها مظاهر شر قرار دارند که در رأس آن اَنْگْرَه مینو (اندیشۀ بد) یا اهریمن است که به کمک دیوان می کوشد جهان را فاسد کند و جهانیان را گمراه سازد. تقابل فرشته و دیو از اصول عقاید آیین زردشتی است.
در یهود و مسیحیت. فرشتگان سلسلسه مراتبی در ۹ رده دارند که از بالا به پایین عبارت اند از سرافیم (سرافین)، کروبیم (کرّوبیان)، تخت ها (که در وجود خدا تأمل می کنند و جلال او را باز می تابانند)، سلطنت ها، قوّات، قدرت ها (که ناظمان افلاک و کواکب اند)، ریاسات، فرشتگان مقرب، و فرشتگان (که به امور ب ...

نقل قول های فرشته

فرشته و فرشتگان موجوداتی فراانسانی پنداشته می شوند که در بسیاری از ادیان درباره آن ها سخن رفته است.
• «خداوند اندیشید و نخستین اندیشهٔ او فرشته بود، و خداوند سخن گفت و نخستنِ سخنِ او انسان بود.»

فرشته در جدول کلمات

فرشته
ملک
فرشته آب در قدیم
آناهید
فرشته آب ها
اناهیتا
فرشته آویخته شده در چاه بابل
فرشته ای است
راتا
فرشته ای در آیین زردشت
اراد
فرشته ای در چاه بابل
هاروت
فرشته ای در دین زرتشت
اشتاد
فرشته ای مغضوب قرین «ماروت»
هاروت
فرشته ای موکل بر دین و تدابیر امور
اراد

معنی فرشته به انگلیسی

angel (اسم)
فرشته ، فرشتگان ، سروش ، فروهر
watcher (اسم)
فرشته ، کسیکه پاسداری و نظارت میکند
saint (اسم)
فرشته ، ادم پرهیز کار

معنی کلمه فرشته به عربی

فرشته
استخبارات , ملاک
احد کبار الملائکة
احد کبار الملائکة
ملائکي
سمک ملائکي
ملائکي

فرشته را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

قیاثوند
فریاد رس
نیلو
پاک
فرشته
فرشته یعنی پاک . موجودی آسمانی با صورتی درخشان و زیبا.ملک بالاتر از انسان
شهرام زادمهر
فرشته = فرش ته
فرش به چمار دیبا و زیبا
ته به چمار آخر هر چیز - اعماق چیزی
جمع که بشود = آخر زیبایی
این نام ایرانی است برای بانوان که نشان از یک زن ایرانی بسیار زیبا را می دهد
و از آنجا که در ادیان سامی یک گونه موجود در نزد خدا وجود دارد این نام را که بر گرفته از آخر هر زیبایی است ، برای آن نهاده اند
حامد
Angela
setare
همه ی دختران فرشته اند
سعید
پری
فرشته
فرشته یعنی پاک و زیبا و مهربان.اصلا یعنی آخر همه ی خوبی ها
فرشته قاسمی
عاقل، برتر از انسان و غير قابل رؤيت كه مأمور اجراي اوامر خداوند است و مرتكب گناه نمي‌شود
مینا
آنجل
مسعود مشهدی زاده
هر چیز مقدس و پاک
دارای قدرت معنوی
مسعود مشهدی زاده
هر چیز پاک و مقدس و یا نجات دهنده از خطرات..
گاهی برای اشیا یا اتفاقات یا حتی حیوانات هم استفاده میشه که در کل باعث حفظ حیات انسان میشه
مثلا اگه اون اتفاق رخ نمیاد تو پای ات شکسته میشد پس اون اتفاق یک فرشته نجات بخش بود
انجل
ابر فرشتگان الهی هستند حضور دارند و از جنس نور و عشق و آگاهی هستند
فرشته
فرشته یعنی زیبا,پاک,به دورازگناه
فرشته
سراسر محبت
مجتبی
ملک
بهار
😇فرشته😇 یعنی پاک،مهربان و زیبا😏😘😍
مهرشاد
موجودی آسمانی پاک وزیبابدون گناه
فرشته
آنجل
فرشته..بسیار
فرشته...یعنی عشق برای حسین
فرشته
فرشته واقعا نیکو و خدا پرست و بدون گناه است
فرشته برتر از انسان است
بنیامین چترعنبرین
پاک .معصوم.درخشان ونورانی
فرشته
پاک و ساده دوراز خطا و گنا دلسوز و مهربان
فرشته غوابش
فرشته یعنی :پاک ومنزه همه می دانند که یک مو جود خوب وبی گناه وعجیب ومن اسم فرشته راخیلی دوست دارم
فرشته غوابش
فرشته به معنی : یک مو جود بی گناه و زیبا خوب و در آسمان وبالاتر از همه و پیش خدا
فرشته
یعنی پاکدامن😇
فرشته
فرشته یعنی موجودی آسمانی.عاشق خودم و اسمم هستم
علی دوستی نوگورانی
ایزد
علی دوستی نوگورانی
سروش
پرنیان محمدپور
الهه اسمانی که ازطرف خداوند هستند و زیاداند
حمیدرضا دادگر_فریمان
سروش، ملک، ایزد، پری
فرشته
فرشته یعنی زیبا
فرشته
فرشته‌ها اصولا با بقیه متفاوتن و سبک خاص خودشان را دارند
علی باقری
فرشته:
دکتر کزازی در مورد واژه ی "فرشته " می نویسد : (( فرشته در پهلوی پرستگ prēstag و فرستگ frēstag بوده است . ستاک واژه همان است که در " فرستادن " به کار رفته است . معنای بنیادین آن پیک و پیاماور است . در پارسی نیز ، ریختی دیگر از این واژه ، " فرسته " ، در معنی پیک به کار برده می شود ، نمونه را ، استاد فردوسی فرموده است :
به دل ، پرزکین شد ، به رخ ، پرزچین / فرسته فرستاد زی شاه چین . ))
((فریدون فرخ فرشته نبود
ز مشک و ز عنبر سرشته نبود .))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 324.)
میرزایی
اسامی فرشتگان مقرب

آریل “Ariel” به معنای شیر ماده خدا:

نور این فرشته صورتی کمرنگ است او در تأمین نیازهای مادی نظیر پول، سرپناه و اقلام مورد نیاز به ما کمک میکند. او همچنین در زمینه مسائل زیست محیطی، مراقبت از حیوانات و درمان آنها هم یاری می رساند. او با فرشته مقرب رافائل که حیوانات را درمان کرده و به آنها کمک میکند، همکاری دارد و از گروه فرشتگان “تاجداران” است. از نظر تاریخی او با پادشاه سلیمان در ارتباط است و نیز با گنوسی ها که اعتقاد داشتند آریل، بر بادها فرمان میراند.

عزرائیل “Azrael” به معنای کسی که خدا به او کمک میکند:

نور او به رنگ بژ (قهوه ای مایل به خاکستری) است او روح افراد فوت شده را به بهشت باز میگرداند و به ماتم زدگان کمک میکند و به کسانی که به سوگواران تسلی میدهند، کمک میکند. در یهودیت و اسلام، او را فرشته مرگ می نامند. او با فرشته مقرب رافائل و پادشاه سلیمان در ارتباط است.

شموئل “Chamuel” به معنای کسی که خدا را می بیند:

شموئل معمولا با نور سبز کمرنگ دیده می شود او نگرانی را برطرف میکند و صلح فردی و جهانی ایجاد میکند؛ در یافتن اشیاء، موقعیت ها و مردم یاری میرساند.

جبرئیل “Gabriel” به معنای پیامبر خدا:

نور این موجود عزیز زرد تیره است این فرشته به پیام آوران نظیر نویسندگان، معلمان، خبرنگاران و غیره کمک میکند. همچنین در بزرگ کردن فرزند، باردار شدن و پذیرش سرپرستی فرزند یاری میرساند.

هانیل “Haniel” به معنای شکوه خدا:

نور ایشان معمولا به رنگ آبی خیلی کمرنگ مایل به سفید است او در هنگام عادات ماهانه و نیز در زمینه روشن ضمیری و نهان بینی کمک میکند. او با سیاره ماه و ونوس مرتبط است.

جرمیل “Jeremiel” به معنای رحمت خدا:

نور این موجود لطیف بنفش مایل به سرخ است او با احساسات و عشق و عواطف در ارتباط است. او کمک میکند که بر زندگی مان مرور و بازنگری داشته باشیم تا بتوانیم ببخشیم و برای تغییرات مثبت، طرحی بریزیم.

جوفیل “Jofiel” به معنای زیبایی خدا:

جوفیل با نور صورتی (بنفش روشن) دیده می شود او شرایط منفی و پر آشوب را برطرف میکند و به افکار، خانه، دفتر و دیگر محیط ها زیبایی و نظم میدهد و انرژی منفی آن ها را از بین می برد. او را حامی هنرمندان می دانند و تورات او را برپا دارنده قانون الهی میداند.

متاترون “Metatron”:

ایشان با نور سبز با صورتی تیره دیده می شوند.او پیامبر نوح بوده که پس از زندگی پارسا و مقدس خود در زمین، به فرشته تبدیل شده است. او مشکلات آموزشی و مسائل کودکان را برطرف میکند تا کودکانی بلورین و نیلی، (کودکان نابغه و روشن ضمیر) پرورش یابند. قبالا میگوید متاترون به موسی کمک کرد تا قوم یهود را از مصر به اسرائیل ببرد. در تلمود آمده که متاترون در بهشت مراقب بچه هاست و همچنین از کودکان زمین مراقبت میکند.میخائیل “Michael” به معنای کسی که شبیه خداست:

نور این فرشته بنفش روشن(آبی کبالتی) است او ترس و شک ما را برطرف میکند، از ما حفاظت میکند و منفی ها را از بین می برد. او قویترین فرشته مقرب است و در انجیل، کتاب مقدس مسیحیان و دیگر کتب مقدس یهودی و اسلامی، کارهای قهرمانانه و حفاظتی به او نسبت داده میشود. او قدیس حامی مأموران پلیس است، زیرا او از هر کسی که او را فرا بخواند حفاظت کرده و به آن فرد دلیری و رشادت می بخشد. او به گروه فرشتگان “پرهیزگاران” تعلق دارد.

راگوئل “Raguel” به معنای دوست خدا:

سبز متمایل به آبی رنگی است که متعلق به راگوئل است او در همه روابط هماهنگی ایجاد میکند و به برطرف شدن سوء تفاهم ها کمک میکند. کتاب نوح میگوید که او بر همه فرشتگان نظارت دارد تا ارتباط بین آنها هماهنگ باشد. می گویند که او به پیامبر نوح کمک کرده تا عروج یابد و به فرشته مقرب، متاترون تبدیل شود.

رافائل “Raphael” به معنای کسی که درمان میکند:

سبز زمردین روشن مخصوص رافائل شفا بخش است .او دردها را درمان میکند و راهنمای درمانگران و کسانی است که میخواهند درمانگر شوند. او را قدیس حامی مسافران میدانند اما کار اصلی او درمان و کمک به کسانی است که درمان میکنند.

رازیل “Raziel” به معنای رازهای خدا:

رازیل فرشته ی رنگین کمانی است. او مسدودیت های فیزیکی و معنوی را از بین می برد و در زمینه تعبیر خواب و یادآوری خاطرات گذشته به ما کمک میکند. دانش قدیمی یهودی می گوید که او آنقدر نزدیک بارگاه الهی است که همه رازهای کیهان را می شنود و همه را در کتابی به نام “کتاب فرشته رازیل” نوشته است.

سندالفون ” Sandalphone”:

فیروزه ای رنگ سندالفون است .او پیامبر ایلیا بوده که به فرشته مقرب تبدیل شده. او اهداف مختلفی را دنبال میکند مثل کمک به مردم برای رهایی از تمایلات خشمگینانه و رساندن دعاهای ما به خالق. بعلاوه او به موسیقیدان ها کمک میکند، بویژه کسانی که از موسیقی برای اهداف درمانی استفاده میکنند. چون او یکی از کسانی است که به فرشته مقرب تبدیل شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فرشته خواننده   • فرشته تهران   • فرشته واقعی   • فرشته خدا   • اسم فرشته   • فرشته در جدول   • معنی فرشته   • فرشته های واقعی   • مفهوم فرشته   • تعریف فرشته   • معرفی فرشته   • فرشته چیست   • فرشته یعنی چی   • فرشته یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرشته

کلمه : فرشته
اشتباه تایپی : tvaji
آوا : fereSte
نقش : اسم
عکس فرشته : در گوگل

آیا معنی فرشته مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )