برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1467 100 1

عمران

/'emrAn/

مترادف عمران: آبادانی، آبادسازی، آبادی، توسعه، رونق، عمارت

متضاد عمران: خرابی

برابر پارسی: آبادانی، آبادی، سازندگی

معنی اسم عمران

اسم: عمران
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: emrān) (عبری) (در اعلام) نام پدر مریم عذرا (ع) در قرآن کریم و او از نسل پدر موسی (ع )، که در تورات ذکر شده، می باشد - نام پدر موسی پیامبر (ص )، نام سوره ای در قرآن کریم

معنی عمران در لغت نامه دهخدا

عمران. [ ع َ ] (ع اِ) دو طرف هر دو آستین. و آن را به فتح میم نیز خوانند و گویا اصح باشد. (از منتهی الارب ). رجوع به عَمَر شود.

عمران. [ ع َ ] (ع اِ)دو گوشت پاره بالای لهات آویخته. (منتهی الارب ). دو گوشت پاره که بر ملازه آویخته است. (از اقرب الموارد).

عمران. [ ع َ ] (ع ص ) کسی که زمان درازی زیست کرده باشد. (ناظم الاطباء).

عمران. [ ع ُ ] (ع مص ) لازم گرفتن شخص مال یا منزل خود را. عِمارة. عُمور. (از اقرب الموارد). رجوع به عمارة و عمور شود.

عمران. [ ع ُ ] (ع اِمص ) آبادانی. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). صاحب آنندراج این کلمه را به ضم اول و فتح دوم ضبط کرده و معنی آن را آبادانیها نوشته است ، سپس گوید: «فارسیان [ آنرا ]به سکون استعمال نمایند بمعنی آبادان » :
نباشد جز دو یک میدان نشیب کوه و هامونش
نباید بیش یک لحظه خراب خاک و عمرانش.
ناصرخسرو.
نیک و بد هرچه اندرین گیتی است
به خرابی است یا به عمرانی است.
مسعودسعد.
ز مهر وکین تو چرخ و فلک دو گوهر ساخت
که هر دو مایه ٔ عمران شدند و اصل خراب.
مسعودسعد.
گنجها را در خرابی زآن نهند
تا ز حرص اهل عمران وارهند.
مولوی.
بندگی اینجا به از سلطانی است
وین خرابی بهتر از عمرانی است.
اسیری لاهیجی (از آنندراج ).
عشق گوید خانه ویران میکنم
عقل گوید شهر عمران میکنم.
اسیری لاهیجی (از آنندراج ).
- عِلم عمران ؛ در تداول ابن خلدون بمعنی علم اجتماع یا جامعه شناسی به کار رفته است. و وی آن را بعنوان دانش مستقلی قرار داده ، خویش را واضع و مبتکر این علم میداند. رجوع به ترجمه ٔ مقدمه ٔ ابن خلدون از محمد پروین گنابادی ج 1 حاشیه ٔ ص 4، فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة تألیف طه حسین و دراسات عن مقدمه ٔ ابن خلدون تألیف ساطع الحصری شود.
- عمران شدن ؛ آباد شدن :
هر جای که نام تو رسد در گیتی
گرچند خراب است شود یکسره عمران.
مسعودسعد.

عمران. [ ع َ ] (اِخ ) نام دو تن از تازیان ، یعنی عمروبن جابر و بدربن عمرو. (ناظم الاطباء) ( ...

معنی عمران به فارسی

عمران
آبادی، آبادانی
۱ - ( مصدر ) آباد کردن . ۲ - ( اسم ) آبادانی آبادی . ۳ - تمدن .
ابن عطاف ازدی مکنی به ابوالعطاف وی از فرماندهان و شجاعان قرن دوم هجری بمشار میرفت
ابن صدقه اسرائیلی ملقب به اوحد الدین وی از اطبای مشهور اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است در سال ۵۶۱ قمری در دمشق متولد شد
ابن موسی بن یحیی بن خالد برمکی وی از برامکه بود و پدرش او را بجانشینی خود بر حکومت سند قرار داد و او در سال ۲۲۱ قمری پس از درگذشت پدرش حکومت آنجا را بدست گرفت و المعصم بالله عباسی فرمان ولایت را برای وی فرستاد و پس از بعضی جنگ و جدالها با مخالفان خود سرانجام در ۲۲۶ قمری بدست عمر بن عبدالعزیز هباری بقتل رسید
ابن تیم بصری عطاردی مکنی به ابورجائ صحابی است
ابن فصیل بن عائد تمیمی مکنی به ابو خالد وی از صحابیان بود و گویند که او از صحابیانی است که به هرات رفتند
ابن حصین بن عبید بن خلف بن عبد نهم ابن حذیفه بن جهمه بن غاضره بن حبشه بن کعب ابن عمرو خزاعی مکنی به ابو نجید
ابن حطان بن ظبیان بن لوذان بن حرث بن سدوس سدوسی یا ذهلی مکنی به ابو شهاب از تابعیان بود
ابن عثمان زبیدی شامی مکنی به ابوالبرهسم صاحب قرائتی شاذاست
ابن موسی بن مجاشع سختیانی مکنی به ابو اسحاق محدث بود و در جرجان متولد شد و در سال ۳٠۵ قمری در همین شهر درگذشت
...

معنی عمران در فرهنگ معین

عمران
(عُ مْ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) آباد کردن . ۲ - (اِمص .) آبادانی ، آبادی .

معنی عمران در فرهنگ فارسی عمید

عمران
آبادی، آبادانی.

عمران در دانشنامه اسلامی

عمران
معنی عِمْرَانَ: نام پدر حضرت مريم عليهماالسلام (البته عمران نام پدر حضرت موسي علي نبينا وعليه السلام هم بوده است ولي در قرآن به اين موضوع اشاره اي نشده است )
معنی مُحَرَّراً: آزاد شده ازقيدوبند(درآيه شريفه 35سوره مباركه آل عمران مقصوداين است كه به جاي خدمت به مادرش خدمتكارخانه خداشود)
ریشه کلمه:
عمر (۲۷ بار)
عمران‌ (۳ بار)

. ظاهراً مراد از عمران پدر مریم است چنانکه در آیه . و . بعید است آن را عمران پدرموسی و هارون بدانیم.
عمران ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: معانی• عمران، عمران به ضم عین، به معنای آبادی، اطلاق شده به محل آبادشده در اثر سکونت و دارای کاربرد فقهی اعلام و اشخاص• عمران (پدر مریم)، از انبیاء بنی اسرائیل و پدر حضرت مریم (سلام الله علیها)• عمران (پدر موسی)، عمران بن یصهر بن ماهث بن لاوی بن یعقوب، از نسل حضرت یعقوب (علیه السلام) و پدر حضرت موسی (سلام الله علیها)• عمران بن کعب بن حارث اشجعی، از اصحاب امام حسین (علیه السلام) و از شهیدان کربلا• عمران کلبی، از اصحاب امام حسین (علیه السلام) و از شهیدان کربلا
...
عمران یکی از راهبان و بزرگ بنی اسرائیل بود (و طبق نقلی از پیامبران بنی اسرائیل بود).
هم پدر حضرت موسی (علیه السّلام) و هم پدر حضرت مریم (سلام الله علیها) عمران نام داشته اند و هم موسی و هارون ... را آل عمران می توان نامید و هم مریم و مسیح (علیه السّلام) و احیاناً همسر جناب عمران را هم می توان آل عمران نامید ولی چون در همه قرآن تنها یک بار اسم آل عمران به میان آمده است و در آیات دیگر از مریم بنت عمران نامی به میان آمده است ولی از موسی بن عمران با این عنوان نامی به میان نیامده است و در آیات بعد هم به تفصیل زندگی حضرت مریم و مسیح می پردازد به نظر می رسد که مقصود از آل عمران در این آیه شریفه حضرت مریم و مس ...


عمران در دانشنامه ویکی پدیا

عمران
عُمران به معنای آبادانی و به طور خاص، مهندسی عمران
عِمران پدر مریم
عِمران پدر موسی و هارون
استان عمران استانی در کشور یمن
عِمرام (عبری: עמרם) در عبری عمرام و به معنای قوم خدای تعالی است و در عربی به عمران تغییر یافته. فرزند قهات و از سبط لوی بود نام او بارها در شجره نامه سبط لوی ذکر شده او پدر موسی آورنده دین یهودیت است. عمران با یوکابد ازدواج کرد. وی همچنین پدر هارون و مریم است. عمران ۱۳۷ سال عمر کرد و در مصر درگذشت.
بر اساس هفتادگانی شجره نامه عمران به شرح زیر است:
بر پایه متن Masoretic شجره نامه عمران به شرح زیر است.
در منابع اسلامی، نَسَب او به شکل مقابل آمده است: عِمران بن یصهر بن قاهث بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الله. یعنی موسی بن عمران نسل پنجم یعقوب بن اسحاق است.
عمران شهریست کوهستانی از توابع استان عمران در کشور یمن در شبه جزیره عربستان .شهر عمران مابین راه اصلی بین شهر صنعاء وصعده واقع شده است. در شهر عمران آثارهایی از دوران سبا برجای مانده است. همچنین آثار قلعهٔ بزرگی در ضلع جنوبی شهر دیده می شود.
فهرست شهرهای یمن
عمران آباد یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان مولان بخش مرکزی شهرستان کلیبر واقع شده است.
مختصات: ۳۹°۲۸′۵۷″شمالی ۴۷°۳۶′۲۹″شرقی / ۳۹٫۴۸۲۳۸°شمالی ۴۷٫۶۰۸۰۷°شرقی / 39.48238; 47.60807
عمران آباد روستایی است که در استان اردبیل، شهرستا ...

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

عمران در دانشنامه آزاد پارسی

عِمْران
نام پدر حضرت موسی(ع) و نیز نام پدر حضرت مریم (ع). در تورات به صورت عَمْرام ضبط شده است. در قرآن نام پدر موسی به صراحت نیامده است.در سورۀ سوم قرآن آن جا که خداوند از «آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران» یاد می کند،بنا به قول اکثر مفسران مقصود از عمرانپدرحضرت مریم است، و این سوره هم به همین علت «آل عمران» نامیده شده است، هرچند برخی مفسران مقصود از عمران را همان پدر حضرت موسی می دانند، چنانکه در روایات اسلامی و در اخبار و احادیث همهمواره از «موسی بن عمران» یاد می کنند. نام عمران یک بار دیگر هم درهمین سوره ذکر شده و در آن جا به صراحت حضرت مریم دختر عمران خوانده شده است که البته این عمران ربطی به عمران پدر حضرت موسی ندارد. همان طور که نام هارون در سورۀ مریم آن جا که حضرت مریم با خطاب «یا اخت هارون» خواهر هارون خوانده می شود، ربطی به هارون برادر حضرت موسی ندارد. نیز ← آل_عمران،_سوره

ارتباط محتوایی با عمران

عمران در جدول کلمات

عمران را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عمران
نام پدر امیرالمؤمنین نیز عمران و نام دیگرش عبدمناف و لقب ایشان ابوطالب است
عمران فراهانی
عمران به معنای حیات،زندگی
فاطمه
Civil enginiering
عاشق پیشه
کاری به معنیش ندارم عمران بهترین اسمه هرکی که اسمش عمرانه دوهیچ از بقیه ی پسرا جلوتره درضمن من دخترم فکر نکنید پسرم و راجب اسم خودم دارم اینارو میگم
من
عمران یعنی زندگی ..
لیلی
عمران : /emrān/ عِمران (عبري) (اَعلام) (= عَمرام) 1) نام پدر حضرت موسي(ع) به روایت تورات؛ 2) نام پدر حضرت مريم به روایت قرآن . 3)نام پدر امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام است .

ابوطالب عمران پسر عبدالمطلب (عبدمناف[۲] پسر عبدالمطلب) پسر هاشم پسر عبدمناف پسر قصی پسر کلاب (۹۰ - ۳ پیش از هجرت)، رئیس قبیله بنی‌هاشم و پدرحضرت علی(ع) بود.

او با عبدالله پدر محمد (پیامبر اسلام) برادر تنی بود و بعد از فوت عبدالمطلب سرپرستی پیامبر اسلام را برعهده داشت.

وی از پسر بزرگش طالب، کنیهٔ ابوطالب را گرفت.

ابوطالب چهار پسر و سه دختر داشت. پسران او طالب، عقیل،‌ جعفر و علی هر یک با هم ده سال اختلاف سن داشتند. برخی گفته‌اند که عقیل چهار سال از جعفر و او نُه سال از علی بزرگ‌تر بود.دخترانش فاخته یاهند( ام هانی )،جمّانه و ریطه (ام‌طالب)،نام داشتند. همه فرزندان ابوطالب از فاطمه بنت اسد بن هاشم بودند البته برخی گفته‌اند که او از زنی دیگر بنام علّه نیز پسری به نام طلیق داشته است.

ابوطالب طرد پیامبر اسلام از طایفهٔ خود را نپذیرفت و هنگامی که مسلمانان تحت محاصرهٔ اقتصادی بودند، افراد طایفه بنی المطّلب و بنی هاشم را به شعب ابی طالب برد. بدنش را در مکه معظمه در مقبره حجون معروف به �قبرستان ابوطالب� دفن کردند.
آلِ ابی‌طالِب، عنوان خاندان ابوطالب‌ بن‌ عبدالمطّلب بن‌ هاشم‌ بن‌ عبدمناف (د ح۶۱۹م) عموی پیامبر اسلام (صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله) و بزرگ‌ترین پشتیبان او تا دم مرگ می‌باشد.
علت اشتهار وی به ابوطالب آن است که فرزندی به نام طالب داشته است.

علی بن ابیطالب درباره او می گوید: �به خدا سوگند پدر و جدم عبدالمطلب و هاشم و عبد مناف هیچ گاه بتی را پرستش نکردند.� از او پرسیدند: �پس آنان چه چیزی را پرستش می کردند؟� او گفت: �آنها به سوی خانه کعبه نماز می خواندند و تمسک به آیین ابراهیم داشتند.�

نام مادر امیرالمومنین حضرت علی (ع) فاطمه بنت اسد بن هاشم بود.
لیلی
علی بن ابی‌طالب

�ابوالحسن، علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب�، نخستین امام از ائمه اثنی عشر، دومین معصوم از چهارده معصوم (علیه‌السّلام) و از دیدگاه اهل سنت خلیفه چهارم از خلفای راشدین است. آن حضرت دومین شخص عالم اسلام - پس از رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) - و وصی و ولی مطلق هستند و اعتقاد به امامت و وصایت و ولایت آن حضرت و یازده فرزند بزرگوارش یکی از اصول مذهب امامیه است. اما عده‌ای از پیروان و معتقدان آن حضرت به ملاحظه کثرت فضایل و کرامات ایشان از جاده اعتدال منحرف شده و اعتقاداتی فوق اعتقادات شیعه امامیه درباره ایشان پیدا کرده‌اند. این عده به غلات یعنی غلوکنندگان معروف شده‌اند و هم در نظر اهل سنت و هم در نظر شیعه از جاده هدایت به دور افتاده‌اند و از اهل بدعت و ضلال محسوب می‌گردند.
حضرت علی (علیه‌السّلام) به جز کنیه ابوالحسن به ابوتراب نیز معروف بود و این کنیه را حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به او داده بود و آن هنگامی بود که او را بر روی خاک خوابیده دیده بود و او را بیدار کرده و گرد و خاک از پشت او برافشانده و فرموده بود تو ابوتراب هستی. آن حضرت این کنیه را چون از جانب رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به او داده شده بود بسیار دوست می‌داشت و آن را بر کنیه‌ها و القاب دیگر ترجیح می‌داد. اما بنی امیه و دشمنان حضرت در این کنیه نوعی تحقیر و توهین می‌دیدند و به کسان خود دستور داده بودند که آن را همچون دشنام و ناسزایی درباره او بکار برند.
پارسا
Someone who has prosperity
(From urban dic)
به معنی کسی که سعادتمند و پیروز است
عباس احمدی
آبادسازی
عذرا
عمران،(تعمیر،معمر،عامر،عمارت،معمار.).این کلمات چون عین داردو عین مخصوص عربی است.به ظاهر عربی است(ولی چون نمی توانند.به تمام بابها برونند تورکی هستند)....ولی کلمات تورکی را عمدابا حروف مخصوص عربی(ح ع ث ص ض ذ ط ظ)می نویسند.تا به کلمات تورکی هویت عربی دهند...عمران=اوم ران(هر کلمه ایی آخرش ران باشد.تورکی است.مثل ایران........معمار=مه مار هر کلمه ایی مار داشته باشد.تورکی است.مثل هامار=هموار(هوم آوارکرده اند.حکم آباد در تبریز جایی بسیار هموار وصاف...هوماوار اوزاق کرتی سی یاخین)متضاد هموار،به مار است(به مار قالاسن نفرین است.ایش لرین راست گل مه سه ین)تیمار،میان مار،تومار(طومار)،سومار،میان مار،دامار،یامار،قومار،خومار،جومارفیومارفسوسمار،مارمولک بر وزن لک لک(هر کلمه ایی آخرش ک باشد تورکی است.مثل کمک،امک،چوره ک،اوردک،ولنجک
علی باقری
عمران: [ اصطلاح معماری و شهر سازی ] هرگونه ساخت و ساز که موجب آبادانی شود، اعم از ساختمان سازی، تغییرات در ساختمانها و سایر فعالیت هایمشابه را عمران گویند.
علی بدری
عمران به ضم اول به معنی آبادانی ،امابه کسراول اسم است،نام سه شخصیت درتاریخ ادیان ابراهیمی عمران بوده ،پدرحضرت موسی ،پدرحضرت مریم که هردومورددرقرآن به صراحت ذکرشده وپدرحضرت علی که به ابوطالب مشهوراست ونام ایشان نیزعمران بو ده است
حمیدرضا دادگر_فریمان
آبادانی، آبادسازی، آبادی، توسعه، رونق، عمارت
عمران ریگی
حیاط زندگی
عمران
اسم دختر که به اسم عمران بیاد
عثمان
عمران به معنی زندگیوحیات است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عمران خواننده   • معرفی مهندسی عمران   • اهنگ عمران   • بازار کار مهندسی عمران   • عمران دیس لاو   • مهندسی عمران سازه   • عمران چیست   • سایت مهندسی عمران   • معنی عمران   • مفهوم عمران   • تعریف عمران   • معرفی عمران   • عمران یعنی چی   • عمران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی عمران
کلمه : عمران
اشتباه تایپی : ulvhk
آوا : 'emrAn
نقش : اسم
عکس عمران : در گوگل

آیا معنی عمران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران