برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1519 100 1
شبکه مترجمین ایران

علم اصول فقه

علم اصول فقه در دانشنامه اسلامی

علم اصول فقه
علم به قواعد و ادلّۀ مورد استفاده برای استنباط احکام شرعی فرعی را اصول فقه گویند.
عنوان اصول فقه از دو کلمه تشکیل شده است: اصول و فقه.اصول جمع اصل و اصل در لغت چیزی است که شیء دیگر بر آن مبتنی است. فقه در لغت به معنای فهم عمیق و در اصطلاح فقهاء عبارت است از: « العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه» علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل های تفصیلی آنها». در اصطلاح اصولیین این چنین تعریف شده است: «اصول الفقه هی القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها».
تعریف اصول فقه
اصول فقه، علمی است که در آن از قواعدی بحث می شود که نتیجۀ آن ها در استنباط حکم شرعی مورد استفادۀ مجتهد قرار می گیرد. از این رو، علم اصول فقه نسبت به علم فقه، علمی ابزاری است که فقیه به وسیلۀ آن می تواند احکام شرعی فرعی را از منابع آن ها یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل استنباط کند.
رابطه فقه و اصول فقه
استنباط هر حکم شرعی اعم از تکلیفی و وضعی از منابع چهارگانۀ فقه، نیازمند یک یا چند مسأله و قاعدۀ اصولی است.
← مثال برای فهم مطلب
...

علم اصول فقه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی علم اصول فقه   • مفهوم علم اصول فقه   • تعریف علم اصول فقه   • معرفی علم اصول فقه   • علم اصول فقه چیست   • علم اصول فقه یعنی چی   • علم اصول فقه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی علم اصول فقه

کلمه : علم اصول فقه
اشتباه تایپی : ugl hw,g tri
عکس علم اصول فقه : در گوگل

آیا معنی علم اصول فقه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )